Wie is uw ideale leasepartner?

Gudrun Ghijs, CIACfleet

Door het beheer van uw wagenpark uit te besteden aan een leasemaatschappij, verliest u heel wat zorgen. Maar waarop moet u letten bij de zoektocht naar een goede leasepartner in crisistijden?

In het bedrijfsleven gaan het nieuwe werken en een duidelijke langetermijnvisie hand in hand. Die visie is ook van toepassing op uw wagenpark. De samenstelling en het beheer van uw wagenpark vergen veel tijd en expertise. Daarom is het niet onverstandig om een leasemaatschappij in de arm te nemen, zodat u kunt focussen op uw core business. Een langetermijnrelatie is daarbij essentieel. ‘Nogal wat bedrijfsleiders hebben in tijden van crisis vooral oog voor kostenreductie’, zegt Gudrun Ghijs van CIACfleet.

‘Niet zelden schakelen ze over naar goedkopere oplossingen op korte termijn door bij de concurrentie te gaan. Maar je bent meestal meer gebaat met een duurzame relatie met je huidige leasepartner. Kennis van de klant speelt een cruciale rol: die heeft de leasemaatschappij nodig om voorstellen uit te werken die inspelen op jouw behoeftes, voorkeuren en verwachtingen.’

Kennis van de klant

‘Zeker in moeilijke tijden is zo’n vertrouwensband een belangrijke troef. Een leasebedrijf dat zijn klanten, hun bestuurders en hun problematiek kent, kan snel efficiënte en adequate oplossingen aanbieden. Goede communicatie speelt een essentiële rol, en die start bij het luisteren en het herkennen van zowel de menselijke als de zakelijke behoeften. Alleen op die manier kun je op maat van de klant werken.’

Een vertrouwensrelatie werkt volgens Gudrun Ghijs ook de zelfstandigheid van de leasemaatschappij in de hand. ‘Zo kan die zelf de kleine details en operationele zaken afhandelen’, zegt ze. ‘Zonder dat ze daarvoor de vlootverantwoordelijke moet lastigvallen. Uiteraard speelt ook betrouwbaarheid een belangrijke rol: de klant wil op beide oren kunnen slapen. Beloftes en afspraken moeten altijd worden nagekomen. En als er toch iets fout loopt, dan verwacht je een snelle en degelijke oplossing.’

Proactief advies

De rol van de leasemaatschappij gaat overigens verder dan de samenstelling van uw wagenpark. Proactief advies behoort eveneens tot de verantwoordelijkheden. Gudrun Ghijs: ‘Je mag dan ook resultaatgerichte, creatieve oplossingen van je leasepartner eisen. Daarnaast mag je ook de nodige flexibiliteit verwachten: hij moet zich te allen tijde kunnen aanpassen aan jouw - eventueel gewijzigde - situatie. Snelheid speelt een grote rol: er moet steeds kort op de bal gespeeld worden.’

‘Daarnaast is een permanente opvolging van de vloot noodzakelijk. Als fleetverantwoordelijke krijg je bij CIACfleet alvast updates op regelmatige basis. Stellen we anomalieën vast bij het aantal kilometers, het onderhoud of schadegevallen? Dan nemen we meteen contact op met de verantwoordelijke. Gedurende de volledige looptijd van het contract kijken we ook waar we kostenbesparend kunnen werken. Zoiets kan uiteraard alleen in een langetermijnrelatie.’

De troeven van een goede leasemaatschappij

De zoektocht naar een goede leasemaatschappij vergt de nodige aandacht. Gudrun Ghijs van CIACfleet somt op welke vijf kwaliteiten een toegevoegde waarde bieden.

  • Persoonlijke aanpak: een goede leasepartner behandelt u als een individu. Hij kent uw problematiek en speelt daar op in.
  • Proactiviteit: een goede leasepartner wacht niet af. Hij heeft een langetermijnvisie en stelt proactief oplossingen voor.
  • Snelheid: een goede leasepartner is snel en speelt kort op de bal.
  • Beloftes en afspraken komt hij altijd na.
  • Flexibiliteit: een goede leasepartner past zich op elk moment aan een gewijzigde situatie aan.
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud