Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Fund 101 wil een miljoen levens redden

Prof. Benoît Misset, hoofd intensieve zorg Universitair Ziekenhuis Luik: ‘Bij de corona-uitbraak hadden we te weinig beschermend materiaal, te weinig beademingstoestellen, te weinig medicatie en te weinig verplegend personeel.’

AXA Belgium en haar werknemers doneren in totaal 125.000 euro aan Fund 101. Deze non-profitorganisatie zal het geld de komende jaren gebruiken om de performantie van de intensieve zorg wereldwijd te verbeteren. Covid-19 heeft hun organisatie en expertise de voorbije maanden danig op de proef gesteld.

De ambitie van Fund 101? Binnen de vier jaar een miljoen levens redden door de intensieve zorg wereldwijd te transformeren tot een precisie-zorg. 1.200 intensive care units in 66 landen zijn aangesloten bij de stichting.

‘De overlevingskansen van ernstig zieke coronapatiënten hangen af van de kwaliteit van de zorg, de zorgverleners, het beschikbare medische materiaal en het onderzoek’, zegt Prof. Jean-Daniel Chiche, voorzitter van Fund 101 en intensivist op de intensieve zorg van Hôpital Cochin in Parijs. ‘Bedrijven en hun medewerkers die geld doneren aan Fund 101 helpen intensivisten een tweede leven te geven aan patiënten die in levensgevaar verkeren.’

5 euro per social post

Dat is ook de reden waarom AXA Belgium dit initiatief steunt. De verzekeraar maakte begin april 100.000 euro vrij voor Fund 101. Tot 30 juni konden de werknemers van AXA dat bedrag vergroten. Samen verzamelden ze 12.500 euro. AXA Belgium verdubbelde dat bedrag tot 25.000 euro.

‘We mobiliseerden onze medewerkers ook om Fund 101 onder de aandacht te brengen op Twitter, LinkedIn en Instagram’, zegt Jef Van In, CEO bij AXA Belgium. ‘Voor elke post met #AXASolidarityResponse schonken we 5 euro extra aan het fonds.’

Nieuwe technologieën

In september zal de stichting beslissen hoe het verzamelde geld voor elk land het best besteed wordt. Prof. Jean-Daniel Chiche: ‘Elke bij ons aangesloten intensieve zorg-unit zal afhankelijk van zijn noden en inzichten voorstellen kunnen indienen voor het verhogen van de kwaliteit van de zorgverlening.’

Prof. Jean-Daniel Chiche

Bedrijven en hun medewerkers die geld doneren aan Fund 101 helpen onze professionals op intensieve zorg een tweede leven te geven aan patiënten in levensgevaar.
Prof. Jean-Daniel Chiche
voorzitter Fund 101 en intensivist in Hôpital Cochin in Parijs

Een wetenschappelijk comité met onafhankelijke experts beslist samen met de intensieve zorg-gemeenschap welke voorstellen gefinancierd zullen worden. De financieringsvoorstellen focussen zich bij voorkeur op het inzetten van nieuwe technologieën en onderzoeksmateriaal, artificiële intelligentie, het versnellen van klinische research en studies, en het ondersteunen van patiënten en hun families voor wie een ziekenhuisopname op de intensieve zorg doorgaans traumatisch is.

Te weinig van alles

De Belgische intensieve zorg-gemeenschap is meer dan tevreden met deze extra financiële ondersteuning. ‘Bij de corona-uitbraak in ons land bleek dat we op onze intensieve zorg-unit heel wat zaken tekort hadden’, vertelt Prof. Benoît Misset, hoofd van de intensieve zorg van het Universitair Ziekenhuis in Luik. ‘We hadden te weinig beschermend materiaal voor onze zorgverleners, te weinig beademingstoestellen, te weinig medicatie en te weinig verplegend personeel.’

Dat bevestigt collega Prof. Pierre-François Laterre, hoofd van de intensieve zorg van het UZ Saint Luc in Brussel. ‘Dit hadden we inderdaad nog nooit meegemaakt. Het werd vrij snel duidelijk dat dit geen gewone griepepidemie was. Dit vergde bij ons een gigantische organisatie: van personeel, materiaal en bedden. We dienden meer dan ooit als een hecht team samen te werken.’

Nauwkeurige organisatie

Prof. Dominique Benoit, hoofd intensive care van het UZ Gent onderstreept dat het cruciaal was om de intensieve zorg-ruimte ook te voorzien voor andere patiënten – zonder Covid-19. ‘Het vergde een nauwkeurige organisatie om iedereen in onze bestaande ICU-afdeling op een kwalitatieve manier te helpen. Het plan om elders extra intensive care-bedden bij te creëren, hebben we gelukkig niet moet uitvoeren.’

‘De steun van AXA Belgium is belangrijk’, besluit Prof. Jean-Daniel Chiche. ‘Hierdoor kunnen we onder meer trainingsprogramma’s voor zorgpersoneel ontwikkelen, vernieuwend klinisch onderzoek uitvoeren en AI-toepassingen uitwerken. AI zal onze intensivisten helpen bij het voorspellen van complicaties die de ziekenhuisopname van ernstig zieke patiënten zouden kunnen verlengen. Alleen door samen te werken, kunnen we dit virus intomen.’

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.