Meer groen in uw wagenpark

Flexibele werkplekken en werktijden, dat kennen we al langer. Maar anno 2012 gaat het Nieuwe werken nog verder. En dan speelt duurzaamheid een steeds grotere rol. Ook als we praten over bedrijfswagens. Hoe speelt u daar slim op in?

Meer en meer bedrijven zetten de stap naar het nieuwe werken door ook rekening te houden met ecologische aspecten. De vergroening van het bedrijfswagenpark is duidelijk merkbaar. ‘Door de economische situatie is het budget erg belangrijk geworden’, zegt Gudrun Ghijs van CIACfleet. ‘De stap naar zuinigere wagens met een lagere CO2-uitstoot en kleinere motoren is dan ook logisch. Meer en meer bedrijven nemen deze aspecten op in hun carpolicy. De aangepaste fiscale wetgeving versterkt deze tendens nog.’

‘Een groene vloot is een mix van acties en gegevens, waardoor je zo ecologisch mogelijk omgaat met het wagenpark. In de eerste plaats ga je na of de werknemer wel het juiste voertuig krijgt. In functie daarvan kies je een benzineof dieselmotor, een hybride of elektrische motor, enzovoort. Vermits elektrische en hybride wagens nog vrij onbekend zijn bij het grote publiek, stellen wij zelf enkele testexemplaren ter beschikking. En we hebben zelfs geïnvesteerd in elektrische laadpalen. CIACfleet doet meer dan leasing aanbieden: we helpen bedrijven om hun vloot te rationaliseren en te optimaliseren.’

Focus op de kosten

Binnen een bepaalde prijsvork werknemers vrij een bedrijfsauto laten kiezen, dat ligt definitief achter ons. Door werk en wagen op elkaar af te stemmen, kunnen werkgevers heel wat besparen. Niet alleen vanwege de lagere brandstofkosten, maar ook door een reductie van de onderhoudskosten op langere termijn. Hoe groot deze besparingen zijn? Dat hangt af van de grootte van de vloot en van de activiteiten of diensten van het bedrijf.

Kostenreductie staat centraal in een bedrijfswagenpark anno 2012. ‘Operationele leasing is de perfecte formule om de kosten onder controle te houden’, stelt Gudrun Ghijs. ‘Want dan is alles inbegrepen: financiering, onderhoud, taksen, verzekering, enzovoort. Je kent vooraf het budget voor een vaste periode, en de leasingmaatschappij draagt alle risico’s. Wie zijn wagenpark zelf financiert, zit met een kostenpost die moeilijk voorspelbaar is.’

Verder kijken

Duurzaam vlootbeheer gaat nog verder dan de keuze van de geschikte auto. Heel wat bedrijven organiseren bijvoorbeeld workshops ‘ecodriving’, die werknemers leren om zuiniger te rijden. ‘Daarnaast worden de tankbeurten steeds vaker opgevolgd’, zegt Gudrun Ghijs. ‘En gaat er extra aandacht naar onderhoud en de bandenspanning. Bovendien wordt ook het gebruik van alternatieve vervoermiddelen aangemoedigd, zoals het openbaar vervoer of de fiets. Dat leidt niet alleen tot een groenere vloot. Het heeft ook een meetbare impact op het verbruik en de veiligheid van de werknemers. Bewust omgaan met mobiliteit leidt tot minder schadegevallen.’

CIACfleet helpt bedrijven bij de uitbouw van een groen wagenpark. Gudrun Ghijs: ‘Het gaat altijd om maatwerk. Voor elk bedrijf ziet de mix er anders uit - afhankelijk van de activiteiten, de structuur van het beleid en de doelstellingen. Bovendien moet dit proces continu opgevolgd en bijgestuurd worden. Persoonlijk contact met de vlootbeheerder is essentieel.’

Vijf tips voor een ecologisch wagenparkbeheer

Een duurzaam wagenpark uitbouwen heeft alleen maar voordelen. Gudrun Ghijs van CIACfleet geeft vijf concrete tips.

  • Zoek de optimale samenstelling van uw wagenpark,
  • met aandacht voor motorisatie, CO2-uitstoot en brandstof.
  • Durf alternatieven aan, zoals hybride of elektrische wagens.
  • Stimuleer zuinig rijden.
  • Volg het onderhoud goed op.
  • Laat regelmatig de bandenspanning controleren.
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud