Beknibbeling op Gemeentefonds zit VVSG hoog

De covoorzitters van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) hebben een boze brief geschreven naar de Vlaamse minister-president, Patrick Dewael (VLD), omdat zijn regering vorige vrijdag een 'realistischer groeipad' voor het Gemeentefonds heeft uitgetekend. In plaats van de dotatie voor het Gemeentefonds jaarlijks met 2,5 procent te verhogen en aan de inflatie aan te passen, besliste de regering de middelen enkel maar aan de 'geraamde reële groei' en de inflatie aan te passen.

'Dit heeft mogelijk grote budgettaire gevolgen voor de lokale besturen', schrijven Jef Gabriels en Sas van Rouveroij. Volgens hen zal de budgettaire ruimte voor de steden en gemeenten, 'die reeds erg krap is', nog verminderen. Ze merken op dat de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Paul van Grembergen (Spirit), op 25 oktober de gemeenten in een brief nog had meegedeeld dat er in de budgettaire meerjarenplanning tot in 2006 rekening mocht worden gehouden met een groeipad van 4,5 procent.

Het heeft volgens Gabriëls en Van Rouveroij meteen zware gevolgen. 'Door deze regeringsbeslissing komt het akkoord met de vakbonden over het sectoraal akkoord 2002 op de helling te staan.' Vorige vrijdag kregen de onderhandelaars van het kabinet-Van Grembergen immers nog te horen dat er voor 2003, 2004 en 2005 zou worden vastgehouden aan de groei van 2,5 procent en de inflatie, wat in het ontwerpdecreet over het Gemeentefonds vertaald zou worden als een groeipad van 4,5 procent. Pas vanaf 2006 zou de geraamde economische groei als groeivoet gehanteerd worden.

'Op basis van deze informatie hebben de leden van de werkgeversorganisatie zich akkoord verklaard een inspanning te doen voor het gemeentelijke personeel in het sectoraal akkoord 2002', schrijven de VVSG-covoorzitters. In het sectoraal akkoord is voorzien in een verhoging van de eindejaarspremie voor het gemeente- en OCMW-personeel, alsook in een verhoging van sommige loonschalen. Volgens Gabriëls en Van Rouveroij kan dit sectoraal akkoord alleen maar gehandhaafd worden als de Vlaamse regering vandaag terugkomt op de beslissing om te beknibbelen op de groei van het Gemeentefonds. WVDV

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud