Belgische werkloosheid daalt in november

De daling was het grootste in Wallonië (-21.857 eenheden). In Vlaanderen werd een daling met 5.421 eenheden opgetekend. In Brussel was er een stijging met 1.414 eenheden vergeleken met oktober, aldus een mededeling maandagavond van vice-premier Laurette Onkelinx.

De minister van Tewerkstelling wijst er in één adem op dat het Waalse Gewest vanaf november een andere werkmethode hanteert voor het opvolgen van de inschrijving als werkzoekenden. De methode is nu identiek aan die van het Vlaamse Gewest. "De wijzigingen in de situatie van de werkzoekende (werkhervatting) worden hierbij vlugger geïntegreerd. Hierdoor verliest de vergelijking met de vorige maand en het vorige jaar een deel van zijn waarde", waarschuwt het kabinet van Onkelinx.

Dat er in de maand november een daling optreedt ten opzichte van oktober, is volgens de persmededeling normaal. In 2000 was de daling in november ten opzichte van oktober 13.518 eenheden (of - 3.907 in Vlaanderen, - 8.149 in Wallonië en - 1.462 in Brussel). In 1999 ging het om een daling van 10.583 eenheden.

Het aantal UVW's ligt eind november 9.172 eenheden lager dan twaalf maanden geleden (of - 2,6 procent). De evolutie de laatste twaalf maanden per gewest laat in Vlaanderen een stijging zien met 2 procent (2.283 eenheden), een daling in Wallonië met 7,5 procent (14.114 eenheden) en een stijging in Brussel met 5,1 procent (2.659 eenheden).

De mannelijke werkloosheidsgraad ligt nu op 8,9 procent (+ 0,5 % tegen november 2000), de vrouwelijke op 13,2 procent (- 0,3 % vergeleken met november 2000). De totale werkloosheidsgraad bedraagt 10,8 procent, of 0,1 % hoger dan in november 2000.

Deze werkloosheidsgraad vertoont grote verschillen per gewest: in Vlaanderen bedraagt ze 6,9 procent (5,6 % bij de mannen en 8,5 % bij de vrouwen), in Wallonië 15,7 procent (12,5 % bij de mannen en 19,6 % bij de vrouwen) en in Brussel 18,7 procent (18,5 % bij de mannen en 18,9 % bij de vrouwen).

De jeugdwerkloosheid (-25 jaar) daalde deze maand met 8.031 eenheden (- 1.887 in Vlaanderen, - 6.481 in Wallonië en + 337 in Brussel) tot 60.744 eenheden (19.592 in Vlaanderen, 32.410 in Wallonië en 8.742 in Brussel). Ten opzichte van november vorig jaar is er een quasi stabilisatie van de jeugdwerkloosheid: - 145 eenheden of - 0,2 procent.

De langdurige werkloosheid (meer dan 2 jaar) ligt nu op 149.957 eenheden (33.159 in Vlaanderen, 93.050 in Wallonië en 23.748 in Brussel), 9.254 minder dan vorige maand (- 1.988 in Vlaanderen, - 7.099 in Wallonië en - 167 in Brussel). Ten opzichte van november 2000 gaat het hier om een aanzienlijke daling met 17.992 eenheden (of daling met 10,7 procent).

Het totaal aantal niet-werkende werkzoekenden bedroeg op 30 november 470.984 eenheden (175.335 in Vlaanderen, 220.309 in Wallonië en 75.340 in Brussel), of een stijging van 6.788 eenheden (of + 1,5 procent) ten opzichte van november 2000 (+16.691 eenheden in Vlaanderen, - 15.602 in Wallonië en +5.699 in Brussel).

De minister wijst erop dat de ongeveer 5.000 ontslagen werknemers van het failliete Sabena reeds ingeschreven zijn als werkzoekende en dus meegerekend werden, terwijl ze in principe nog niet meegerekend werden in de rubriek uitkeringsgerechtigde volledige werklozen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud