Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

De toenemende arbeidsproductiviteit wordt de Europese motor

Ben Steinebach, Macro-econoom en Hoofd Beleggingsstrategie bij ABN AMRO

In de economische context van morgen zal de groei niet meer monetair gestuurd zijn. Een innoverende benadering van beleggen komt zeer goed van pas om het geweer niet alleen van schouder te veranderen, maar er ook precies mee te mikken op veelbelovende domeinen. Macro-econoom en Hoofd Beleggingsstrategie Ben Steinebach van ABN AMRO schetst hoe zijn team het grote plaatje heeft vertaald naar nieuwe beleggingspistes.

De financiële markten werden de voorbije vijf jaar sterk gedreven door de lage rentes die de centrale banken in de Verenigde Staten, Europa en Japan aanhielden. Maar dit verhaal houdt ooit op. In de Verenigde Staten is het einde van dit beleid al ingezet. Vijf jaar lang is de risicoappetijt aangewakkerd door het monetaire beleid. Zo konden aandelenkoersen sinds 2009 alsmaar stijgen, ondanks de Europese schuldencrisis. Maar dat was dus een kunstmatige groei. Nu zal het erop aankomen om zonder monetaire stimuli weer economische groei te creëren. Economische groei is de som van de groei van de beroepsbevolking en de groei van de arbeidsproductiviteit. Bij de beroepsbevolking is de rek eruit. De groei zal moeten voortkomen uit een hogere arbeidsproductiviteit”, weet Ben Steinebach, Hoofd Beleggingsstrategie op het hoofdkwartier van ABN AMRO.

Steeds meer internet en robots

De zoektocht naar extra productiviteit in onze economie vormt voor ABN AMRO één van de aanknopingspunten voor een innovatief beleggingsbeleid. “De technologische ontwikkelingen worden zeer belangrijk. Wij zien het internetgebruik verder toenemen, meer bepaald omwille van de opkomst van het ‘internet of things’. Ook zal er zich een nieuwe golf van robotisering aftekenen, eveneens met een sterke koppeling aan het internet. Deze thema’s inspireren sterk de selecties waarmee wij beleggingsvoorstellen structureren”, aldus nog Ben Steinebach.

Op uw (financiële) gezondheid

Maar de analyse van de economische ontwikkelingen levert nog andere, interessante beleggingspistes op, meent het beleggingshoofd. “In de IT lijken ons zowel hardware als software veelbelovend. Ook de gezondheidszorg zal een sterke ontwikkeling kennen, met alweer nieuwe technologische impulsen, onder meer in de vorm van nieuwe methodes voor chirurgie en diagnoses. Ook de cyclische branche van de basismaterialen biedt mooie perspectieven.”

Weet wat te mijden

De slimme analyse van de markten per thema, in plaats van de klassieke, sectorale aanpak, levert ook enkele afraders op. “Wij vinden op dit ogenblik bepaalde beleggingspistes niet opportuun. Zo vallen beleggingen in consumptiegoederen duur uit, terwijl de prijsconcurrentie er volop aan de marges knabbelt. De nutsbedrijven krijgen met alsmaar meer regel- en wetgeving te kampen en missen veelal groeipotentieel. Voor de telecom is de opkomst van fenomenen als What’s App een duidelijk teken aan de wand dat de huidige businessmodellen in het gedrang komen.”

Het mag duidelijk zijn dat Ben Steinebach en zijn medewerkers met een kritische, maar innovatieve blik de hele horizon van beleggingsmogelijkheden afspeuren om de juiste thema’s te spotten.

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.