Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Duurzame wind op zee

‘Duurzaamheid vormt het enige antwoord op de concurrentie uit China en andere opkomende landen', zegt Alain Bernard, CEO van DEME. ©Frank Toussaint

‘Creating land for the future’ is de slagzin van DEME. ‘Creating land for a sustainable future’ zou toepasselijker zijn, weerlegt CEO Alain Bernard. Hij staat aan het hoofd van de Antwerpse bedrijvengroep die wereldwijd actief is in baggeren, landwinning, haveninfrastructuur en offshore dienstverlening. Met vier voorbeelden toont hij hoe verrassend innovatief een baggeraar kan meewerken aan een duurzame wereld.

Over drijvende computers en kraanmannen met virtual reality

‘Baggeractiviteiten vormen de corebusiness van DEME. In volume zijn ze goed voor 60 procent. De overige 40 procent liggen in het verlengde van baggeren. Baggeren lijkt een vrij low tech business, maar er zit veel innovatie in. Onze twee nieuwe schepen bijvoorbeeld, de sleepzuiger ‘Bonny River’ en de cutterzuiger ‘Spartacus’, zijn drijvende computers die volautomatisch werken. Ze kunnen zelfs anticiperen op stormweer.’

'Onze twee nieuwe schepen werken volautomatisch als drijvende computers'
Alain Bernard
CEO van DEME

‘Dertig jaar geleden waren wij de eersten die met GPS op de Schelde voeren. Hetzelfde gebeurt nu met artificial intelligence en virtual reality. De kraanman op het schip ziet met een speciale bril waar hij werkt onder water. De kunst bestaat erin technologie uit de metaalkunde, computerwetenschappen en andere sectoren in onze business in te planten. Daarmee blijven we de concurrentie voor.

Offshore windenergie maar ook energie door eb en vloed

‘DEME is een pionier in zijn sector. In offshore windenergie zijn wij koploper, en we investeren er nog altijd in, zodat we marktleider blijven. Kijk maar naar het hefvaartuig ‘Apollo’ dat we in augustus in de vaart brachten en het installatieschip ‘Orion’. Dat laatste kan een kraan van 5.000 ton dragen, waarmee je de Eiffeltoren of de kathedraal van Antwerpen kan verplaatsen. Zulke schepen zijn nodig om turbines van 12 megawatt en meer te bouwen. We zijn ook pionier in stockage en transport van hernieuwbare energie.’

‘Op termijn zie ik trouwens nog meer muziek in tidal power, energie op basis van de getijden. In België zijn ze niet sterk genoeg, maar bijvoorbeeld in Engeland of Frankrijk heb je getijden van 16 meter. Deze gloednieuwe technologie biedt een grotere zekerheid dan wind. De getijden zijn er altijd en perfect voorspelbaar. De turbines zelf maken wij niet, we ontwikkelen wel de kabels, de funderingen en doen het maritieme werk.

De plastic soup in oceanen saneren

‘België is geen koploper in de duurzaamheidstransitie maar in de offshore windenergie staan we samen met andere Belgische bedrijven aan de top. Jammer genoeg niet meer in de bouw van turbines. Daarin konden we het tempo van de grootschaligheid niet volgen. We rekenen daarvoor op goede contacten met de Siemens’ en GE’s van deze wereld.’

‘De kraan op het installatieschip Orion kan een kraan van 5.000 ton dragen. Daarmee verplaats je de Eiffeltoren of de kathedraal van Antwerpen’
Alain Bernard
CEO van DEME

‘Trouwens, wij hebben de eerste offshore windmolenparken niet alleen gebouwd, we hebben ze mee ontwikkeld als concessiehouder. We stapten mee in de ontwikkeling en projectfinanciering, dat was toen erg vernieuwend. Al even vernieuwend waren we bij de sanering van black-points en brown-fields, bijvoorbeeld in Zwijnaarde, waar we samen met DOMO sterk vervuilde terreinen omvormden tot kmo-zones. Met de commercialisering van de gesaneerde site konden we onze kosten terugverdienen. In de toekomst zie ik ons ook een belangrijke rol spelen in complexe waterzuivering of de sanering van onze rivieren en oceanen, de plastic soup.

Kiezen voor winning van mineralen op de doodse oceaanbodem?

‘Duurzaamheid is dé uitdaging van de komende decennia. Ze vormt het enige antwoord op de concurrentie uit China en andere opkomende landen. Wij hebben een reputatie hoog te houden. Bovendien worden ook de banken hiervoor veel gevoeliger, en uiteraard het grote publiek, dankzij de sociale media. Is het duurzaam een eiland te bouwen voor onze kust? Is het duurzaam mineralen te oogsten op de zeebodem? Is het duurzaam een windmolenpark op zee te bouwen?’

‘Het leven rond de windmolens in de Noordzee nam enorm toe. Er nestelen zich mosselen, krabben en kreeften. En dat voedsel lokt zelfs bruinvissen. Op een atol kan je niet alleen energie stockeren, je kan er een multifunctioneel eiland van maken waar je ook aan aquacultuur kan doen, beschermd tegen extreme weersomstandigheden. Met mijnbouw op de doodse bodem van de oceaan kan je de gigantische impact van open mijnbouw op land op de lokale bevolking en de fauna en flora beperken. Er is nog zoveel te doen op zee op duurzame wijze. We moeten er alleen over waken dat we niet verzanden in eindeloze discussies.’

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.