Duurzame mobiliteit vereist een globale aanpak

Bruno Defrasnes, Directeur Développement Durable chez Electrabel

Voor de problemen van uitstoot van schadelijke stoffen en verkeersopstoppingen die gepaard gaan met ons huidige transport, bestaat geen wondermiddel. Er is een integrale en gecoördineerde benadering nodig die het aantal gereden kilometers reduceert en het minder schadelijk maakt. Daarbij spelen elektriciteit en aardgas een sleutelrol. Bruno Defrasnes is als Directeur Duurzame Ontwikkeling bij Electrabel goed geplaatst om het een en ander precies te duiden.

Er is al veel geschreven over mobiliteitsproblemen. Wat is voor u de essentie?

BRUNO DEFRASNES: ‘Het transport staat voor enorme uitdagingen. Het zou zijn CO2-uitstoot moeten drukken, maar ondanks de geleverde inspanningen is de CO2-uitstoot nog gestegen. In steden is de uitstoot van fijn stof een van de grootste vervuilers. Het is niet bepaald gemakkelijk om echt bruikbare alternatieven voor het brandstofprobleem te vinden. Een nog nijpender probleem dan de nefaste emissies, vormt de verkeerscongestie. Veel mensen leggen trajecten van en naar het werk af met de auto en doen daar twee uur over, terwijl ze er met de trein in een halfuur zouden zijn. Onbereikbaarheid doet bedrijven verhuizen of medewerkers een andere baan kiezen.’

Welke oplossingen dienen zich aan, niet in theorie, maar in de praktijk?

BRUNO DEFRASNES: ‘Het mobiliteitsvraagstuk oplossen lukt niet met deeloplossingen die los van elkaar staan. Het vergt een globale aanpak, een en/en/en-oplossing. Pas dan kun je van duurzame mobiliteit spreken. Eerst en vooral dient het aantal verplaatsingen verminderd te worden. Ten tweede moet men, indien men zich toch wenst te verplaatsen, dit zoveel mogelijk gezamenlijk doen. Ten slotte dient men de uitstoot van de huidige, klassieke motoren te reduceren en in te zetten op alternatieve brandstoffen zoals elektriciteit en aardgas.

Tot zover de principes. Hoe pak je dat concreet aan?

BRUNO DEFRASNES: ‘De vervoersbehoeften zijn te reduceren met satellietkantoren, conference calls en andere vormen van afstandsvergaderen, om maar enkele mogelijkheden te noemen. Het brandstofverbruik van onvermijdelijke verplaatsingen valt vooral te reduceren door gedeeld transport, bijvoorbeeld door openbaar vervoer, door autodelen of soortgelijke initiatieven. Het verbruik kan bovendien milieuvriendelijk worden gemaakt door steeds meer alternatieve brandstoffen in te zetten. De beste alternatieven op dit ogenblik zijn aardgas en elektriciteit. Op alle niveaus moet een waaier aan deeloplossingen op een geïntegreerde manier een totaaloplossing brengen.’

Hoe scoort elektriciteit als alternatieve brandstof om het transport met motorvoertuigen milieuvriendelijker te maken?

BRUNO DEFRASNES: ‘Dankzij hogere rendementen van onze elektriciteitscentrales ten opzichte van verbrandingsmotoren is elektrisch rijden milieuvriendelijker en energiezuiniger. Elektriciteitsproductie, en dus elektrisch rijden, kan nog milieuvriendelijker worden als er hernieuwbare energiebronnen aan te pas komen.’

Wanneer en waar creëren aardgas en elektriciteit betere, duurzame mobiliteitsoplossingen?

BRUNO DEFRASNES: ‘Het hangt van de concrete toepassing af welke brandstof de beste is. Elektriciteit is ideaal voor voertuigen die minder lange afstanden afleggen. Momenteel bedraagt de autonomie van een volledig elektrische auto gemiddeld ongeveer 100 tot 120 kilometer. Meestal volstaat dit voor de tweede auto in een gezin.’ ‘Aardgas is beter geschikt voor langere afstanden en is beschikbaar voor alle soorten voertuigen: personenwagens, bussen en vrachtwagens. Gecomprimeerd aardgas CNG is uitstekend voor normale tot langere afstanden, terwijl vloeibaar aardgas of LNG eerder geschikt is voor zeer lange afstanden met vrachtwagens, waarbij de bereikte rij-afstand vergelijkbaar is met die van een dieselvrachtwagen.’

Er bestaan niet alleen 100 procent elektrische voertuigen, maar ook plug-in hybride voertuigen, met een combinatie van elektriciteit en een fossiele brandstof. Wanneer zijn zij de beste optie?

BRUNO DEFRASNES: ‘Het plug-in hybride voertuig, dat je gewoon thuis of op kantoor elektrisch kunt opladen, haalt op zijn batterij een autonomie van zeker 60 kilometer. Wanneer de batterij bijna op is, schakelt het voertuig vanzelf over op een kleine motor met fossiele brandstof, die de elektrische motor dan aandrijft. Liefst 80 procent van de Belgen rijdt dagelijks niet meer dan 50 kilometer, waardoor je meestal puur op elektriciteit kunt rijden en de fossiele brandstof alleen nodig hebt voor een langere afstand. Dit type elektrisch voertuig heeft daardoor zeker een mooie toekomst.’

Drie technologieën, toepassingen en uitstootbesparingen

Het 100 procent elektrische voertuig, ook BEV of ‘battery electric vehicle’ genoemd, rijdt voor de volle honderd procent op zijn elektrische batterij, die wordt opgeladen met stroom uit het net. De batterij drijft de elektromotor aan. De autonomie van zo’n voertuig is de afstand die het kan afleggen zonder opladen, en die schommelt tussen 70 en 400 kilometer. Dit type van voertuig heeft geen lokale CO2-uitstoot meer.

De PHEV of voluit ‘Plug-in Hybrid electric vehicle’ gebruikt voor de aandrijving een batterij die met netstroom wordt opgeladen. De autonomie op elektriciteit bedraagt 20 tot 80 kilometer, terwijl het voertuig op de klassieke brandstof meer dan 600 kilometer zonder tanken kan afleggen. Ook hier is de lokale CO2-uitstoot nul bij elektrisch gebruik.

Een voertuig met CNG of gecomprimeerd aardgas krijgt in de fabriek een speciale gastank mee, maar beschikt ook over een kleine benzinetank. Wanneer het voertuig alleen op gas rijdt, kan het zonder tanken een afstand van meer dan 400 kilometer afleggen. De benzinemotor geeft een extra autonomie van meer dan 300 kilometer. Dit type voertuig stoot 27 procent minder CO2 uit dan een dieselwagen en 12 procent minder dan een benzinewagen. De uitstoot van fijn stof wordt zelfs met 95 procent gereduceerd. Voor vrachtwagens die een zeer lange afstand willen afleggen, wordt gebruik gemaakt van LNG of vloeibaar aardgas.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud