Van duurzaam naar arbeidsgeschikt en wendbaar in één traject

Filip Baptist, General Manager Corporate & International Markets Securex

Streven naar duurzaamheid, ook bij menselijke materies in organisaties. Dat dreigt een containerbegrip te blijven, dat alles en niets betekent, als het niet concreet vertaald raakt. Voor Filip Baptist, General Manager Corporate & International Markets bij Securex, is het duidelijk en bijzonder concreet.

Duurzaam inzetbaar is iemand die zijn hele loopbaan op een gezonde en competente manier productief kan en wil blijven. HR en Preventiedienst staan in voor gezondheid en competentie. De werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor het willen en het kunnen.’ Dus eigenlijk werken alle partijen intensief samen, vandaar het holistische van de aanpak. De HR- en gezondheidsdeskundigen blijven samenwerken om de medewerker vitaal, competent en gemotiveerd te houden.

Nog concreter: ‘Als werkgever draag je zorg voor blijvende opleiding, aangepaste werkomstandigheden en zinvol werk, bijvoorbeeld via kennistransfer. Dat is het kunnen. Het willen creëer je met een New Deal, creativiteit in werkroosters en maatwerk in de oplossingen.’ Dat individuele maatwerk is cruciaal, want er bestaat geen toverstokje om iedereen langer actief te houden. Wat staat u te doen?

  1. Breng de arbeidsgeschiktheid in kaart.
  2. Bevorder het welzijn op het werk, met ergonomie, medische opvolging en zorg voor de psychosociale omgeving.
  3. Hanteer leiderschap dat zin geeft, vertrouwen en betrokkenheid, met behulp van transparante communicatie.
  4. Ontwikkel competenties en leer dat blijven doen, via opleiding en mentoring, tot het einde van de loopbaan.
  5. Flexwerk in tijd en ruimte zorgt voor soepele werkroosters, loopbaanonderbrekingen e.d.

Deze maatregelen neemt u best bij het begin van iedere carrière. Wanneer ze zo vroeg mogelijk in de loopbaan van de werknemer worden genomen, kunnen ze negatieve effecten op langere termijn beperken of uitsluiten.

‘Maar, last but not least, moet onderweg op dit traject de ingesteldheid van de werknemer gunstig evolueren’, stelt Filip Baptist. Ideeën over werk als de plek om geld te verdienen moeten wijken voor de overtuiging dat je ook geluk en zelfontplooiing in het werk kunt vinden. Een sterkere motivatie is moeilijk denkbaar, ongeacht de leeftijd van de werknemer.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud