<B>Omega Pharma</B> (uit: De Belegger)

De omzet van Omega Pharma steeg over het eerste kwartaal met 27,7% tot 226,2 mln. euro en lag hiermee aan de bovenkant van de verwachtingen.

De overname van het Italiaanse Medestea, het Scandinavische Aco Hud en de Pfizer-merken namen hiervan 18% voor hun rekening. Dit wil zeggen dat de interne omzetgroei ruim 9,7% bedroeg, wat boven de 6%-doelstelling voor het volledige jaar ligt. Nadat de marges vorig jaar onder druk stonden, ligt de focus dit jaar immers eerder op rendabiliteit. De interne omzetgroei van 9,7% betekent ook dat deze groei versnelt tegenover de voorbije vier kwartalen. In de voorbije vier kwartalen bedroeg de interne omzetgroei 8%, 8,2%, 7% en tenslotte 2% in het vierde kwartaal.

Enkel de dentale divisie stelde in het eerste kwartaal teleur met een omzetdaling van 4%. Omdat de vraag naar investeringsgoederen opnieuw zou moeten aantrekken, verwacht Omega een herstel van deze afdeling. De jaardoelstelling voor deze afdeling, namelijk een omzetgroei van 6%, blijft behouden. De bedrijfscashflow zou over het eerste kwartaal met minstens 15% zijn gestegen, maar ook dat is eerder teleurstellend. Indien we ervan uitgaan dat de bedrijfscashflow met 17% zou zijn gestegen, valt de bedrijfscashflowmarge immers terug tot 13,5% tegenover 14,9% vorig jaar. Dit betekent dus dat de rendabiliteit verder onder druk staat. In de volgende maanden dringen zich dan ook herstructureringen op, het zogenaamde Vitamine

O-project, waardoor de rendabiliteit zou moeten herstellen. Vooral de B2C divisie in Frankrijk, Omegasoft en Omega Medical worden onder de loep genomen. In het eerste kwartaal leverde het Vitamine O-programma al 3 mln. euro besparingen op. Het effect van dit besparingsplan zal vooral voelbaar worden in het tweede halfjaar.

Op basis van deze gegevens gaan we ervan uit dat de beoogde jaarwinst van 3,5 euro p.a. haalbaar is. Na een jaar van integratie en focus op de rendabiliteit, mogen we in 2006 opnieuw overnames verwachten die de koers een nieuw elan kunnen geven. Misschien wordt dan de topkoers van 2001, namelijk iets meer dan 53 euro, opnieuw bereikt. Langetermijnbeleggers mogen nog kopen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud