Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘bpost transformeert tot meest klantgerichte en duurzame e-commercespeler in Europa’

Dirk Tirez en Audrey Hanard, CEO en voorzitter van bpost group: ‘Wij kunnen heel open met elkaar praten.’

Voorzitter Audrey Hanard en CEO Dirk Tirez zetten de strategische lijnen uit die een duurzame toekomst voor bpost group moeten verzekeren. ‘Een toekomst met groei en maatschappelijke meerwaarde’, klinkt het.

Met Audrey Hanard en Dirk Tirez kreeg bpost group dit jaar twee nieuwe gezichten aan de top. En allebei, zowel de voorzitster van de raad van bestuur als de CEO, drukken ze hun stempel op het bedrijf met een kersverse duurzaamheidsstrategie en ‘duidelijke prioriteiten om voor bpost een duurzame toekomst op lange termijn uit te bouwen’, aldus Dirk Tirez.

De strategie is het resultaat van een grote denkoefening eerder dit najaar, met de voltallige Raad van Bestuur. ‘Dat was een mooie gelegenheid voor ons om elkaar beter te leren kennen en de teams samen te brengen’, blikt Audrey Hanard terug. Ze wordt daarin bijgetreden door Dirk Tirez. ‘Ik geloof dat we erin geslaagd zijn een strategie uit te werken die gedragen is en die ons een toekomst geeft op basis van groei en klantenfocus terwijl we een maatschappelijk relevante rol blijven vervullen én perspectief geven aan onze medewerkers zowel in België als elders in Europa en de VS.’

Ondertussen kunnen de twee het uitstekend met elkaar vinden, zo blijkt duidelijk tijdens het gesprek. En dat is niet onbelangrijk, ‘zeker voor een bedrijf dat voor een grote transformatie staat zoals bpost’, vindt Audrey Hanard. ‘Wij kunnen heel open met elkaar praten, maar het is belangrijk dat we met één stem spreken.We vormen echt een tandem rond strategisch denken. In die zin lijkt onze samenwerking als CEO en voorzitter heel traditioneel.’

‘Onze ambitie is om de héle sector meer verantwoord en duurzaam te maken’ - Audrey Hanard, voorzitter raad van bestuur bij bpost group

Traditioneel is het duo nochtans allerminst te noemen. De 36-jarige Audrey Hanard is niet meteen het archetype van een voorzitter van een raad van bestuur. De 57-jarige Dirk Tirez heeft ook niet meteen het typische parcours voor een CEO, maar kent na 18 jaar het bedrijf uiteraard door en door. ‘Cognitieve diversiteit is altijd goed voor de besluitvorming’, meent Audrey Hanard overtuigd.

Volgens Dirk Tirez is de nieuwe strategie daar het beste bewijs van. ‘bpost heeft de ambitie om te transformeren tot het meest duurzame en meest klantgerichte e-commerce logistiek en postale speler te worden in Europa en wil het verschil maken voor zijn klanten en de burgers’, stelt hij.

Er wacht jullie dus een uitdagende opdracht. Hoe kunnen jullie elkaar daarbij versterken?

Audrey Hanard: ‘Dirk is enorm sterk in mensen samenbrengen. Hij legt ook veel bescheidenheid aan de dag. In een vorig interview heeft hij gezegd dat hij CEO aan het worden is. Hij is iemand die iedereen veel ruimte geeft om dit bedrijf samen te leiden. Dat is precies het soort inspirerend leiderschap dat we nodig hebben.’

Dirk Tirez: ‘Audrey levert met haar achtergrond in duurzaam ondernemen een geweldige bijdrage en voegt geloofwaardigheid toe. Ze is een persoon waar veel mensen naar op kijken en die onze 36.000 mensen kan inspireren. We mogen best trots zijn dat ze haar tijd wil investeren in het mooie project van bpost.’

Waarom is die duurzaamheidsstrategie zo belangrijk voor bpost?

Audrey Hanard: ‘Als bedrijf dat altijd ten dienste van de burger heeft gestaan en blijft staan, vind ik het vanzelfsprekend dat we focussen op hoe we kunnen bijdragen aan de maatschappij. Dan spreek ik over duurzaamheid op alle vlakken: van sociaal beleid over diversiteit tot de uitdagingen op vlak van klimaat. Onze ambitie is trouwens niet alleen om met bpost de meest verantwoorde en duurzame speler te worden, maar om de hele sector meer verantwoord en duurzaam te maken. Daar ligt onze lat.’

Bij duurzaamheid denken veel mensen in de eerste plaats aan het milieu. Hoe kan bpost bijdragen aan oplossingen voor de grote uitdagingen zoals de klimaatverandering?

