Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Een beter werkende wereld: tips

Hoe kunnen jonge ondernemers geholpen worden om te bouwen aan een beter werkende wereld? EY zocht het uit in de The EY G20 Entrepreneurship Barometer 2013. We zetten de belangrijkste tips op een rijtje:

Versoepel de toegang tot kapitaal:


 • Voorzie aanmoedigingspremies voor het aanboren van nieuwe kapitaalbronnen.
 • Deblokkeer de kredietverschaffing van banken.
 • Combineer kapitaalverschaffing met mentoring van ondernemers.


Creëer een spontanere ondernemerscultuur:

 • Verander de cultuur zodat falen beter getolereerd wordt.
 • Open de deur voor uitgesloten talent.
 • Pak uit met succesverhalen.


Vereenvoudig en stimuleer via belastingen en regelgeving:

 • Mik op hervormingen en aanmoedigingen voor elke stap van het ondernemerstraject.
 • Reduceer de administratieve last van belastingen en regelgeving.
 • Geef ondernemers een stem bij het doorvoeren van hervormingen.


Zorg voor voldoende en efficiënte opleiding:

 • Ondernemers worden niet als ondernemer geboren, ze worden als ondernemer opgeleid.
 • Ontwikkel een geïntegreerde aanpak.
 • Moedig levenslang leren aan.


Zorg voor een verbondenheid van de actoren in uw ecosysteem:

 • Moedig ondernemerschap aan door gecoördineerde steun.
 • Clusters kunnen bloeien mits ze de juiste steun krijgen.
 • Incubators kunnen fungeren als draaischijf voor nieuwe ondernemingen.

 

Download deze studie op www.ey.com/be    

 

Welke waarden dragen in een onderneming bij tot een betere werkwereld? 

1. Verantwoorde groei Zonder verantwoorde groei, in alle aspecten van de term, kunnen bedrijven onmogelijk op lange termijn ten dienste staan van de belanghebbenden.

2. Innovatie Voor die groei zijn verbetering en verandering erg belangrijk. Innovatie zorgt bovendien voor verfrissing van jobinhoud en bedrijfscultuur.

3. Diversiteit Diversiteit, zowel cultureel als wat betreft de man-vrouwverhouding, is broodnodig om voor een beter werkende wereld te zorgen.

4. Talent Talent ontwikkelen en koesteren is noodzakelijk om te groeien en om de werknemers gemotiveerd te houden.

5. Toegankelijkheid De door de onderneming geproduceerde producten en diensten moeten zo toegankelijk mogelijk zijn, voor zoveel mogelijk mensen en liefst op een betaalbare wijze.

6. Openheid Er moet transparanter gecommuniceerd worden naar alle belanghebbenden. Dit geldt zeker ook voor de financiële en cruciale niet-financiële verslaggeving. Openheid draagt bij tot een betere en stabielere werking van de financiële markten.

7. Visie Focus op lange termijn is heel belangrijk voor de continuïteit van het bedrijf. Om dat waar te maken, dient de link tussen het succes van het bedrijf en de persoonlijkheid van zijn ondernemers doorbroken te worden.

8. Geïnformeerd beslissen Onafhankelijkheid wordt mede gegarandeerd door het nemen van goed geïnformeerde beslissingen. Informatieverzameling, scenarioanalyse en het gebruik van modellen en hypotheses zijn daar de geijkte tools voor.

9. Vertrouwen Ondernemen heeft veel te maken met vertrouwen en partnerschap, vooral voor klanten. Een klantgerichte aanpak is cruciaal en vertrouwen is dé bouwstof voor een beter werkende economie.

10. Communicatie Onmisbaar in het hele ondernemersproces is communicatie: alle betrokken partijen moeten weten waarvoor de onderneming staat, waar ze naartoe willen en wat van elk van hen verwacht wordt.  

 

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.