Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Tegen 2030 willen we duizend boeren helpen bij hun transitie naar groene landbouw’

Christophe Adant (© Frank Toussaint)

De conventionele landbouw put de bodem uit. Om de gezondheid van de mens, het milieu en de biodiversiteit te beschermen, moeten we daarvan afstappen. Farming For Climate ondersteunt en begeleidt die transitie door landbouwbedrijven en particulieren erbij te betrekken, vertelt Christophe Adant, één van de vrijwilligers.

De essentie

  • Non-profitorganisatie met tien vrijwilligers, binnenkort drie werknemers
  • Boeren krijgen 300 euro per hectare per jaar steun
  • 3 ton CO2 per hectare per jaar ecologische winst
  • Na de transitie zit er 1 tot 2 ton regenwormen per hectare in de bodem, in de conventionele landbouw is dat maar 200 kilo
  • 1 procent van het Belgische areaal bestaat uit agro-ecologie, volgens de Europese Green Deal moet dat 30 procent zijn tegen 2030

‘We zijn een groep ouders van tieners die in 2018 deelnamen aan de klimaatmarsen’, vertelt Christophe Adant, informaticus in de financiële sector en vrijwilliger bij Farming For Climate. ‘We vroegen ons af hoe we zelf actie konden ondernemen. Een partner vonden we bij de bedrijven waarvoor wij werkten. Ook zij wilden maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Bij gebrek aan lokale oplossingen wendden zij zich vaak tot boomplantinitiatieven aan de andere kant van de wereld. Dat is prima, maar wij willen actie ondernemen op onze eigen schaal, op ons eigen grondgebied.’

De groep onderzocht mogelijke opties en koos om landbouwbedrijven te helpen bij de transitie naar agro-ecologie. Dat is een reeks technieken waarbij je een levende bodem aanlegt, de biodiversiteit vergroot, de voedingskwaliteit van de gewassen verbetert en de waterkwaliteit in stand houdt.

Werken met de natuur, niet ertegen

‘We moeten met de natuur werken in plaats van ze te bestrijden met chemicaliën en mechanisering’, legt Christophe Adant uit. ‘Hierdoor wordt het land weer vruchtbaar.’ Een belangrijk obstakel is het tijdelijke rendementsverlies tijdens de drie tot vijf transitiejaren. Farming For Climate compenseert het inkomensverlies voor de landbouwers. De landbouwers worden ondersteund in dit proces, ‘want overschakelen van een gestandaardiseerde gebruiksaanwijzing op een intelligente, duurzame praktijk van landbouwen is niet eenvoudig!’, vertelt de ingenieur.

'Farming for Climate wil de transitie van Belgische landbouwbedrijven naar agro-ecologie versnellen en tegelijk bedrijven stimuleren om te investeren in een lokaal project'
Christophe Adant
Farming For Climate

‘Na de omschakeling zijn hun opbrengsten gelijk of zelfs hoger en hoeven ze geen dure chemische middelen of grote tractoren meer te gebruiken. De landbouwers waarmee we samenwerken weten dat jongeren niet meer voor bedrijven willen werken die zich niet inzetten voor de ecologische transitie. MVO-initiatieven vergroten de loyaliteit van werknemers, een win-win dus!’

Door de financiering van 13 Belgische landbouwbedrijven, goed voor 422 hectare, creëert BNP Paribas Fortis synergie tussen landbouwers en ondernemers. Het financieringsmechanisme is gebaseerd op bepaalde bankproducten, waarvan de bank een deeltje van de winst afstaat. ‘Hierdoor krijg je initiatieven waarbij iedereen wint’, zegt Adant. ‘Een Waalse brouwer heeft bijvoorbeeld de productie van een boerderij geïntegreerd in zijn waardeketen om een lokaal bier te produceren. Klanten van BNP Paribas Fortis weten dat, wanneer ze voor dit product kiezen, ze lokaal bijdragen aan een duurzame verandering. Dat is enorm belangrijk voor hen.’ Farming for Climate zet zich in voor regionale en Europese groene initiatieven en wil nog verder gaan. ‘Tegen 2030 willen we duizend landbouwbedrijven helpen bij hun transitie en daarmee de uitstoot van 300.000 ton CO2 vermijden.’

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.