Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Hoogrentende aandelen en obligaties: twee hoekstenen om inkomen te genereren

©shutterstock

Wilt u zowel een hoog rendement als optimale veiligheid? Ga dan voor een cocktail van hoogrentende obligaties en aandelen, geselecteerd op basis van zeer precieze criteria. Twee oprichters van een op inkomsten georiënteerd fonds bij Petercam zetten hun strategie uiteen.

Hoogrentende obligaties (HRO) bezitten heel wat interessante kenmerken voor een belegger die op zoek is naar een periodiek inkomen. In de eerste plaats is er weinig correlatie met staatsbons en het niveau van de rentevoeten. Dat wil zeggen dat hun stijgende of dalende cycli niet samenvallen. Wanneer de ene stijgen, vertonen de andere dus meestal een dalende tendens. Door met andere woorden HRO en afgeleide producten van staatsbons te mengen in een zelfde fonds, beperkt men de volatiliteit ervan. ‘HRO vertonen met 60 tot 70 procent dan weer een sterke correlatie met aandelen’, preciseert Bernard Lalière, Head of High-Yield Income bij Petercam. ‘Beide gaan in stijgende lijn wanneer er een sterke economische groei is, balansen zich verbeteren en wanneer beursintroducties en fusies en overnames boomen. Maar de volatiliteit van HRO ligt de helft lager dan die van aandelen’. De HRO opgenomen in het nieuwe fonds Global Target Income zijn niet noodzakelijk van mindere kwaliteit zoals de rating (minder dan BBB-) zou kunnen doen vrezen. Maar omdat de emittenten ervan een hogere schuldgraad hebben, bieden ze een hoger rendement. Die schuldgraad kan sectorgebonden zijn of het gevolg zijn van een offensief beleid, waarbij op het hefboomeffect van het krediet wordt ingespeeld. Normaal bedraagt de wanbetalinggraad van zulke activa 2,5 procent, wat aanzienlijk hoger is dan bij investment grade obligaties (gemiddeld slechts 0,06 procent volgens Moody’s). Maar in tijden van recessie loopt dat percentage op tot 6 en zelfs 9 procent. Met een interessante risicopremie tot gevolg. ‘De kunst van onze beheerders bestaat erin net die solide ondernemingen te selecteren die erin slagen een periodiek inkomen te genereren en tegelijk minder risico op wanbetaling lopen’, vervolgt de fondsbeheerder.

Een zelfde filosofie wordt gevolgd bij de keuze van de aandelen in het Global Target Income fonds. En in tegenstelling tot wat men zou kunnen verwachten, doen de Europese aandelen het daarin goed. ‘De teleurstellende economische groei in Europa heeft heel wat beleggers wantrouwig gemaakt tegenover risicovolle activa zoals aandelen. Toch ogen de balansen van de meeste Europese bedrijven kerngezond waardoor ze in staat zijn veel aantrekkelijkere dividenden uit te keren (3,7 procent is vandaag het verwachte Europees marktgemiddelde) vergeleken met de rendementen van risicoloze activa (zoals staatsobligaties). Die rendementen worden door de Europese Centrale Bank artificieel laag gehouden (negatief rendement op 1 jaar voor de Duitse ‘Bund’)’, weet Laurent Van Tuyckom, Senior Fund Manager Equities bij Petercam. ‘Bovendien zijn heel wat Europese bedrijven actief op wereldvlak waardoor ze kunnen profiteren van de groei in andere regio’s in de wereld.’

De beleggingsstrategie van de aandelenbeheerders van Petercam berust op het bottom-up principe. ‘Eerst identificeren we de circa 350 Europese bedrijven met een hoog verwacht rendement. Vervolgens ontrafelen we, met de hulp van onze sectorspecialisten, hun kwalitatieve fundamenten (zoals de stevigheid van hun businessmodel, de positionering van het bedrijf binnen de sector, de kwaliteit van de bestuurders, enzovoort), maar ook de kwantitatieve basis (schuldgraad, houdbaarheid van de kasstromen), ‘dekkingsgraad’ van de dividenden door de cashflow, enzovoort). Zo vinden we de echte pareltjes die op duurzame wijze een hoog rendement kunnen genereren’. Een verstandige werkwijze! Want we zien dat de voorbije 20 jaar het grootste deel (2/3) van de aandelenprestaties eerder te danken is aan de dividenden, dan wel aan de koers van het aandeel. Kers op de taart: een portefeuille bestaand uit dergelijke waarden is gemiddeld gezien minder volatiel dan zijn referentiemarkt.

 

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.