Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Kapitaalbewaking bij BinckBank: zo werkt het

©Getty Images

Voor heel wat beleggers telt niet alleen het rendement, maar ook een goede nachtrust. Daarom is bij BinckBank niet alleen het gaspedaal standaard inbegrepen bij beleggingen, maar ook de rem. ‘De meeste beleggers vinden het niet erg om een stuk van het opwaarts potentieel te missen in ruil voor een steviger neerwaarts stootkussen. Want uiteindelijk is een goede nachtrust onbetaalbaar.’

De meeste beleggers zijn vrij defensief ingesteld. Ze zijn op zoek naar rendement, maar willen niet wakker liggen van verliezen. Vaak hechten ze zelfs meer belang aan verlies vermijden, dan aan winst boeken. ‘Ongeveer twee derde van onze klanten heeft een lage risicobereidheid’, vertelt Dieter Haerens, business development manager bij BinckBank.

Voor beleggers die gemoedsrust vooropstellen, ontwikkelde de bank “laten beleggen”. ‘Je belegt dan in een gediversifieerde portefeuille met zowel een aandelen- als een obligatieonderdeel. Gediversifieerd betekent dat we niet alleen beleggen in Europese effecten, maar opportuniteiten opsporen over de hele wereld. Daarnaast wordt je belegging actief beheerd door experts die zich laten leiden door cijfers, en niet door emoties op de markten’, vervolgt Dieter Haerens. ‘En tot slot passen we voor elke portefeuille in “laten beleggen” kapitaalbewaking toe.’ 

Advertentie

Hoe werkt die kapitaalbewaking precies? ‘Vooraleer je geld belegd wordt, polsen we naar je risicobereidheid, je kennis van de markten, je financiële doelstellingen,…. Op basis van je antwoorden wordt een beheerplan opgemaakt waarin ook bepaald wordt hoeveel je maximaal bereid bent te verliezen:een percentage tussen 5 en 25 procent van je belegd kapitaal’, legt Dieter Haerens uit. ‘Zodra je belegging start, bewaakt en verdedigt een algoritme die vastgelegde bodemwaarde. Dus tussen 75 en 95 procent van je kapitaal.’

Algoritme

Het algoritme screent elke nacht de portefeuille, en herbalanceert indien nodig. Zodra de beurzen een stijgende trend vertonen, geeft het algoritme de portefeuille meer ruimte om te groeien: op dat moment wordt de portefeuille geherbalanceerd met meer risicovollere activa,  meer bepaald aandelen. Omgekeerd wordt bij een dalende trend de portefeuille geherbalanceerd met obligaties die minder risicovolzijn. Hoe meer de beurzen stijgen, hoe meer de portefeuille opwaartse opportuniteiten opzoekt. Hoe meer de beurzen dalen, hoe sterker de neerwaartse risico’s in de portefeuille worden afgebouwd. Op die manier blijft de vastgelegde bodem te allen tijde bewaakt.

‘Kapitaalbewaking is een mechanisme dat zijn werk doet bij “normale” beursbewegingen. Als er heel extreme schokken door de beurs gaan, bestaat er nog altijd een kans dat de belegging de ondergrens doorbreekt. Het werkt minder goed als de beurs extreem scherp daalt, en dan enorm snel en hard herstelt. Dat komt omdat er wat tijd nodig is om de portefeuille te herbalanceren’, beklemtoont Dieter Haerens.

BinckBank past het systeem van kapitaalbewaking toe sinds 2016. Sindsdien is de beurs gestegen en gedaald. ‘In vergelijking met eenzelfde portefeuille zónder kapitaalbewaking, presteerden de portefeuilles mét kapitaalbewaking beter. Dat heeft te maken met de manier waarop de beurs sinds 2016 evolueerde. Maar extra bescherming krijgen én tegelijk beter presteren: dat is op lange termijn eerder onwaarschijnlijk’, nuanceert Dieter Haerens. ‘Bij kapitaalbewaking zijn er meer jaren met een iets lager rendement dan bij eenzelfde portefeuille zonder kapitaalbewaking. Maar de meeste beleggers vinden het niet erg om een klein stuk van het opwaarts potentieel te missen in ruil voor een steviger neerwaarts stootkussen. Want uiteindelijk is een goede nachtrust onbetaalbaar. Zo genieten ze toch van het rendement van de aandelenmarkten, zonder er badend in het zweet wakker van te worden’

____________________

Belangrijke informatie

Deze bijdrage is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of individuele aanbeveling vanwege BinckBank. Aan elke belegging zijn risico's verbonden. Hierbij geldt meestal dat een belegging met een hoog verwacht rendement grote risico's met zich meebrengt.

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.