Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Syndic4you: het platform dat het reilen en zeilen van de syndicus vereenvoudigt

Geoffroy Uyttenhove, oprichter Syndic4you

In België worden jaarlijks meer dan 7.000 mede-eigendommen opgericht. De groei is aanzienlijk en veel groter dan die van de beschikbare professionele syndici. Deze situatie dwingt de mede-eigenaars om alleen te handelen of zelfs om hun verplichtingen te verwaarlozen. De start-up Syndic4you heeft besloten om hieraan te verhelpen en het proces te vergemakkelijken in samenwerking met verzekeraar AXA Belgium.

De groeiende vraag naar woningen is een van de factoren die aan de basis liggen van de aanzienlijke jaarlijkse stijging van het aantal mede-eigendommen in België. Mede-eigendom impliceert de facto ook dat het verplicht is om de gemeenschappelijke delen door een syndicus te laten beheren. Aangezien de vraag groter is dan het aanbod (en dit nog versterkt wordt door een tekort aan beheerders), organiseren de mede-eigenaars zich door een van hen aan te stellen als vrijwillige syndicus.

‘Wij schatten dat in 50 procent van de gevallen het beheer niet door een professional wordt uitgevoerd. Met alle logische gevolgen van dien: mede-eigendommen die wettelijk niet in orde zijn en slecht onderhouden gebouwen. Het is tijd dat de mede-eigenaars de controle over hun eigendom weer overnemen’, legt Geoffroy Uyttenhove uit, oprichter van de start-up Syndic4you, een platform dat de opdracht van de vrijwillige syndicus vergemakkelijkt en het samenleven in een mede-eigendom vergemakkelijkt. ‘Wij positioneren ons als ideale aanvulling op het aanbod van professionele syndici.’

Wij schatten dat in 50 procent van de gevallen het beheer niet in handen is van een professional. Met alle logische gevolgen van dien.
Geoffroy Uyttenhove
oprichter Syndic4you

Niets onderschatten 

De taak van de vrijwillige syndicus omvat drie aspecten: een financieel, een technisch en een administratief aspect. Slecht beheer stelt de mede-eigenaars bloot aan risico's die best (kunnen) worden vermeden.

‘Een onbetaalde leverancier of een te laat betaalde verzekeraar kunnen in geval van schade de burgerlijke aansprakelijkheid van de persoon in kwestie inroepen. Het niet naleven van procedures voor het bijeenroepen van algemene vergaderingen kan ertoe leiden dat geldige beslissingen nietig worden verklaard. Niets mag dus worden onderschat’, benadrukt Laurent Simon, directeur Customer Solutions bij AXA Belgium.

Laurent Simon, directeur Customer Solutions bij AXA Belgium

‘Deze vaststelling, gekoppeld aan onze ervaring met mede-eigendommen en met de sector van de professionele syndici, heeft geleid tot een natuurlijke samenwerking met een speler als Syndic4you. Het doel is om samen een aantal oplossingen uit te werken waarin het professionalisme van de makelaars van AXA Belgium een centrale rol speelt.’

Gezondheidscrisis en wetsvoorstel 

Voor de mede-eigenaars komt de uitdaging van het zelfbeheer bovenop die van een wettelijk kader dat niet uitblinkt in vereenvoudiging. Voor de professionele beheerders maakt dit aspect al deel uit van hun realiteit, maar de vrijwilligers zijn minder goed op de hoogte en hebben vaak niet de tijd om zich bij te scholen.

‘Het gebouwenpark wordt dan ook steeds minder goed onderhouden. Dit zorgt voor technische problemen en kan zelfs een obstakel vormen bij de verkoop van een appartement’, bevestigt Laurent Simon.

Het doel is om een aantal oplossingen uit te werken waarin het professionalisme van de makelaars van AXA Belgium een centrale rol speelt.
Laurent Simon
directeur Customer Solutions bij AXA Belgium

Geoffroy Uyttenhove heeft de uitdaging met betrekking tot de gezondheidscrisis al aangenomen. ‘Gewone jaarlijkse algemene vergaderingen blijven verplicht, terwijl de mede-eigenaars niet langer de mogelijkheid hebben om face-to-face te vergaderen. Daarom is er net een wetsvoorstel gestemd dat het mogelijk maakt om virtuele algemene vergaderingen te houden. Ondertussen heeft Syndic4you hierop geanticipeerd en een pasklare oplossing ontwikkeld voor een algemene vergadering op afstand. Hierdoor wordt het mogelijk om uitnodigingen en authenticaties per sms of e-mail te versturen, online te stemmen en de notulen automatisch te genereren.’

Oplossingen die helpen voorkomen 

Gemiddeld heeft een gebouw om de 4 jaar te maken met een schadegeval. De kosten bedragen gemiddeld 8.000 euro en worden gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De samenwerking tussen het Syndic4you-platform en AXA Belgium biedt een reeks efficiënte oplossingen en nuttige verzekeringsproducten.

3 tips voor vrijwillige syndici

  1. Voer een online conformiteitstest uit om te weten te checken of uw mede-eigendom wettelijk in orde is.
  2. Ga over tot de verplichte registratie van de Vereniging van mede-eigenaars (en haar syndicus, zelfs op vrijwillige basis) bij de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen).
  3. Zorg voor begeleiding en leg de prioriteiten vast op administratief, financieel en technisch vlak.

‘Voor gebouwen streven we naar een uitgebreide woonverzekering. Er moet ook gedacht worden aan een aansprakelijkheidsverzekering voor de mede-eigendom en de belanghebbenden, waaronder de syndicus. Het ideale pakket biedt ook juridische bescherming voor eventuele geschillen met betrekking tot leveranciers, buren of de mede-eigenaars zelf’, verduidelijkt Laurent Simon.

In het kader van zijn globale aanpak stelt Syndic4you ook een netwerk van dienstverleners ter beschikking van de mede-eigenaars. Die werden door AXA Belgium geselecteerd en staan paraat om tussen te komen in het belang van de mede-eigendom.

De volgende stappen  

Dankzij de samenwerking met Syndic4you kan AXA Belgium concrete oplossingen bieden om het dagelijkse leven van de mede-eigenaars te vereenvoudigen. Deze doelstelling is gehaald en dient nu te worden geoptimaliseerd en op een wendbare manier verder ontwikkeld.

Wij schatten dat in 50 procent van de gevallen het beheer niet in handen is van een professional. Met alle logische gevolgen van dien.
Geoffroy Uyttenhove
oprichter Syndic4you

‘Nu het wettelijk kader is aangepast, hebben we zopas Meeting4you gelanceerd, onze oplossing voor virtuele algemene vergaderingen. We stellen ook alles in het werk om de boekhouding van de vrijwillige syndici voor 100% te automatiseren door de bankrekening aan het platform te linken’, kondigt de oprichter van het platform aan.

‘Om deze inspanningen te vervolledigen, werken we aan de herstellingen in natura en aan een module om schadegevallen rechtstreeks in te geven op het platform. De vrijwillige syndicus beschikt dan over een echt realtime dashboard’, besluit Laurent Simon.

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.