Fiscaal gevolg van uitstel indexering blijft volgens Reynders beperkt

De minister reageerde op de kritiek die vorige week vanuit de oppositie rees. Donderdag gaf de minister na een parlementaire vraag aan dat de fiscus een nieuwe indexering van de belastingschalen niet vanaf januari maar vanaf april in de bedrijfsvoorheffing verrekent. De fractieleider van de CD&V in de Kamer, Yves Leterme, merkte op dat de regering met deze beslissing een deel van de budgettaire lasten van het fiscale plan doorschuift naar de volgende regering. De belastingplichtigen krijgen het voordeel pas uitbetaald bij de inkohiering.

Minister Reynders: 'De indexering van de schalen op 1 april is een keuze. Anders moeten we elders ingrijpen. De belastingverlaging wordt uitgevoerd zoals ze aangekondigd werd. Sommigen vinden blijkbaar dat we nog meer moeten doen. Het kan altijd meer en beter. Maar we moeten voorzichtig blijven.'

De kritiek op Reynders was vorige week niet zozeer gericht op zijn belastingplan. Dat is al lange tijd gekend. Wel was er sinds oktober onduidelijkheid over de beslissing van de regering om de verrekening van een aantal voordelen in de voorheffing met enkele maanden uit te stellen.

Die beslissing wijzigt het aanvankelijke tijdschema van de regering enigszins. Maar het schema voor het fiscale plan blijft verder behouden, benadrukte Reynders. Hij vroeg de aandacht voor de belangrijke verhoging van de koopkracht die zijn plan het volgende jaar zal opleveren. Volgend jaar staan er voor 1,4 miljard euro (57,4 miljard frank) aan fiscale voordelen op de agenda. Reynders: 'Aan dat cijfer is sinds de begrotingsopmaak van oktober niets veranderd en zal ook niets veranderen.'

De Belgen zien hun koopkracht volgend jaar tussen 2,5 en 4,2 procent stijgen in vergelijking met januari 1999. De minister merkte verder op dat de verlaging in twee fasen, via de voorheffing en via de uiteindelijke inkohiering, niet geldt voor de zelfstandigen. Zij krijgen de voordelen door de verrekening van de belastingverlaging in de voorafbetalingen dadelijk uitgekeerd.

Over de verschillen tussen de cijfers die de minister in mei publiceerde en de cijfers die hij na de begrotingsopmaak van oktober verspreidde, herhaalde het kabinet van Reynders dat deze cijfers niet vergelijkbaar zijn. Het kabinet verzekerde dat de verschillen in geen geval de weerspiegeling zijn van een wijziging van de aanvankelijke fiscale plannen. RS

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud