Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Duurzaamheid en winstgevendheid gaan perfect samen

Niet alleen internationale instanties, maar ook jonge ondernemers en werknemers hebben meer en meer oog voor duurzaamheid. Het concept wordt dan ook steeds vaker in de bedrijfsstrategie verankerd. Dat is goed nieuws, maar voor vele ondernemingen is er nog heel wat werk aan de winkel.

Duurzaamheid zit in de lift. Het idee staat stevig op de agenda bij de Europese Unie en de Verenigde Naties. ‘Smart Companies’, slimme bedrijven met een voorsprong op hun concurrenten, hebben ook een voorsprong qua duurzaam ondernemen en pakken daar graag mee uit. Meer en meer jonge bedrijfsleiders voelen zich bovendien sterk betrokken bij wat er in de maatschappij leeft en duurzaamheid hoort daar bij. Ook bij de medewerkers leeft het idee van duurzaamheid zeer sterk.

Nog een interessante evolutie is de stijgende belangstelling vanuit overheidsinstellingen. Toch is er bij sommige organisaties nog te vaak de misvatting dat duurzaamheid een zorg voor morgen zou zijn of iets voor ‘groene jongens’. Dat leidt soms tot terughoudendheid of nog erger: tot scepsis. Indien deze organisaties willen aanknopen bij het succes van de ‘Smart Companies’, moeten ze dringend die mening herbekijken.

Duurzaamheid loont

Wereldvraagstukken als klimaat, energie, onderwijs, gezondheid en armoede kunnen niet louter aan regeringen overgelaten worden. Het is de natuurlijke rol van ondernemingen om daartoe bij te dragen. Eigenlijk is dat de kern van het duurzaamheidsidee: ondernemingen nemen deel aan het bouwen van een beter werkende wereld. Het idee dat duurzaamheid loont, wordt mooi geïllustreerd door de lotgevallen van een chemiereus.

 Na een ernstig milieu-incident in 1992 zette het bedrijf resoluut in op innovatieve producten, die het hun klanten mogelijk maakten duurzamer te produceren. Dit bracht de onderneming een bijkomende winst van maar liefst 400 miljoen dollar. Ervaring leert dat bedrijven duurzaam ondernemen intussen steeds meer gaan zien als marktconform. Duurzaamheid betekent immers ook winst.

Zo blijkt uit een gezamenlijke studie van EY en het Boston College Center for Corporate Citizenship dat meer dan de helft van de ondernemingen die jaarlijks een duurzaamheidverslag uitbrengen, ook een reputatieverbetering vaststellen (zie kader hiernaast).

Dubbele winst

Wanneer bedrijven duurzaam ondernemen, ontstaat er een gezonde wisselwerking tussen onderneming en maatschappij. Geïntegreerde zakenmodellen die een combinatie van financiële resultaten met sociale en milieuprestaties nastreven, kunnen hier een belangrijke aanzet geven. Als bedrijven inzetten op hernieuwbare energie, duurzaam wonen, gezonde voeding, milieuvriendelijke mobiliteit of toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen, dan geven deze bedrijven iets terug aan de maatschappij. In dat geval presteert een bedrijf niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn omgeving.

Volgens Paul Polman, CEO van Unilever, hebben accountants een essentiële rol te spelen bij de omschakeling naar een duurzamer model. ‘Accountants moeten de economische voordelen van duurzame businessmodellen aan investeerders en andere stakeholders duidelijk maken.’, meent hij tijdens zijn lezing aan het Chartered Institute for Management Accountants. Een van de voornaamste tools voor het promoten van duurzame zakenmodellen, is namelijk geïntegreerde bedrijfsrapportering.

Dit is niet alleen een instrument van verantwoording naar de buitenwereld, maar ook een instrument om binnen een bedrijf innovatie en verandering te stimuleren. Door het samenbrengen van informatie rond financiële, sociale en milieuprestaties, beïnvloedt het de manier waarop raden van bestuur beslissingen nemen: niet louter financiële resultaten als doel, maar ook innoverende en duurzame sociale en milieuprestaties.

 

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.