Dirk Tirez: ‘Heel concreet is onze ambitie om met de hele groep tegen 2030 de uitstoot met 55 procent te verminderen, wat in lijn ligt met de internationale doelstelling om de temperatuur op aarde maximaal 1,5 graden te laten stijgen. Dat maakt dat we verregaand moeten ingrijpen. We willen bijvoorbeeld onze hele vloot vrachtwagens elektrisch laten rijden en later mogelijk op waterstof, als de technologie dat toelaat. Tegen 2030 moeten ook de leveringen aan huis volledig uitstootvrij gebeuren.’

‘Onze klanten geven aan dat ze dankzij bpost, via Active Ants en Radial, erin slagen hun groei te versnellen’ - Dirk Tirez, CEO van bpost group

Duurzaamheid houdt daarnaast ook een sterk sociaal beleid en goed bestuur in. Wat zijn daar de uitdagingen voor bpost?

Audrey Hanard: ‘bpost heeft een sociale rol te spelen. Daar ligt een belangrijke opdracht voor ons. We willen mensen een toekomst geven. Dat doet bpost bijvoorbeeld door contracten van onbepaalde duur aan te bieden aan kortgeschoolden. Voor die groep zijn we de grootste werkgever van het land. bpost heeft daarnaast ook verschillende projecten lopen om mensen voortdurend bij te scholen zodat ze mee kunnen in een digitale samenleving. bpost staat echt voor sociale inclusie.

Dirk Tirez: 'Duurzaamheid heeft voor mij overigens ook een belangrijke economische dimensie.’

Wat bedoelt u daarmee?

Dirk Tirez: ‘Ik was vorige week nog in de VS, waar ik verschillende grote klanten heb ontmoet. Ze vertelden me dat bpost hen helpt te groeien en succesvol te zijn in de e-commerce. In België doen we hetzelfde, ook voor kmo’s. We helpen hen bij hun onlineverkoop en omnichannelstrategie. Zo krijgen zij een duurzame toekomst. Want duurzaamheid is geen afzonderlijk project, het is de manier waarop we als bedrijf zakendoen.

Ik wil dit laatste ook vertalen naar onze postbodes, die we allemaal een duurzame toekomst willen geven. Daarom heb ik voorgesteld de brievenpost en de levering van pakjes te integreren. Mijn redenering? Bij onze postbodes ligt het kloppend hart van het bedrijf, waar onze collega’s elke dag in weer en wind bij de mensen langsgaan. Pakjes leveren laat je daarom niet over aan onderaannemers, dat moet door onze bezorgers gebeuren.’

‘Onze postbodes zijn het kloppend hart van het bedrijf: pakjes leveren laten we daarom niet over aan onderaannemers’, aldus Dirk Tirez, CEO van bpost group.

Die integratie van brieven en pakjes toont dat bpost in volle transformatie is. Wat zijn naast duurzamer worden nog grote uitdagingen?

Dirk Tirez: ‘Ik zie er drie. De eerste is de transformatie in België. Van een bedrijf waar het postvolume elk jaar met 10 procent vermindert, gaan we naar een toekomstgericht klantgericht pakjesbedrijf. Een geweldige uitdaging, maar het geeft ook geweldige vooruitzichten. Ten tweede willen we met onze dochters Active Ants en Radial Europe bouwen aan een logistieke business in de e-commerce van Europa. Ook dat geeft perspectief aan het bedrijf. En ten derde plannen we te versnellen in de VS, waar we verwachten te groeien met de markt en onze klanten.’

E-commerce heeft een hoge vlucht genomen tijdens de pandemie en zal wellicht blijven groeien. Welke positie neemt bpost in op die markt?

Audrey Hanard: ‘In de hele keten kunnen we diensten leveren en dat – zeker zo belangrijk – zowel voor grote als kleine bedrijven. Dirk haalde het al aan: door kmo’s te gidsen in een digitale wereld ondersteunen we de lokale economische structuur zowel in België als in het buitenland. Ook hier komt dat duurzaamheidsaspect terug. Wij bezochten recent een fulfilment center van Active Ants, waar ze er bijvoorbeeld voor zorgen dat dozen op maat zijn van de verzending en niet tien keer te groot.’

Dirk Tirez: ‘E-commercelogistiek is een vage en veelomvattende term. Als een klant – een merk als Zara of Estée Lauder bijvoorbeeld – online een bestelling binnenkrijgt, ontvangen wij luttele seconden later die data. Daarmee gaan we aan de slag in onze magazijnen, waar een persoon of een robot de bestelling uit de rekken haalt, waarna die verpakt wordt. We handelen verder ook de betaling af, het transport en eventueel zelfs de retours. In België leveren we bovendien tot bij de mensen thuis, de zogenoemde last mile. In het buitenland werken we daarvoor samen met partners. Wij doen dus eigenlijk de hele logistieke keten. Daar is meer en meer vraag naar, want merken hanteren een omnichannelstrategie: ze willen zowel in de winkel als online verkopen. Als een klant iets online koopt, moet die dat in de winkel kunnen afhalen. Voor die trend naar meer omnichannel is bpost uitstekend gepositioneerd.’

