Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Alleen met elektriciteit of met waterstof zullen we er niet komen'

‘Al in 20 procent van de Europese pompstations kun je vandaag bio-CNG tanken.’ - Didier Hendrickx, PA-manager bij Gas.be

Auto’s, bestelwagens, bussen en trucks rijden in Europa almaar meer op biomethaan. Deze emissiearme en milieuvriendelijke brandstof wordt meestal geproduceerd uit organisch afval. ‘Dit is een ideaal energiealternatief’, zegt Didier Hendrickx van Gas.be.

In Brussel opende eind vorig jaar het eerste bio-CNG-tankstation van ons land. De uitbreiding van het tankstation aan de Werkhuizenkaai met biomethaan kwam op het juiste moment voor Sibelga. De Brusselse distributienetbeheerder wil tegen 2021 de helft van zijn wagenpark vergroenen door te rijden op CNG of elektriciteit. De komende jaren komen er in Vlaanderen, Wallonië en Brussel nog tientallen bio-CNG-tankstations bij. Ook de uitrol van bio-LNG – de biomethaanvariant voor zwaardere transportvoertuigen – komt stilaan op gang in Europa. En dat is goed nieuws voor onze CO2-uitstoot. Auto’s, bestelwagens en bussen die rijden op bio-CNG produceren ongeveer 80% minder CO2 in vergelijking met klassieke brandstoffen.

Hoe wordt bio-CNG geproduceerd?

Advertentie

Didier Hendrickx (PA-manager bij Gas.be): ‘Groengas ontstaat op uiteenlopende manieren. Een klein deel van ons bio-CNG is afkomstig van de vergisting van landbouwafval. Op grotere schaal kan het door mestoverschotten van veehouderijbedrijven of ander biologisch afval te verwerken. Ongeveer 80% van de productie van bio-CNG gebeurt op die manier. De productie kan ook op bedrijfsniveau georganiseerd worden. In Frankrijk zamelt een grote supermarktketen het organisch afval van al zijn winkels in, om het vervolgens om te zetten in biomethaan. Dat wordt dan in het netwerk van de netbeheerder geïnjecteerd. Zo sluit het bedrijf zijn kringloop en dus verkleint het aanzienlijk zijn ecologische voetafdruk. Vergelijkbare initiatieven zie je ook al bij heel wat Europese gemeenten, waar publieke diensten en lokale overheden inzetten op bio-CNG. Deze milieuvriendelijke brandstof voor het wagenpark is een ideale manier om een groot deel van de klimaatdoelstellingen tegen lagere kosten te halen.’

Vanwaar komt het bio-CNG dat je vandaag in Brussel kunt tanken?

Didier Hendrickx: ‘Dat wordt via het gasnetwerk geïnjecteerd. Er is dus geen wegtransport nodig om het tot bij de pomp te leveren, dat gebeurt in wezen ondergronds. Al in 20% van de Europese pompstations kun je vandaag bio-CNG tanken. Het biomethaan van het eerste Belgische bio-CNG-station komt voorlopig uit Nederland. Dat verloopt net zoals bij hernieuwbare elektriciteit via certificaten, die waarborgen dat de herkomst van het gas groen is. Er is dus een garantie van oorsprong. In Nederland biedt een meerderheid van de CNG-tankstations ondertussen al de bio-variant aan.’

Wordt er in ons land dan geen biomethaan aangemaakt?

Didier Hendrickx: ‘Zeker wel. De productie van biogas komt ook in ons land stilaan op gang. Eén productiesite is operationeel in Vlaanderen, een tweede is net opgestart in het Waalse Gewest. En er lopen een twintigtal onafhankelijke Belgische projecten. Er is bijvoorbeeld een boerderij in Houffalize die de eerste Belgische producent van bio-CNG op basis van dierlijke mest wordt. Kortom: binnenkort kunnen we dankzij talrijke initiatieven ook vanuit ons land in grotere hoeveelheden biomethaan in het net injecteren. We zetten een belangrijke ecologische stap vooruit door mee te werken aan de overgang naar een wereld die gedeeltelijk draait op hernieuwbare biomassa als grondstof.’

‘In Noorwegen maakt een zalmverwerkend productiecentrum Bio-LNG van visafval. Daarmee worden 400 vrachtwagens per jaar aangedreven.’

