Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Audit 2.0

Bedrijven genereren massale hoeveelheden data, daar kan niemand onderuit. De klassieke audit-aanpak voldoet daarbij niet meer. Gelukkig zijn er auditoren die data- en proces analyse als hefboom gebruiken om het auditproces aan te passen aan de nieuwe zakenrealiteit.

Auditors als EY ontwikkelen technieken en tools om plausibele relaties te onderzoeken tussen financiële en operationele data. Op die manier ondersteunen ze hun auditprocedures. Big data inzetten en de kruisbestuiving tussen operationele en financiële data in het auditproces heeft vier grote voordelen:

  1. Het vergroot uw inzicht in de operaties en de risico’s waarmee uw onderneming geconfronteerd wordt.
  2. Het brengt onderliggende trends aan het licht.
  3. Het maakt het mogelijk om Key Performance Indicators te verifiëren en die te vergelijken met KPI’s van gelijkaardige ondernemingen.
  4. Het identificeert ongebruikelijke trends en transacties. “De feedback die we van onze auditklanten kregen over deze innovatieve aanpak is zo overweldigend positief dat we er een van onze voornaamste prioriteiten van gemaakt hebben”, vertelt Kurt Vermeire, senior manager EY Assurance. “Binnen EY hebben we een toegewijd team dat volop aan het werk is om onze suite van data-analysetools uit te breiden om bijkomende aspecten van onze auditdiensten af te dekken. We blijven onze auditaanpak vernieuwen, om zeker te zijn dat onze teams altijd werken met spitstechnologie en vooruitstrevende technieken.”

Procesanalyse

Naast data-analyse, dat louter om cijfers draait, is ook de geautomatiseerde analyse van processen een essentieel onderdeel van de nieuwe audit. Jan Smolders, director EY Advisory: “Door ‘procesmining’ zijn we in staat te zien of de processen functioneren zoals gewenst. We kunnen bijvoorbeeld de exacte doorlooptijd van alle processen bepalen. Op die manier sporen we afwijkingen in de opeenvolging van processtappen op, zoals bijvoorbeeld een levering voorafgaand aan een aankooporder. Ook extreem lange of korte doorlooptijden kunnen we opsporen, visualiseren en eventueel onderzoeken.”

Toegevoegde waarde

De beschreven technieken van data- en procesanalyse maken het mogelijk een audit uit te voeren die verder gaat dan de traditionele aanpak. Er wordt volop rekening gehouden met de groeiende rol van IT-systemen en big data. Het resultaat? Meer relevantie, zekerheid en kwaliteit voor de klant. Dankzij data-analyse- en procesanalysetechnieken kunnen auditoren grote volumes transacties op een meer frequente – doorheen het jaar – basis analyseren en hoeven evaluaties niet meer gebaseerd te zijn op steekproeven tijdens de eindejaarsaudit.

De nieuwe aanpak resulteert in een verbeterde risico-identificatie en in het efficiëntere vergaren van meer betrouwbare auditinformatie. Bovendien spoort het zwak - heden in interne controlemechanismes op en identificeert men opportuniteiten voor verbetering. De slotsom voor de klant is een voelbaar grotere toegevoegde waarde van de audit.

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.