Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

U wilt 2,5 dagen per week telewerken

AXA Bounce Back barometer juni 2020

Wie vandaag telewerkt, doet dat gemiddeld vier dagen per week. Een pak meer dan voordien. Twee en halve dag telewerk per week, is de gulden middenweg. Dat blijkt uit de AXA Bounce Back-barometer, een maandelijkse enquête bij duizend lezers van De Tijd & L’Echo.

Tot en met december 2020 bevragen AXA en Tijd Connect de lezers van De Tijd en L’Echo over hoe ze kijken naar hun werk en de economie, maar ook over hoe ze zich voelen en gedragen in de nasleep van de coronacrisis.

Uit de eerste meting, die begin juni plaatsvond, blijkt dat de enorme toename van telewerk de grote verandering is in het Belgische bedrijfsleven. 84 procent van de beroepsactieve lezers kan vandaag telewerken. Tijdens de lockdown, van 13 maart tot 4 mei, kon zelfs 92 procent telewerken, als het werk dat toeliet.

Telewerk is een voorrecht voor hooggeschoolden. Acht op de tien universitairen zeggen vandaag te kunnen telewerken.

Dat de ommezwaai drastisch is, blijkt uit de vaststelling dat maar 29 procent van de lezers die vandaag telewerken, zegt dat telewerk ook voor de coronacrisis goed was ingeburgerd bij hun werkgever. Bij vier op de tien was er voordien van telewerk totaal geen of “niet echt” sprake. Dat was vooral zo in de transportsector en de klein- en groothandel. In die sectoren is telewerk moeilijker te organiseren.

Telewerk is een voorrecht voor hooggeschoolden, blijkt uit de barometer. Acht op de tien universitairen zeggen vandaag te kunnen telewerken. Bij respondenten met een diploma lager of secundair onderwijs daalt dit tot één op de twee.

Wie vandaag telewerkt, doet dat gemiddeld 4 dagen per week. Dat is 3,4 dagen meer dan voor corona. Meer dan de helft (53%) van deze werknemers werkt 5 dagen per week thuis.

Voor de meeste werknemers (72%) is een tot drie dagen telewerk per week de gulden middenweg. Gemiddeld willen ze twee en een halve dag per week thuiswerken. Opvallend is dat 16 procent zegt geen enkele dag per week te willen telewerken.

Meer wantrouwen

De geleidelijke opheffing van de coronamaatregelen zorgt voor een gemengd beeld. 49 procent zegt niet bang te zijn om besmet te geraken met het coronavirus. 43 procent is enigszins bang en 8 procent is heel bang.

We vrezen vooral plaatsen waar veel mensen samenkomen. Op het werk is 28 procent bang om besmet te geraken. In de supermarkt is dat 52 procent. Het minst bang zijn we op straat. Wat opvalt, is dat 63 procent van de lezers vandaag wantrouwiger staan tegenover mensen die ze niet kennen.

We vrezen vooral plaatsen waar veel mensen samenkomen. Op het werk is 28 procent bang om besmet te geraken. In de supermarkt is dat 52 procent.

Online maaltijd

Corona heeft ook ons aankoopgedrag veranderd. We bestellen meer dan voordien (25%) een maaltijd of een snack online. Hetzelfde geldt voor het kopen van schoenen en kledij (20%). De helft van de respondenten zegt vandaag minder vaak naar een fysieke winkel te gaan.

Volgens vier op de tien lezers kost hun winkelkar vandaag overigens meer dan voor corona, niet omdat ze meer kopen, maar omdat alles duurder is geworden.

Geen ontslag

Voor ontslag zijn de lezers van De Tijd en L’Echo niet bevreesd. 79 procent van de werknemers ziet zichzelf dat op de middellange termijn niet overkomen. Slechts 2 procent vreest echt zijn job te verliezen. Hun financiële situatie lijdt niet te erg onder corona. Voor slechts 38 procent is die de laatste weken verslechterd.

Het is geen verrassing dat de overgrote meerderheid van de lezers (95%) de situatie van onze economie vandaag slechter inschat dan een jaar geleden. Een op de twee denkt wel dat die er binnen drie maanden nog slechter voorstaat. 36 procent verwacht beterschap.

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.