Noël Slangen doet aan belangenvermenging

Het succes van Noël Slangen, sinds 1999 communicatieadviseur van premier Guy Verhofstadt (VLD), heeft niets te maken met de kwaliteit van zijn werk, zo wordt althans in de commmunicatiesector beweerd. Dat staat te lezen in een artikel van het weekblad Knack dat vandaag/woensdag verschijnt.

Het artikel gaat dieper in op het dossier EcoConsult, over de toewijzing van een adviesopdracht voor de oprichting van een dienst externe communicatie bij de openbare diensten. Slangen eindigde daarbij derde en zou zich gemoeid hebben met het vervolg.

"Luc Coene, voorzitter van het directiecomité van de diensten van premier Verhofstadt, tekende zonder dat hij, wegens 'hoogdringendheid', het dossier kon inzien, de brief waarin de opdracht aan het winnende bureau EcoConsult werd toegewezen. Maar de brief werd nooit verstuurd. Hij werd tegengehouden door Slangens rechterhand bij Verhofstadt: Ann Van Driessche." Slangen zou eerder ook al gepoogd hebben de rangschikking bij te sturen en daarna aangeboden hebben om samen te werken met EcoConsult. Uiteindelijk kreeg EcoConsult te horen dat "om redenen van interne reorganisatie de dienst beslist heeft van het gunnen van de opdracht af te zien".

Volgens het artikel zijn Slangen en zijn acolieten in dit dossier niet alleen deontologisch, maar ook wettelijk over de schreef gegaan. EcoConsult liet weten met het dossier naar de Raad van State te stappen.

"Uit een analyse van de campagnes die de Vlaamse overheid de voorbije twee jaar lanceerde, blijkt dat, indien de toewijzing van opdrachten normaal zou verlopen, Slangens bureau (Slangen°Partners) niet beter zou scoren dan de rest. De vraag of Slangen het ook op federaal niveau bij de VLD'ers goed doet, is in principe irrelevant. Want toen Verhofstadt hem inhuurde als communicatieadviseur voor hemzelf en de regering (100.000 euro voor 60 dagen advies per jaar), werd er uitdrukkelijk gestipuleerd dat Slangen en zijn bedrijven niet mochten meedingen naar federale overheidsopdrachten", aldus nog het artikel.

Dinsdag ontkende Luc Coene dat Slangen ooit aan belangenvermenging deed. Coene eist een rechtzetting van Knack.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud