Welke soorten beursorders bestaan er?

Beleggers kunnen zelf niet kopen en verkopen op de beurs. Als belegger moet je kopen of verkopen via een bank of een beursvennootschap. Die zal je order opnemen en dat naar best vermogen uitvoeren. Een beursorder is een opdracht om bepaalde aandelen tegen een bepaalde prijs te kopen of van de hand te doen.

Zo'n beursorder doorgeven gebeurt met behulp van een borderel, een papier waarop je de modaliteiten van de beursopdracht preciseert. Er bestaat een waaier aan beursorders, maar op eender welk type moet een aantal belangrijke gegevens staan, zoals de 'richting' van de transactie (of het een aan- of verkoop betreft), de naam of de code van het effect en het aantal effecten (of de gezamenlijke waarde ervan) waarop de transactie betrekking heeft. Er zijn drie grote categorieën beurorders: de orders zonder limiet, orders met limiet en de speciale orders.

Op de beurs van Brussel, kan je drie soorten orders zonder limiet doorgeven. Via dergelijke orders bepaal je dus niet hoeveel je maximaal wil betalen voor een aandeel of hoeveel je minimaal wil krijgen voor een effect dat je verkoopt. De order tegen de openingskoers is zo'n order zonder limiet. Je kan ze zowel op de contant- als de termijnmarkt gebruiken, maar alleen tijdens de zogenaamde vooropeningsperiode, voor het eigenlijke openen van de markt. Hoeveel je betaalt of ontvangt voor de betrokken aandelen is bij een order tegen de openingskoers maar bekend op het moment van de opening van de markt. Je kan de order niet meer annuleren als de prijs niet bevalt. Het is ook niet zeker dat de order volledig uitgevoerd kan worden. Als je bijvoorbeeld 200 aandelen wou verkopen tegen de openingskoers (die 100 euro blijkt te zijn) en er dagen maar voor 150 aandelen kopers op, blijven de resterende 50 aandelen van uw order in de markt liggen als een limietorder tegen diezelfde 100 euro.

De order tegen de marktprijs is een order die alleen op het continusegment van de termijnmarkt (de liquide topaandelen) geldig is en alleen nadat de markt geopend is. Met die order geef je de opdracht om aandelen te kopen tegen de laagste prijs die een verkoper op de markt op dat ogenblik vraagt of aandelen te verkopen tegen de hoogste koopprijs die iemand biedt. De order wordt altijd onmiddellijk uitgevoerd.

Een derde type order zonder limiet is de order tegen de koers. Via een order tegen de koers kan je vóór de opening van de markt de opdracht geven dat je bepaalde effecten absoluut wil verkopen of kopen, tegen eender welke prijs. De order moet volledig worden uitgevoerd tegen de fixingprijs van de contant- of semi-continumarkt of tegen de openingskoers van de continumarkt. Als er niet voldoende tegenpartijen opdagen voor deze order, komt er geen koers tot stand (het aandeel wordt gereserveerd).

Limietorders zijn de verstandigste manier voor de particuliere belegger om te beleggen, omdat je op die manier exact kan bepalen hoeveel je maximaal wil betalen of minimaal wil ontvangen voor een effect. Je kan een limietorder altijd opgeven, zowel op de contant- als de termijnmarkt en zowel voor als tijdens de beurshandel. Ligt je limiet te ver van de huidige marktprijs, dan kan het langer duren voor je order (volledig) is uitgevoerd omdat je moet wachten tot de markt je richting uitkomt. Gebeurt dat niet dan kan het dus gebeuren dat je order niet wordt uitgevoerd. Dat is meteen het grootste verschil met de order tegen de openingskoers die ook deels kan bediend worden.

Als je vreest dat de volledige uitvoering van je order te lang op zich zal laten wachten of dat je order in te veel verschillende schuiven wordt uitgevoerd, dan kan je opteren voor de speciale order met onmiddellijke minimale uitvoering. Daarin stel je vooraf dat je order maar geldig is als een bepaald gedeelte ervan onmiddellijk geplaatst kan worden in de markt. Zoniet, vervalt de order.

De order is alleen geldig tijdens de handel op het continu-segment van de termijnmarkt. Je kan deze order naast een minimale uitvoering ook nog een limietprijs meegeven, maar de kans op uitvoering wordt dan wel bijzonder klein. De order is vooral geschikt voor grote transacties in een wat woelige markt.

Een laatste type is de order met verborgen hoeveelheid, ook vooral geschikt voor grote beursorders en voor institutionele beleggers. Ze kan zowel op de contant- als de termijnmarkt gebruikt worden, voor of tijdens de markt. Via deze limietorder 'toont' de institutionele belegger de markt maar een deel van wat hij te verkopen of te kopen heeft tegen een bepaalde prijs. Zodra het eerste deel van de order uitgevoerd is, komt een tweede pakket tegen dezelfde limietprijs in demarkt, en zo verder tot de order volledig is uitgevoerd. De order met verborgen hoeveelheid is nuttig voor de belegger die vreest dat zijn beurstransactie de koers van het effect al te veel zal beïnvloeden als hij of zij onmiddellijk zijn volledige intenties bekendmaakt.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud