Helft minder verkeersdoden tegen 2010

(tijd/belga) - Zeven federale en gewestministers hebben elkaar gisteren plechtig beloofd dat ze er samen naar zullen streven het aantal doden dat jaarlijks op de Belgische wegen valt, tegen 2010 te halveren. Dat streefdoel moet bereikt worden door lagere maximumsnelheden, meer controles, sensibilisering en een betere weginfrastructuur. Aan Waalse kant blijft men wel vragen dat maatregelen zoals de verlaging van de maximumsnelheid op secundaire wegen tot 70 kilometer per uur, met 'een zekere soepelheid' toegepast worden.

De Open Dag van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid moest vooral aantonen dat alle overheden van dit land op dezelfde lijn zitten in de strijd tegen de verkeersonveiligheid. Dat lukte grotendeels, maar niet helemaal.

Over de basisdoelstelling waren alle aanwezigen in het Heizelpaleis in Brussel het roerend eens. Op dit moment vallen er jaarlijks 1.500 doden op de Belgische wegen. Tegen 2010 mogen dat er nog hoogstens 750 zijn. In 2006 moet het aantal verkeersdoden al met een derde gezakt zijn tot 1.000. De federale minister van Mobiliteit, Isabelle Durant (Ecolo), meende dat dit 'een ambitieuze maar realistische doelstelling' is. Uit statistieken van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) blijkt overigens dat ons land daarmee binnen tien jaar nog maar op het niveau zal zitten dat Europese koplopers inzake verkeersveiligheid, zoals Groot-Brittannië, Zweden en Nederland, nu al bereikt hebben.

De afgelopen maanden heeft een begeleidingscomité een indrukwekkende batterij voorstellen opgesteld die gisteren officieel werden voorgesteld. De Vlaamse minister van Mobiliteit, Steve Stevaert (sp.a), slaagde er dit weekend nog eens in het mediatieke laken naar zich toe te trekken door te focussen op een van die vele tientallen suggesties: het voorstel om op secundaire wegen de maximumsnelheid te verlagen van 90 tot 70 kilometer per uur. Al snel bleek dat het bericht dat zijn Waalse collega, de PS'er Michel Daerden, het daarmee eens was, minstens moest worden gerelativeerd. In zijn toespraak bepleitte Daerden gisteren nog eens voor 'enige soepelheid' bij de toepassing van dat principe. In de praktijk lijkt het erop dat in Wallonië de grens van 90 kilometer de regel zal blijven, terwijl ze in Vlaanderen de uitzondering wordt. Daerden liet zijn toespraak overigens uitspreken door een adjunct-kabinetschef. Volgens zijn kabinet beletten gezondheidsproblemen de minister om in Brussel aanwezig te zijn. Durant staat wel volledig achter het streven om de snelheidsgrens te verlagen.

Voor de rest putten de ministers zich vooral uit in lange opsommingen van hetgeen ze al gerealiseerd hebben. Durant riep al haar collega's in haar slottoespraak op, de engagementen die ze hadden aangegaan ook uit te voeren en er het geld voor te vinden. 'Zowel op het federale niveau als op de andere niveaus zullen de budgettaire inspanningen moeten volgen.' Eerder had ze er al op gewezen dat ook aan de mentaliteit van de chauffeurs het nodige zal moeten veranderen. 'De Belgische chauffeurs zullen tijd nodig hebben om te leren beseffen dat het niet, zoals 80 procent van de mensen denkt, altijd de anderen zijn die zich slecht gedragen in het verkeer.'

De oppositie twijfelt eraan of veel van die beloftes zullen worden gerealiseerd. CD&V-voorzitter Stefaan de Clerck en CD&V-verkeersspecialist Jos Ansoms bestempelden de Staten-Generaal tijdens een perscontact als een 'hoogmis'. België wordt volgens Ansoms het land met de hoogste verkeersboetes en de laagste toegelaten snelheden, maar over een verbetering van de wegeninfrastructuur wordt nauwelijks gesproken. Ook is er volgens de CD&V'ers onvoldoende aandacht voor een verhoging van de pakkans. In werkelijkheid bevatten de goedgekeurde aanbevelingen wel een gedetailleerde en ambitieuze planning om het aantal controles op te drijven. Heel wat deskundigen vragen zich wel af of het mogelijk zal zijn die ambities waar te maken.

Op 11 maart komen de Staten-Generaal opnieuw samen. IB

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud