Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Rijden op gas verkleint uw ecologische voetafdruk – én die van uw klanten

‘Rijden en tanken gaat met gas even vlot als met benzine en diesel’, zegt Didier Hendrickx, pr-manager Gas.be. ©Studio Dann

Niet alleen particulieren, ook almaar meer ondernemingen en overheden kiezen in ons land voor voertuigen op gas. ‘Bestelauto’s, vrachtwagens en bussen op CNG en LNG bieden een ecologische én een financiële troef.’

Rijden op gas is vandaag gebruiksvriendelijker dan ooit. Dat is onder meer het gevolg van krachtigere en zuinigere motoren en lichtere reservoirs, het ruimere aantal beschikbare voertuigmodellen, en de grotere verspreiding van tankstations. Er zijn 123 stations voor CNG (gecomprimeerd gas) en 12 voor LNG in België. In Europa zijn er bijna 3.700 CNG stations en 220 stations voor LNG (vloeibaar gas).

Je hoeft ook niet te wachten op tankbeurten, zegt Didier Hendrickx, pr-manager bij Gas.be, de Vereniging van Belgische gastransport- en distributienetbeheerders. ‘Rijden en tanken gaat met gas even vlot als met benzine en diesel. CNG is vooral bestemd voor personenvervoer en lichte vrachten. Zwaardere voertuigen die langere afstanden afleggen, gebruiken eerder LNG. En die rijden verder dan ooit: de nieuwste LNG-trucks halen tot meer dan 1.500 kilometer uit één volle tank.’

Advertentie

Kleinere ecologische voetafdruk

Evolutie van het aantal CNG-stations en -auto’s 2013-2019

In ons land rijden inmiddels meer dan 300 zware vrachtwagens op LNG. AFC is een van de ondernemingen die in de voordelen van LNG geloven. De dochteronderneming van ADPO uit Beveren, gespecialiseerd in de opslag en logistiek van chemische vloeistoffen, installeerde in 2014 op zijn haventerrein samen met partner Drive Systems het eerste LNG-tankstation van België. Ook derden kunnen er nu tanken.

‘Wij kozen doelbewust voor gas’, zegt managing director Filip De Dijcker. ‘We wilden onze ecologische voetafdruk verkleinen. In vergelijking met een gemiddelde Euro-6 dieseltruck stoot een vrachtwagen op gas gemiddeld 20 tot 25 procent minder CO2 uit, zo’n 70 procent minder stikstofoxide en 95 procent minder fijnstof.’ Dat is niet alleen zinvol voor de samenleving en AFC/ADPO, maar ook voor de cliënten. Bij de transporttenders bekijken potentiële klanten ook hoe een transporteur hun milieu-impact kan verkleinen.

Prijsvoordelen

‘Diesel is de voorbije jaren almaar duurder geworden, de prijs van gas is veel constanter.’

Filip De Dijcker
Managing director ADPO

Een ander pluspunt van LNG is het prijsaspect. LNG tanken is zowat 30 procent goedkoper dan diesel, en de motoren verslijten minder snel door de propere verbranding van gas. Filip De Dijcker: ‘Diesel is de voorbije jaren almaar duurder geworden, de prijs van gas is veel constanter. Sterker nog: die is dit jaar zelfs gedaald.’ AFC beschikt vandaag over 40 vrachtwagens: 10 hybride trucks hebben zowel een LNG- als een kleine dieseltank, 5 vrachtauto’s rijden honderd procent op gas.

We zetten onze LNG-voertuigen vooral in voor middellange afstanden, zegt Filip De Dijcker. ‘Bij ritten vanaf 100 kilometer leveren die het beste rendement. Tot voor kort had je altijd een hybride truck nodig om de benodigde paardenkracht te krijgen. Maar onze vijf LNG-trucks van de nieuwste generatie zijn nu even krachtig als een dieselvariant.’ Het enige wat nog kan verbeteren, is het aantal Belgische LNG-tankstations. Ons land telt er 12. Dat worden er uiteraard meer. ‘Ook is er de aankoopprijs: een LNG-truck kost makkelijk 20 procent meer dan een dieselvrachtwagen, al springt de overheid bij met een ecologiepremie.’

