Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Goede fondsbeheerders zijn zeldzaam: enkele tips om ze op te sporen

©mediafin

Goede fondsbeheerders zijn uiterst zeldzaam. Slechts 6 procent van de beheerders haalt een rendement dat hoger ligt dan het gemiddelde. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken. En van die 6 procent behaalt slechts een klein aantal een echt bevredigend rendement. Logischerwijze stellen we in dit beroep dan ook een vrij hoge turnover vast.

©mediafin

‘Beleggers hebben er geen enkel belang bij om een middelmatige fondsbeheerder te behouden. Ongeveer 95 procent van de beheerders valt onder die groep’, zegt Jacques Berghmans, medeoprichter van TreeTop Asset Management. ‘Want een middelmatige beheerder doet het niet beter dan de indexfondsen. En bovendien rekent hij hogere kosten aan.’ Als u beseft hoe zeldzaam talentvolle beheerders zijn, begrijpt u beter waarom elk woord van de sterspelers van de sector zo wordt aanbeden en rondgebazuind door hun aanhangers. De Amerikaanse beleggingsgoeroe Warren Buffett – een van de rijkste zakenmannen en beleggers ter wereld – wordt niet voor niets het ‘orakel van Omaha’ genoemd. Mag de doorsnee spaarder dan de hoop koesteren zijn geld op zekere dag aan een van die witte raven te kunnen toevertrouwen?

‘De statistieken die de vorsers gebruiken en de conclusies die zij daaruit trekken, zijn belangrijke referentiepunten voor de financiële sector’, geeft Jacques Berghmans toe. ‘Maar u mag niet uit het oog verliezen dat die cijfers slechts betrekking hebben op een zeer klein aantal uitzonderlijke beheerders. Zij zijn meestal gespecialiseerd in een bepaald type portefeuille en beleggingsuniversum. Binnen hun bevoegdheidsdomein ‘overpresteren’ zij duidelijk jaar na jaar.’ Die beheerders zetten in op goede aandelen en slagen er regelmatig in de markt te kloppen. Een succes dat niet aan toeval toe te schrijven is. Die ‘zekere waarden’ zouden de uitzondering op de regel kunnen zijn volgens dewelke de prestaties van het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. Beleggers die hun spaargeld aan een goede stock picker willen toevertrouwen, zijn dus het noorden kwijt. Voor hen hebben we een zeer eenvoudige tip: zij die het best geplaatst zijn om die ‘superbeheerders’ te vinden, zijn… hun confraters. Maar alleen diegene die zelf ook uitzonderlijke resultaten behalen. Een zeer goede fondsbeheerder onderscheidt zich onder meer doordat hij in staat is bij zijn gelijken talent te herkennen. ‘Wij zoeken beheerders met een bepaalde specialisatie’, bevestigt Jacques Berghmans. ‘Maar ze moeten ook een langetermijnvisie hebben en de markttendensen lang op voorhand aanvoelen, want een belegging is in zekere mate een gok op de toekomst.’ Die kwaliteiten moeten tevens hand in hand gaan met een doorgedreven rechtlijnigheid. Want coherentie bij beleggen is een must.

David F. Swensen, sinds 1985 Chief Investment Officer van de Universiteit van Yale (in die hoedanigheid beheert hij ongeveer 24 miljard dollar en tussen 1999 - 2009 behaalde hij een gemiddeld jaarlijks rendement van 11,8 procent), benadrukt ook dat het absoluut noodzakelijk is dat de belangen van de beheerders gelijklopen met die van hun cliënten. Volgens hem is dat een essentiële voorwaarde om succesvol te zijn. De kwaliteiten die Swensen, Buffett en Jack L. Treynor – nog een ster aan het firmament van beleggers – als een onontbeerlijke eigenschap voor een goede fondsbeheerder beschouwen, zijn: intelligentie, kennis, het vermogen om op een bepaalde doelstelling te focussen, langetermijndenken, onafhankelijkheid van geest en het samenlopen van belangen.

‘Het overgrote deel van de verloning van de beheerders van TreeTop AM is gelinkt aan de prestatie van hun fondsen. Daarom zijn ze erg gemotiveerd om de hoogst mogelijke rendementen te behalen’, besluit Jacques Berghmans.

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.