Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Een mandaat voor periodieke inkomsten

Philippe de Broqueville, Partner Private Banking bij Petercam ©petercam

Hoe een stabiel en periodiek inkomen genereren via uw spaargeld? De beleggingsvennootschap Petercam biedt haar private banking cliënteel een specifiek mandaat aan.

De Belgische bevolking vergrijst doordat het aandeel gepensioneerden stijgt. Daarnaast beïnvloeden de lage rentevoeten het rendement van heel wat beleggingen in negatieve zin. De spaarder die aanvullende inkomsten wil genereren, bijvoorbeeld met het oog op zijn pensioen of om de studies van zijn kinderen te bekostigen, weet niet meer waarin hij moet beleggen. Door de zware verliezen die hij tijdens de beurscrisis heeft geleden, verliest hij het overzicht over het enorme beleggingsaanbod. ‘Vandaar het belang van een beheersmandaat dat volledig op inkomsten gericht is, zoals wij dat vanaf vandaag aanbieden’, zegt Philippe de Broqueville, Partner Private Banking bij Petercam. ‘Dit mandaat heeft zeer strikte doelstellingen: een periodiek inkomen creëren dat in januari wordt vastgesteld voor het komende jaar. Dergelijk mandaat verschilt van de klassieke mandaten, die meestal tot doel hebben beter te doen dan de benchmark (alle portefeuilles samen waarvan de structuur en de doelstellingen vergelijkbaar zijn).

Bij een klassiek mandaat bent u niet zeker dat uw inkomsten gespreid zijn in functie van uw noden. Omdat er belegd wordt in waarden met een onzekere dividendpolitiek. Goud bijvoorbeeld of groeiaandelen die geen dividend uitkeren zijn niet interessant indien u inkomsten wilt creëren.’

Om mooie rendementen te behalen die een periodiek inkomen genereren, is een actief risicobeheer noodzakelijk. ‘Want enig risico nemen is wel een must wilt u rendement behalen’, waarschuwt Philippe de Broqueville. In het kader van ons mandaat gaan wij steeds voor een zeer ruime, maar weliswaar berekende, spreiding door te beleggen in activa die onderling weinig correlatie vertonen. Zo worden schommelingen onderling gecorrigeerd. En we doen er alles aan om de kans op een ‘ongeval’ zo laag mogelijk te houden. Daarom mikken wij vooral op hoogrentende waarden: hoogrentende obligaties (high yield in het financieel jargon) en natuurlijk ook aandelen waarvan het huidig gemiddelde rendement hoog is. Want die zijn meestal goed betaalbaar. Bovendien oogt de cashpositie van de betrokken ondernemingen gezond omdat ze hun balansen de voorbije jaren hebben bijgesteld. Daarnaast zorgen wij voor een evenwichtige samenstelling van de portefeuille zodat een eventuele ‘calamiteit’ geen buitensporige impact heeft.’

Een deel van de gelden die ons in het kader van dit mandaat worden toevertrouwd, worden belegd in het nieuwe fonds Petercam Global Target Income. Het eerste jaar willen wij met dat fonds een jaarlijks rendement van 3 procent (1) realiseren, met een driemaandelijkse uitkering.

Dergelijk mandaat is niet weggelegd voor de ‘hyperdefensieve’ belegger, die bereid is een quasi nulrendement (rekening houdend met de inflatie) te aanvaarden, op voorwaarde dat hij maar geen risico loopt. Het nieuwe mandaat gericht op het verwerven van inkomsten regelt het volledig vermogensbeheer met het oog op een stabiel en regelmatig inkomen. Daarnaast is het uiteraard ook de bedoeling om het kapitaal minstens in stand te houden, en bij voorkeur te doen stijgen.

 

(1) Om precies te zijn, 3 procent van de inventariswaarde op het ogenblik van de lancering.

 

 

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.