Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Van bricks tot bits

Sinds de digitale revolutie laat bijna alles wat er in een onderneming gebeurt, een gigantische hoeveelheid data na. Communicatie verloopt vooral digitaal, documenten worden alleen uitzonderlijk in papieren vorm bijgehouden, machines worden elektronisch aangestuurd en transacties van allerlei aard worden door computers verwerkt en in databases gestockeerd. Deze omschakeling van bricks naar bits gaat gepaard met belangrijke opportuniteiten, maar evenzeer met grote risico’s.

Wat zijn de opportuniteiten?

 • Meer data leidt tot een beter inzicht in de bedrijfsprocessen. De betrouwbaarheid van uw data vormt een waardevolle aanvulling op het buikgevoel waarmee grote beslissingen vaak genomen worden.
 • Real-time verwerking van grote hoeveelheden data zorgt voor een snellere en meer accurate informatievoorziening. Bovendien kunt u datagenererende processen voortdurend monitoren, waardoor afwijkingen zeer snel opgespoord en bijgestuurd kunnen worden. Levensnoodzakelijk, want correctere informatie staat garant voor betere beslissingen.
 •  Meer en meer data zijn publiek beschikbaar. Die kunnen een waardevolle bron zijn voor bijvoorbeeld benchmarkingoefeningen. Kritisch naar jezelf kijken en jezelf durven te vergelijken met concurrenten, is een belangrijke voorwaarde om marktopportuniteiten snel te herkennen.
 • Bepaalde residuele data – data die individuen of bedrijven onbedoeld achterlaten – kunnen op het eerste zicht puur afval lijken. Maar zo’n dataspoor kan toch heel nuttige informatie bevatten voor uw onderneming. Denk bijvoorbeeld aan geolocatie gekoppeld aan informatie over productvoorkeuren van potentiële klanten die u op sociale media kunt vinden.
 • Grotere hoeveelheden data heb - ben, maakt de verstoring door enige vervuiling of verlies niet zo dramatisch als vroeger – op voorwaarde dat de data van hoge kwaliteit zijn. Hier geldt de wet van de grote getallen.
 • De intelligentie van uw onderneming valt of staat met de accuratesse en de snelheid waarmee met digitalisering wordt omgegaan, en met de correcte interpretatie van de resulterende gigantische hoeveelheden data.

Wat zijn de risico’s?

 • Door de snelheid waarmee technologie evolueert en de groeiende hoeveelheid opportuniteiten die daarmee gepaard gaan, moeten beslissingen steeds sneller genomen worden. Onvoorbereid in dure projecten stappen zonder duidelijke return on investment (ROI), kan handenvol geld kosten.
 • De grote hoeveelheden data die een bedrijf genereert, resulteren in een ongewenst spoor van residuele data. Als hier gevoelige informatie tussen zit, dan is controle van datalekkage een van de cruciale zaken waarin u meteen moet investeren. Voor u het weet, liggen belangrijke gegevens voor uw concurrenten te grabbel.
 • Vervuilde gegevens en een gebrekkige datagovernance leiden snel tot beslissingen die gebaseerd worden op minder accurate of zelfs incorrecte gegevens. Achteraf nog uitvissen waar de vervuiling juist vandaan komt, is haast onmogelijk. Trek daarom voldoende middelen uit voor een correcte datagovernance.
 • Een onderneming is méér dan data alleen. Met gegevens kan uiteindelijk élke beslissing gerechtvaardigd worden, als u er maar creatief genoeg mee omspringt. De slimme onderneming durft op gezette tijdstippen stil te staan, terug te kijken en zichzelf ter discussie te stellen.
 • Gegevens buiten de eigen onderneming zijn vaak nuttig om te benchmarken. Maar zonder een duidelijk beeld over de meta-informatie van deze gegevens (herkomst, versie, accuraatheid, …) heeft dit weinig tot geen toegevoegde waarde en blijft de hele oefening nutteloos.
 • Irrationele angst over het uit handen geven van de eigen gegevens kan tot gemiste kansen leiden. Ondernemingen zijn vaak weigerachtig om hun data buitenshuis op te slaan, zeker wanneer het over alledaagse applicaties gaat. Nochtans vertrouwen we vaak gevoelige e-mails zonder verpinken toe aan externe serviceproviders. Uit onderzoek blijkt dat de meeste clouddiensten beter beveiligd zijn en een meer betrouwbare disaster-recovery bieden dan bedrijven in eigen huis kunnen bieden. Laat deze mogelijkheden tot kostenbesparing en efficiëntiewinst niet aan u voorbijgaan. Bij rampen zal het u een veel snellere disaster- recovery opleveren… en een betere nachtrust.
 • De wettelijke bepalingen omtrent data verschillen nog altijd van land tot land, terwijl de herkomst van data vaak niet eenduidig bepaald kan worden. Daarom is het zeer moeilijk om te weten met welke acties u binnen welke wettelijke kaders valt en waar u risico op grote geschillen loopt. Tezelfdertijd zet dit evenzeer de deur op een kier voor malafide personen die grote schade kunnen aanrichten zonder zich aan vervolging bloot te stellen. De intelligente onderneming vindt de juiste balans tussen de selectie van overduidelijke en minder duidelijke opportuniteiten. Dat gaat idealiter gepaard met het onderkennen en beperken van de risico’s die evenzeer grote kostenposten kunnen worden. Alleen als u vandaag al voldoende aandacht hebt voor beide aspecten, kunt u ook morgen nog bij de winnaars horen.

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.