Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Hoe North Sea Port de haven van de toekomst wordt

Daan Schalck, CEO van North Sea Port

De verduurzaming van de 525 bedrijven in North Sea Port is een topprioriteit voor de zeehaven. ‘De footprint van onze schepen en wagens is in tien jaar tijd met meer dan 60 procent gedaald.’

Positive Banking - aflevering 2

North Sea Port strekt zich uit over een belangrijk deel van België en Nederland. De centrale ligging maakt van de zeehaven een cruciaal logistiek knooppunt voor Europa. Deze topspeler neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op om de ecologische voetafdruk van de havenindustrie te verkleinen. Dat gebeurt bijvoorbeeld door in te zetten op hernieuwbare energie. ‘We stimuleren bedrijven op onze site om zo veel mogelijk zonnepanelen en windmolens te benutten’, zegt CEO Daan Schalck. ‘Samen produceren zij vandaag al 280 megawatt aan windenergie (onshore) en 140 megawatt aan zonne-energie. Die capaciteit kun je vergelijken met die van de kerncentrale van het Nederlandse Borssele, niet ver hiervandaan.’

De essentie
  • North Sea Port ontstond op 1 januari 2018 uit de fusie tussen de zeehavens Gent, Terneuzen en Vlissingen.
  • De site is 9.100 hectare groot en strekt zich uit over meer dan 60 kilometer.
  • North Sea Port reduceert voortdurend de ecologische voetafdruk van de industrie in het havengebied.
  • De haven zet onder meer in op hernieuwbare energiebronnen en werkt aan reductie en hergebruik van CO2.
  • Investeringen in laadkades, sluizen en treinverbindingen faciliteren ook de overstap naar duurzame transportmiddelen.

 

North Sea Port kiest resoluut voor circulariteit. ‘De vrijgekomen reststromen uit de industrie zijn waardevolle grondstoffen’, zegt Schalck. Opgevangen CO2 wordt bijvoorbeeld gebruikt voor koolzuur in bruisdranken, maar ook voor de verwarming van tuinbouwserres en magazijnen. ‘Binnenkort zal een staalproducent de industriële gassen die vrijkomen tijdens het productieproces omzetten in duurzame ethanol. Ook allerhande afval wordt gerecycleerd of gebruikt voor het opwekken van energie. Als haven is het onze taak om ruimte te geven aan al die projecten.’

Groene waterstof

De groene capaciteit van onze haven kun je vergelijken met die van de kerncentrale van het Nederlandse Borssele.

Daan Schalck
CEO bij North Sea Port

Ook waterstof is een belangrijke schakel in de transitie naar een CO2-arme economie. In het hele havengebied wordt 60 hectare vrijgehouden voor duurzame elektrolysers. Dat zijn fabrieken die met behulp van groene stroom waterstof uit water halen. Bedrijven als Ørsted, VoltH2 en Air Liquide hebben al concrete plannen in die richting.

North Sea Port faciliteert ook North-C-Methanol, een project dat water via windenergie zal omzetten in groene waterstof. Een andere fabriek zal die brandstof gebruiken om de opgevangen CO2-uitstoot van grote lokale industriële spelers te transformeren in 44.000 ton groene methanol per jaar. Jaarlijks daalt de CO2-emissie daarmee met 140.000 ton.

‘België heeft groene waterstof nodig als duurzame energiebron’, stelt Daan Schalck. ‘Het is een stabiel alternatief om de onevenwichten in de rechtstreekse elektriciteitsopwekking via wind en zon op te vangen.’ Samen met enkele andere havens wil North Sea Port een waterstofbeurs uitbouwen. Die moet bijdragen tot een optimale verdeling binnen de markt.

Schone schepen die hier aanmeren, krijgen een korting op hun liggeld.

Daan Schalck
CEO bij North Sea Port

‘CO2 hergebruiken is belangrijk, maar uiteraard willen we in de eerste plaats de uitstoot zo laag mogelijk houden’, zegt Schalck. ‘Schone schepen die hier aanmeren, krijgen een korting op hun liggeld. Binnenvaartschepen kunnen ook groene stroom afnemen, zodat ze hun dieselmotoren niet moeten laten draaien voor elektriciteit.’

‘We laten het transport van en naar het havengebied zo veel mogelijk verlopen via binnenvaart en spoorwegen. Daartoe investeren we samen met verschillende partners in onder meer laadkades, sluizen en treinverbindingen. Dit leidt niet alleen tot minder CO2-uitstoot, maar ook tot minder hinder op onze wegen.’

Het goede voorbeeld

North Sea Port begeleidt niet alleen de bedrijven in het havengebied bij het verduurzamen van hun activiteiten, maar geeft ook zelf al jarenlang het goede voorbeeld. Daan Schalck: ‘Al sinds 2005 hebben we een passiefkantoor. We introduceerden een mobiliteitsbudget lang vóór er sprake was van fiscale stimuli. En de footprint van onze schepen en wagens daalde in tien jaar tijd met meer dan 60 procent.’

‘Als een van onze twee huisbankiers sluit BNP Paribas Fortis zich helemaal aan bij onze visie en strategie. De bank heeft zich er zelfs toe verbonden om tien jaar lang onze vaste partner te zijn voor de herfinanciering van het havenbedrijf. Die duurzame samenwerking uit zich ook in gunstige financieringsvoorwaarden op nog langere termijn.’

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.