Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

TreeTop: Verschillende strategieën voor een risicobeheer op maat

Hubert d'Ansembourg, medeoprichter van TreeTop Asset Management

Jacques Berghmans en Hubert d'Ansembourg, de oprichters van TreeTop Asset Management, behoren tot een zeldzame soort. Het zijn namelijk beheerders die regelmatig en op lange termijn gevoelig beter presteren dan de markten. Wat is hun recept voor dit duurzaam succes? Zij omringen zich met managers die in hun specialiteit hun sporen hebben verdiend. Daardoor kunnen ze zich optimaal aanpassen aan het risicoprofiel van de cliënten.

Momenteel bestaat het team uit vier beheerders met een totaal verschillende persoonlijkheid en methodiek. De beleggingsstrategie van Jacques Berghmans en Hubert d'Ansembourg is gericht op stijgende steraandelen die uitstekend geplaatst zijn om optimaal in te spelen op structurele wijzigingen in de wereld en toch niet te duur zijn. Deze strategie die zij al ruim 25 jaar toepassen, is uitgemond in een portefeuille bestaande uit in aandelen converteerbare obligaties en in een portefeuille van internationale aandelen. ‘In aandelen converteerbare obligaties zijn interessante producten omdat het potentieel verlies op de aandelenkoers beperkt wordt door de obligatiebodem’, preciseert Jacques Berghmans. Een andere portefeuille in internationale aandelen wordt sinds 2008 door Peter Robson beheerd in Londen. ‘Peter gaat voortdurend op zoek naar aandelen met een hoog groeipotentieel’, vertelt Jacques Berghmans. ‘Wanneer de jaarlijkse groei bijvoorbeeld stijgt van 10 naar 15 procent, zal de waarde van het aandeel in enkele jaren verdubbelen. Sinds 2008 is Peter Robson er in geslaagd de indices in grote mate te overtreffen en dat in een grotendeels sombere context.’ De beheerder van de laatste strategie is de Schot Andrew Dalrymple. Hij focust op bedrijven waarvan de winst jaarlijks met minstens 20 procent toeneemt. Een klein derde van die portefeuille bestaat uit internetgerelateerde waarden. Het profiel ervan is weliswaar risicovoller, maar de rendementen zijn benijdenswaardig. ‘Onze grote troef is het feit dat al onze beheerders werkelijk over competenties op wereldvlak beschikken’, zegt Jacques Berghmans. ‘Ieder van hen belegt en wijst zijn activa toe vanuit een mondiale invalshoek. Terwijl de meeste beheerders, in tegenstelling tot wat meestal gedacht wordt, op lokaal vlak werken. Voor Europese beleggers is het aanbod van een wereldwijd beheer uiterst interessant omdat de markten van het oude continent momenteel structureel underperformen.'

Naast die stock picking strategie (nvdr, stock pickers zijn beheerders die actief op zoek gaan naar aandelen met een hoog potentieel), staat TreeTop op het punt haar eigen 'indexstrategie’ te lanceren. 'Wij zijn ervan overtuigd dat dat het model van de toekomst is', zegt Jacques Berghmans. ‘Het is een herwerking van de MSCI-wereldindex, die op zijn beurt is samengesteld uit 3.000 bedrijven die meer dan 95 procent van de beurskapitalisatie op wereldvlak vertegenwoordigen. Want dat is de beste manier om mooie rendementen te behalen. Door wereldwijd en over alle sectoren te beleggen vermijden we oververtegenwoordigd te zijn in een of andere regio of activiteit. Daardoor wordt het risico op onaangename verrassingen aanzienlijk verminderd. Bovendien zijn de kosten veel lager dan bij een niet-indexgerelateerd beheer. Ten slotte, opdat de cliënt ook zijn blootstelling aan het wisselkoersrisico zou kunnen beperken, zullen wij effecten aanbieden waarvan het wisselkoersrisico voornamelijk in euro afgedekt zal zijn.'

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.