Advertentie
Advertentie
Advertentie

Vlaams onderwijs is wereldklasse

PISA2000 is een studie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Die ging in meer dan 30 landen na wat 15-jarige leerlingen moeten kennen om te kunnen meedraaien in het onderwijs, de sociale omgeving en de arbeidswereld. Voor Vlaanderen namen 124 scholen deel aan de studie. In elke school werden 35 leerlingen geselecteerd die een test van twee uur dienden af te leggen en een lijst invulden met vragen over hun achtergrond.