CNG voor kmo’s

‘Gas wordt nóg interessanter voor ondernemingen die hun individuele of sectorale klimaatdoelstellingen moeten halen’

Didier Hendrickx
Pr-manager Gas.be

Gas is ook een zinvol alternatief voor kmo’s. Het Brusselse SUMY focust op duurzame logistiek en transport in stedelijke gebieden van consumptiegoederen uit de voedingssector. In heel ons land levert het voedingsmiddelen aan onder meer restaurants en ziekenhuizen. En dat gebeurt volledig met door gas aangedreven gekoelde bestelwagens, verduidelijkt oprichtster Hinde Boulbayem. ‘Onze CNG-voertuigen zijn stil, minder vervuilend en minder kankerverwekkend in vergelijking met bestelwagens met klassieke benzinemotoren. Sinds onze oprichting in 2013 hebben we 2 miljoen kilometer afgelegd op CNG. Daarbij leverden we meer dan 3 miljoen unieke pakketten. We verkleinden zo drastisch onze ecologische voetafdruk en die van onze klanten. Beeld je eens de milieu-impact in van een wereld waar álle bedrijven op CNG rijden.’

Geen elektriciteit

Marktaandeel gasvoertuigen in Europa

Elektrisch aangedreven voertuigen waren geen optie voor SUMY. Het gewicht van de batterij zou het laadvermogen van de busjes verkleinen. En we moeten optimaal voorkomen dat de koelsystemen onderweg uitvallen, verduidelijkt Hinde Boulbayem. ‘Dat uitvalrisico is bij een elektrisch voertuig groter, door mogelijke batterijproblemen. We kozen dus ook voor CNG om voedselverspilling tegen te gaan. Ook vinden we het fijn dat de Total Cost of Ownership van een gekoeld CNG-busje lager ligt dan bij een elektrische variant. Het verschil met een brandstofversie is niet bijzonder groot.’ 

Toekomstevoluties

Evolutie van het aantal gasvoertuigen

Al die elementen samen zullen de komende jaren de populariteit van gasvoertuigen fors blijven verhogen, weet Didier Hendrickx. ‘Tegen 2030 verwachten we honderdduizenden LNG-trucks en 12 miljoen CNG-voertuigen in Europa. Ook andere continenten zetten zwaar in op gas als brandstof voor personen- en vrachtverkeer. In China, die met grote lokale luchtvervuiling kampt, alleen al rijden er vandaag meer dan 250.000 LNG-vrachtwagens. Dat is een evolutie waar niet meer naast te kijken valt.’

‘Beeld je eens in wat er zou gebeuren als álle bedrijven op CNG rijden. De milieu-impact zou enorm zijn.’

Oprichtster SUMY
Hinde Boulbayem

In de nabije toekomst verwacht de markt ook nog grotere milieuvoordelen via CNG-hybride voertuigen op gas/elektriciteit en een grotere productie van bio-CNG. Didier Hendrickx: ‘Alle CNG- en LNG-voertuigen zijn vandaag al compatibel met biomethaan. Wie hierop rijdt, stoot bijna 0 procent CO2 uit. De komende jaren zullen bedrijven kunnen tanken in stations die bio-CNG en bio-LNG aanbieden. Gas wordt dan nóg interessanter voor ondernemingen en overheden die hun individuele of sectorale klimaatdoelstellingen moeten halen.’

Checklist: 7 redenen om voor LNG te kiezen
  • Wie CNG/LNG tankt betaalt geen accijnzen aan de pomp.
  • CNG is per gereden kilometer ten minste 33 % goedkoper dan diesel.
  • Meer dan 100 Vlaamse gemeentes in België rijden vandaag al op CNG.
  • Tegen 2030 telt Europa naar verwachting 10.000 CNG-tankstations.
  • Gemiddeld 20% minder CO2 uitstoot en tot – 100% met bio-CNG/LNG.
  • CNG/LNG-voertuigen blijven welkom in lage-emissiezones.
  • Opening van 40 nieuwe CNG stations tegen begin 2021.

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.