Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Een sleutel-op-de-deur oplossing om meer inkomsten te genereren’

Francis Heymans, Head of Sales & Marketing en vennoot bij Petercam

‘Te veel mensen souperen hun kapitaal op om inkomsten te hebben. Ik vind dat gezinnen eerder een coherente strategie moeten volgen’, adviseert Francis Heymans, Head of Sales & Marketing en vennoot bij Petercam. Zijn advies.

Volgens de specialist moet u zich als belegger de vraag stellen hoeveel inkomsten u nodig hebt. Houd daarbij rekening met projecten en zaken op korte, middellange en lange termijn: aankoop van vastgoed, reizen, nalatenschap, enzovoort. Ga ook na over welke vaste inkomsten u beschikt (loon, pensioen, huur, uitkeringen, rente, enzovoort). Bepaal vervolgens uw beleggingshorizon. Stel uzelf de vraag wat u verwacht rond het behoud of de aangroei van uw kapitaal. En ga na welk risico u wilt nemen en kunt dragen. Bent u echt op zoek naar een aanvullend inkomen, schrap dan maar meteen de meeste spaarproducten van uw lijst. De rente staat zo laag dat hun rendement bijna nul is. Maar voor wie bereid is een gematigd risico te nemen om een beter rendement te behalen, bestaan er andere oplossingen. ‘Zoals ons nieuw fonds 'Global Target Income'’, zegt Francis Heymans. Het fonds heeft veel voordelen: een inkomen dat in het begin van het jaar wordt vastgelegd – dit jaar bedraagt het 3 procent (1) – maar in 4 keer wordt uitgekeerd, telkens op het eind van het kwartaal. Dat is echt wel een innovatieve aanpak, zowel omwille van de transparantie als van de regelmaat.’

De vele Belgen die hun spaargeld in Fortis-aandelen hadden belegd en tegelijk inkomsten en kapitaal zijn kwijtgeraakt, hebben het tot eigen schade en schande ondervonden: spreiding is een must voor wie de risico’s wil beperken. Door te beleggen in een kwalitatief fonds geniet u automatisch van die spreiding. ‘Ons fonds is een sleutel-op-de-deur oplossing. Het werd gecreëerd om een hoog en constant rendement te leveren, met een erg gecontroleerd risicoprofiel, en dat dankzij een exclusief algoritme’, vervolgt Francis Heymans. ‘Een systeem van interne ‘dekking’ vervolledigt het geheel, via de aankoop van afgeleide producten op termijn op de Duitse overheidsobligatie op 10 jaar. Als de aandelenmarkten dalen, zullen die futures de daling ervan compenseren. Nog enkele voordelen zijn dat de beheerskosten zeer laag zijn – slechts 1 procent – en dat de transparantie maximaal is. U weet bij het begin van het jaar hoeveel u eind maart, eind juni, eind september en eind december zal ontvangen.’ Bovendien is het fonds een mengeling van ‘gedecorreleerde’ activa – waarvan de schommelingen uiteenlopen – waardoor de dalingen van een bepaalde activaklasse meestal gecompenseerd worden door de stijgingen van andere activaklassen. Aandelen en obligaties bijvoorbeeld zijn meestal gedecorreleerd. ‘Maar er zijn wel uitzonderingen op die regel’, waarschuwt Francis Heymans. ‘In 2008-2009 is alles in waarde gedaald. En in 1994 daalden zowel aandelen als obligaties als gevolg van een onverwachte stijging van de rentevoeten van de Fed.’ Wilt u een goed rendement, dan moet u een beetje risico willen aanvaarden. ‘Uw portefeuille beheren ‘als een goede huisvader’ biedt dan ook de beste garantie’, besluit Francis Heymans. ‘Uw kapitaal is weliswaar niet gewaarborgd, maar de kans dat het zal aangroeien is groot. En de transparantie rond de jaarlijkse inkomsten is ook mooi meegenomen.’

(1) Dat is 3 procent van de inventariswaarde op de dag van de lancering. Die inventariswaarde kan stijgen of dalen. Het percentage hangt dus af van de marktwaarde bij onderschrijving.

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.