Didier Hendrickx
PA-manager bij Gas.be

Hoe groot is het productiepotentieel in België?

Didier Hendrickx: ‘Dat groeit. Het zal mogelijk zijn om 1 tot 2 miljoen wagens op Belgische bio-CNG te doen rijden. Al hangt dat uiteraard mee af van beleidskeuzes, want biogas is niet alleen nuttig voor de mobiliteit, maar ook voor de industrie, de verwarming van openbare gebouwen en particuliere woningen. Maar het is essentieel dat de politieke formaties die aan de vorming van de regering werken, rekening houden met deze brandstof.’

Waarom is de opmars van bio-LNG goed nieuws voor het wegvervoer?

Didier Hendrickx: ‘Transporteurs houden van deze brandstof omdat de motoren die ermee worden aangedreven schoner en stiller zijn dan dieselmotoren, en de actieradius is gelijk aan die van dieselmotoren. Bio-LNG is vloeibaar aardgas en biedt een veel grotere energiedichtheid dan bio-CNG. De Zeebrugse methaanterminal importeert al dagelijks bio-LNG. En er rijden in ons land al vrachtwagens rond op bio-LNG.’

Wat zijn de toekomstverwachtingen voor bio-LNG?

Didier Hendrickx: ‘In het algemeen zit LNG fors in de lift: in 2019 werden er tweemaal zoveel vrachtwagens op LNG verkocht als het jaar ervoor. Vandaag telt ons continent al meer dan 300 LNG-tankstations, waarvan 15 in België. Er rijden op de Europese wegen al bijna 12.000 LNG-vrachtwagens rond. Ook hier kan bio-LNG de komende jaren een steeds belangrijkere rol spelen. In Noorwegen bijvoorbeeld maakt een zalmverwerkend productiecentrum LNG van het visafval. Daarmee worden tussen de 300 en 400 vrachtwagens per jaar aangedreven. Twee vliegen in één klap, want je hoeft ook geen afval meer op te slaan.’

Kunnen bio-CNG en bio-LNG concurreren met milieuvriendelijke alternatieve voertuigaandrijvingen zoals elektriciteit en waterstof?

Didier Hendrickx: ‘Je mag niet vertrouwen op slechts één energieoplossing. Al zijn er vandaag naast bio-LNG voorlopig geen andere groene alternatieven voor vrachtwagens beschikbaar die rendabel of kosten-efficiënt zijn. Bio-CNG heeft net zoals waterstof en elektriciteit zijn plaats in het aanbod: die oplossingen zullen complementair zijn. De Europese Commissie beseft dat. Als we de klimaatdoelstellingen willen halen voor 2030 en 2050, hebben we verschillende oplossingen nodig voor brandstof en energieverbruik. Alleen met elektriciteit of met waterstof zullen we er niet komen. Uiteindelijk moet ook de gebruiker een weloverwogen keuze maken: op basis van het voertuiggebruik, de impact op het milieu en de totale cost (CAPEX en OPEX).’

‘Onze ambitie? 10.000 CNG-stations in Europa tegen 2030’

De groei van CNG als brandstof voor auto’s, bestelwagens en bussen versnelt in Europa. Vandaag telt de EU meer dan 3.800 CNG-tankstations. ‘De kaap van de 4.000 wordt wellicht tegen het einde van dit jaar overschreden’, weet Didier Hendrickx, PA-manager bij Gas.be. ‘Tegen 2030 in heel Europa 10.000 CNG-stations, waarvan de meerderheid ook bio-CNG zal aanbieden: dat is de ambitie.’ Nog later zouden alle CNG-tankstations 100% bio-CNG kunnen leveren. Ons continent telt meer dan 300 LNG-tankstations waar vrachtwagens terechtkunnen. Er zijn grootschalige initiatieven zoals Bio-LNG EuroNet: een project dat de massale adoptie van LNG nastreeft en grote industriële marktspelers samenbrengt, zoals Shell, Scania, IVECO en Nordsol. Didier Hendrickx: ‘Over tien jaar mikken we op 2.000 LNG-stations. Ook hier zullen de meeste tegen dan bio-LNG ter beschikking stellen. We verwachten dat grote spelers op de Belgische markt ook bij ons bioLNG zullen produceren en distribueren.’

 

 

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.