Is het potentieel van bpost group om uit te groeien tot een belangrijke internationale e-commercespeler onvoldoende begrepen?

Dirk Tirez: ‘In de VS worden we gezien als een van de belangrijke spelers in de e-commercelogistiek voor merken, de brands zoals we ze noemen. Tijdens mijn recent bezoek in Los Angeles, merkte ik dat Radial daar een stevige reputatie heeft: dankzij hoogstaande en kwalitatieve dienstverlening helpt het bedrijven groeien. Onze klanten groeien ook sneller dan bedrijven die met een van onze concurrenten werken. Dat maakt ons een zeer aantrekkelijke partner. Ik spreek heel vaak met CEO’s van andere postbedrijven en ik kan u verzekeren dat ze ons allemaal benijden.’

Kan bpost opboksen tegen internationale reuzen in e-commerce zoals Amazon of Alibaba?

Dirk Tirez: ‘Die merken willen met ons werken omdat we oplossingen bieden die Amazon niet heeft. Op platformen zoals Amazon moeten alle merken in concurrentie gaan met elkaar en moet iedereen zich schikken naar een strak keurslijf. Wij bieden op maat gemaakte oplossingen, zodat een merk zoveel mogelijk tot zijn recht komt. Vandaar dat klanten aangeven dat ze dankzij bpost, via Active Ants en Radial, erin slagen hun groei te versnellen.’

Audrey Hanard: ‘Kijk, in e-commerce nemen spelers verschillende rollen op zich. In België, waar we de last mile doen, is Amazon een klant. In andere markten nemen we een andere rol aan en werken we vooral voor merken. Op die manier kiezen we voor een andere positionering. Dat doen we ook met onze keuze voor duurzaamheid. De boodschap die we sturen naar klanten aan beide uiteinden van de logistieke keten is dat ze kunnen kiezen voor een meer economisch en maatschappelijk geëngageerde speler.’ 

Valt het hele e-commercemodel van snelle en gratis leveringen wel te rijmen met duurzaamheid?

Audrey Hanard: ‘Veel hangt af van hoe het netwerk is opgebouwd. Dat is net waar we keihard aan werken. We zetten volop in op lockers op strategische plaatsen waar mensen sowieso komen, zodat ze daar hun pakjes kunnen afhalen. En dat is maar één manier om de problemen aan te pakken. Onze voertuigen moeten minder uitstoten, het werk moet goed verdeeld zijn tussen de bezorgers, zodat die minder moeten rijden, en steden kunnen een aanbesteding doen zodat één speler de last mile efficiënt kan organiseren. Dat zijn allemaal voorbeelden van hoe het model kan worden geoptimaliseerd. E-commerce kan dus zeker passen in een duurzaam verhaal, maar daar moeten we wel aan werken. Met de hele sector trouwens. Daarom ook dat ik zei dat onze ambities niet alleen bij bpost liggen.’

Dirk Tirez: “E-commerce logistics en duurzaamheid kunnen perfect samengaan. Het is onze ambitie een voortrekkersrol te spelen op vlak van ecologische, economische én sociale duurzaamheid. We kunnen dit inderdaad niet alleen. Er moet een gelijk speelveld zijn in een maatschappelijk verantwoord arbeidskader. Met wat er de laatste tijd in onze markt naar boven is gekomen in de markt, zijn we hoopvol dat de overheid daar ook de juiste maatregelen in gaat nemen.”

Samengevat ligt er veel werk op de plank. Hebben jullie al een sterke en stabiele ploeg kunnen samenstellen om daarbij te helpen?

Dirk Tirez: ‘Een aantal directieleden gaat met pensioen. Luc Cloet, hoofd van Mail & Retail bijvoorbeeld. De raad van bestuur heeft beslist die positie uit te breiden met het oog op de integratie van post en pakjes in ons land. Met Jean Muls als CEO bpost België halen we meer dan dertig jaar ervaring binnen in operational excellence. Dat is precies wat we nodig hebben. Op groepsniveau wordt Nicolas Baise Chief Strategy & Transformation Officer. Dat zo’n profiel bereid is bij ons te komen werken, toont nog maar eens aan dat bpost erin slaagt toptalenten aan te trekken. Kunnen we nog meer talent gebruiken? Ja natuurlijk. U mag zeker schrijven dat bpost altijd op zoek is naar toptalent.’

Tot slot, waar moet bpost binnen tien of zelfs dertig jaar staan?

Dirk Tirez: ‘Tien jaar? Toen ik CEO werd, heb ik gezegd dat ik wil dat bpost binnen 200 jaar nog bestaat.’

Audrey Hanard: ‘Het zou mooi zijn mocht bpost er de komende tien jaar mee voor zou zorgen dat de hele sector verschuift naar meer duurzaamheid en meer maatschappelijk verantwoord ondernemen en zo kan bijdragen aan een meer duurzame samenleving.’

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.