Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Familiesamenhang staat garant voor zakelijk succes

©Shutterstock

Het grootscheeps opgezet onderzoek ‘Global Family Business Survey’ peilt naar het succes van 1.000 van ‘s werelds grootste familiebedrijven. De vijf meest spraakmakende conclusies op een rijtje:

1. Samenhang van de familie is dé succesfactor

Vaak denken mensen dat familierelaties moeten wijken voor zakelijk succes. De cijfers spreken dat tegen. Samenhang van de familie correleert sterk met winstgevendheid, zo luidt de belangrijkste conclusie uit het onderzoek. De grootste en langstlevende familiale ondernemingen werden en blijven succesvol door een dubbele focus.

Ze richten zich zowel op het optimaliseren van de familiecohesie als op winstgevende groei. Wordt de focus te veel naar een van deze polen verplaatst? Dan kan de andere pool daaronder leiden. De meest succesvolle familiebedrijven vinden de optimale mix en focussen op beide polen tegelijk. Uit de resultaten van het onderzoek distilleerde EY de sleutelactiviteiten die het meest bijdragen tot de samenhang van de eigenaarsfamilie.

Advertentie

Dat zijn duurzaamheid en family business branding of het vermarkten van de familiale onderneming. Resultaat zijn een gezonde, succesvolle en op de toekomst gefocuste onderneming en een dito familie, die bovendien voldoende aandacht heeft voor het klaarstomen van de volgende generatie.

2. Promoveer de samenhang van de familie

Het onderzoek peilde naar de sterkte van de samenhang door vragen als ‘Welke raadgevers vertrouwt u het meest?’. 75 procent antwoordde op die vraag ‘Mijn ouders’, en 70 procent ‘Mijn echtgenoot of echtgenote’. Op een lijst uitspraken over de sterkte van de samenhang scoorden er twee het best: ‘Leden van deze familie zijn trots dat ze deel uitmaken van de familie’ (84%) en ‘Leden van deze familie geven heel veel om elkaar’ (81%).

Er werd ook gepeild naar de groeiambities van de familiebedrijven. Maar liefst 40 procent van ‘s werelds meest succesvolle familiebedrijven heeft de ambitie om zijn winst jaarlijks met meer dan 12 procent te doen groeien. Analyse van de antwoorden toont dat familiecohesie een positieve impact heeft op groeiambities, en groeiambities op hun beurt op winstgevendheid.

De ‘Global Family Business Survey’ is gebaseerd op informatie over 2.400 van ‘s werelds meest succesvolle familiale ondernemingen. De databank bestaat uit gegevens van de grootste familiebedrijven uit de 21 grootste markten, waaronder België. Van deze lijst ondervroeg Valid Research, een onafhankelijk onderzoeksinstituut, minstens 25 familiebedrijven per land. De rondvraag houdt met andere woorden rekening met de antwoorden van meer dan 1.000 van ‘s werelds grootste en oudste familiale ondernemingen.

Uiteraard heeft die winstgevendheid weer een versterkend effect op de familiesamenhang, zodat een vicieuze cirkel gecreëerd wordt. Het onderzoek toont dat de meest effectieve maatregelen voor het vergroten van de familiesamenhang de focus op duurzaamheid en familiebranding zijn. Samen met de groeiambities zijn die twee factoren verantwoordelijk voor maar liefst 35 procent van de variatie in winstgevendheid.

3. Veranker duurzaamheid in uw onderneming

De studie bewijst dat duurzaamheid niet alleen positief is voor de winstgevendheid, de stakeholders en het milieu, maar ook een positieve impact heeft op familiecohesie. Een duurzame onderneming heeft een groter vermogen om recht te veren na een tegenslag, wat de familie zelfs hechter maakt dan voor de crisis. Duurzaamheid resulteert ook in een toename van operationele effectiviteit, de productie van minder afval en grotere productdifferentiatie, factoren die een directe positieve impact hebben op de winstgevendheid.

Door duurzaamheid hoog in het vaandel te dragen, toont het familiebedrijf dat het gaat voor de lange termijn en dat het bezorgd is over de levenskwaliteit van werknemers en familieleden. Op die manier worden de familieleden zelf dichter betrokken bij de business en bij de familie. Die voordelen zijn vaak vooral belangrijk voor familieleden die niet direct betrokken zijn bij de dagelijkse bedrijfsvoering. Ook op de inzet van de werknemers en de loyauteit van de klanten heeft duurzaamheid een positieve impact. Onderzoek toont dat consumenten bereid zijn om meer te betalen voor merken die ze als duurzaam ervaren.

4. Zet uw onderneming als familiebedrijf in de markt

Door het familie-imago te gebruiken in marketing, advertising en andere vormen van interne en externe communicatie geeft de familie blijk van zelfvertrouwen. Het onderzoek toont dat 20 procent van de cohesie in ‘s werelds grootste familiebedrijven is toe te schrijven aan de gecombineerde effecten van duurzaamheid en familybusiness-branding. Family-branding is bovendien een groeiende trend: 76 procent van de bedrijven stelt zich soms voor als familiebedrijf in hun bedrijfscommunicatie, en 51 procent doet dat regelmatig. De meest geciteerde reden is dat de familie zich sterk identificeert met de onderneming en vindt dat het bedrijf een groot deel uitmaakt van de familiale identiteit.

Bijkomend onderzoek toont dat family- branding ook de consumentenloyauteit vergroot. Zo’n 30 procent van de klanten verkiest producten en service van familiebedrijven, en 65 procent denkt positief over familiebedrijven. Family-branding verbindt de familie met de identiteit van het bedrijf en promoveert de trots in de participatie. Het toont ook de toewijding van de onderneming aan het erfgoed van de familie, en garandeert dat de familie ook in de toekomst centraal blijft voor de onderneming. Dat vergroot het vertrouwen, zeker van de volgende generatie.

5. Focus op de toekomst en op de volgende generatie

Familieondernemingen weten dat de voorbereiding van de opvolging vitaal is voor de toekomst van de business. Toch staat successieplanning niet altijd bovenaan de agenda. Statistieken bewijzen dat generationele transitie het hoogste risico voor de continuïteit is, én dat het de overgrote meerderheid van de familiebedrijven niet lukt om daar efficiënt mee om te gaan. Zoals bekend, faalt 70 procent van de familiale ondernemingen voor ze de tweede generatie bereiken. Slechts 10 procent haalt de derde generatie.

Familieondernemingen met een grote cohesie zijn veel vaker bezig met het klaarstomen van de volgende generatie. Familiebedrijven van de derde of latere generaties hebben geleerd hoe ze de volgende generatie bij het bedrijf moeten betrekken en trainen. Dat gaat niet alleen over het klaarstomen van een opvolger. Ook de toekomstige generatie aandeelhouders moet gewezen worden op het belang van continuïteit van de onderneming.

30 procent van de ondernemingen in de studie eist dat familieleden buiten de onderneming werkervaring opdoen voor ze naar de onderneming komen. Velen maken van successievoorbereiding een belangrijk agenda-item: 44 procent zegt dat de directieraad verantwoordelijk is voor de successieplanning, 28 procent heeft daar een apart comité voor.

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.