CD&V: 'Verhofstadt is vervreemd van realiteit'

De pers mocht gisterenmiddag getuige zijn van het bommentapijt waarmee de CD&V-top (voorzitter Stefaan de Clerck, Herman en Eric Van Rompuy, kamerfractieleider Yves Leterme, plus nog wat mindere goden) de meerderheid trachtte te verpulveren. Zowel de federale als de Vlaamse regering heeft de afgelopen tweeëneenhalf jaar het geld door deuren en vensters buitengegooid, luidde het met veel cijfers gelardeerde verdict. Nu er nood is aan een groeiondersteunend beleid, is het geld op. De coalitie is bovendien te verzwakt om haar beleid nog te kunnen bijsturen. Dus verkiest men te doen alsof er niets gebeurd is, ook als dit betekent dat de begrotingssituatie, de werkgelegenheid en de concurrentiekracht van de bedrijven verder verslechteren.

De CD&V'ers trachtten ook de sterke man van de sp.a in de federale regering, vice-premier Johan vande Lanotte, uit te spelen tegen premier Verhofstadt. Vande Lanotte maakte volgens de Vlaamse christen-democraten vrijdagmorgen een correcte analyse toen hij in interviews de budgettaire alarmklok luidde. Maar enkele uren later deed premier Verhofstadt alsof er niets aan de hand was.

Volgens De Clerck raakt de premier door zijn internationale agenda 'op dramatische manier gedeconnecteerd van de Belgische politiek'. Leterme meende dat 'Verhofstadt de kunst verstaat dingen te vertellen die zelfs zijn eigen ministers niet meer geloven'. Hij verwees naar de DAT-constructie die nu ook door de Vlaamse minister-president Patrick Dewael openlijk op de helling wordt geplaatst.

Nu de sociaal-economische breuklijnen tussen blauw, rood en groen steeds duidelijker worden, blijft enkel de gezamenlijke strijd tegen hun partij nog over als bindmiddel, menen de CD&V'ers. Maar dat is een wel bijzonder pover bindmiddel voor een regering die met een ernstige economische en budgettaire crisis geconfronteerd wordt.

Terwijl de christen-democratische oppositie volop in de aanval ging, spanden enkele kopstukken van de meerderheid zich in om de rust in het paars-groene huishouden te herstellen. PRL-vice-premier Louis Michel nam maandag even vrijaf van zijn drukke buitenlandse agenda om in de krant 'Le Soir' op te roepen tot kalmte. Het boegbeeld van de Franstalige liberalen suggereert dat zijn socialistische en groene collega's een beetje geprikkeld reageren omdat door het EU-voorzitterschap vooral liberale ministers, zoals premier Verhofstadt, de minister van Financiën, Didier Reynders (PRL), en hemzelf, op de voorgrond verschijnen. Michel vraagt zijn coalitiepartners 'hun koelbloedigheid te bewaren en zich niet op te sluiten in rigide taboes'. Maar hij voegt er wel aan toe dat de afgesproken belastingverlaging niet in twijfel mag worden getrokken. PRL-voorzitter Daniel Ducarme zei tijdens het weekend hetzelfde op een PRL-congres.

Ook de Vlaamse groenen evalueerden zaterdag op een congres in Genk hun regeringsdeelname. Maar de Agalev-achterban maakte het haar ministers niet al te moeilijk. Politiek secretaris Jos Geysels kreeg weinig tegenwind toen hij in een toespraak zei dat de groenen fier mogen zijn over de resultaten van twee jaar regeringsdeelname, zelfs als sommige prioriteiten nog niet gerealiseerd zijn. Geysels blijft wel bij zijn vraag om het federale regeerakkoord na nieuwjaar opnieuw te bekijken. Maar dat bekekent niet dat gemaakte afspraken zomaar van tafel mogen geveegd worden, voegde hij eraan toe.

IB

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud