Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Continu zicht op het verbruik

Tom Audenaert en Nico Eloot. ©Emy Elleboog

Aluminiumconstructeur Belgo Metal monitort intensief zijn energieverbruik. Sinds kort worden zelfs de grootste verbruiksposten in het bedrijf afzonderlijk opgevolgd.

Belgo Metal maakt aluminiumconstructies en is actief in verschillende Europese landen. In het bedrijfsgebouw in het Oost-Vlaamse Wetteren zijn een honderdtal mensen tewerkgesteld. Om het totale energieverbruik in de hele vestiging te monitoren, wordt gebruik gemaakt van software van Electrabel. ‘De meting gebeurt om het kwartier,’ zegt Tom Audenaert, preventieadviseur bij Belgo Metal.

‘Op basis van de gegevens kunnen ver volgens analyses gemaakt worden die bijvoorbeeld het dag-, week- of maand verbruik in kaart brengen. En dat leidt dan uiteindelijk tot concrete acties inzake energiebesparing.’

Diverse initiatieven

‘In samenwerking met Electrabel hebben we bovendien een aantal initiatieven gelanceerd die het energieverbruik in onze vestiging gevoelig verminderen,’ zegt Tom Audenaert. ‘Zo trachten we onze werknemers te wijzen op de aanzienlijke kost die sluimerverbruik met zich meebrengt. Door hen te sensibiliseren om printers en computerschermen volledig uit te schakelen in plaats van ze in stand-by te laten, besparen we nu 5 000 euro per jaar.’ ‘Een ander voorbeeld is de installatie van een afsluitklep,’ vult Nico Eloot, facility manager bij Belgo Metal, aan.

‘In onze productieafdeling wordt namelijk heel wat perslucht gebruikt: door 3 000 euro te investeren in zo’n klep, sparen we nu jaarlijks 8 000 euro uit. Zulke initiatieven vloeien dus voort uit onze gesprekken met Electrabel. Bovendien passen ze helemaal in onze bedrijfspolitiek: Belgo Metal heeft zowel het ISO9001- (inzake kwaliteits management - systemen) als het ISO14001-certificaat (inzake milieu - management) op zak.’

BETER BEHEER IN VIJF STAPPEN

  1. Voorzie een meetsysteem dat het energieverbruik monitort.
  2. Tracht zo de grote verbruiksposten in kaart te brengen.
  3. Werk concrete actieplannen uit.
  4. Sensibiliseer uw werknemers om zuinig om te gaan met energie.
  5. Leer uit de gesprekken met uw energiepartner

 

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.