Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Data is de nieuwe elektriciteit

Guillaume Boutin (CEO Proximus), Chris Peeters (CEO Elia Group) en Johan Thijs (CEO KBC) over partnerships en digitale innovatie.

Chris Peeters (CEO Elia Group), Johan Thijs (CEO KBC Groep) en Guillaume Boutin (CEO Proximus) zijn het er roerend over eens: het ontstaan van nieuwe digitale ecosystemen opent zowel voor de grote Belgische bedrijven als voor onze bredere economie nieuwe perspectieven. Het Internet of Energy is daarvan een mooie illustratie.

Zowel Elia, KBC als Proximus zetten al enkele jaren mee de schouders onder nieuwe digitale ecosystemen. Kunt u het ontstaan daarvan schetsen?

Chris Peeters: Om de klimaatdoelstellingen te halen is er meer nodig dan enkel een energietransitie. Ook andere sectoren zullen massaal elektrificeren om CO2 neutraal te worden. Om ons elektriciteitsnet in balans te houden, moeten die nieuwe sectoren digitaal met ons kunnen interageren. Zij moeten hun verbruik slim aansturen en afstemmen op de productie van het moment.  Daarvoor zullen wij naast het leveren van elektronen steeds meer diensten ontwikkelen. Zo komen we in contact met sectoren die we eigenlijk niet zo goed kennen zoals de automobiel-, bank- en telecomsector. Hen motiveren om in ons ecosysteem te stappen, was een uitdaging maar de resultaten van de eerste testprojecten zijn heel bemoedigend.

Johan Thijs: Bij KBC hebben we zeven jaar geleden de eerste stappen gezet om onze traditionele bankverzekeringsproducten open te trekken. We stelden onder meer vast dat onze klanten hun gedrag begonnen te wijzigen. Vandaag zitten we in een model waarbij – van zodra er een financiële transactie mee gemoeid is – de ontzorging van de klant centraal staat. En dus bieden we via onze mobile banking-app een hele waaier diensten aan die onze corebusiness behoorlijk overstijgt. Zo verkopen we via die app jaarlijks meer dan 300.000 treintickets, dat zijn er wellicht meer dan de NMBS zelf online verkoopt (grijnst). Onze klanten gaan daarin mee, omdat wij hen als bank uiteraard een veilige omgeving bieden voor elke financiële transactie. Tegelijk gaan wij in zee met heel wat externe partijen, om samen met hen een volledig nieuw ecosysteem te bouwen voor onze klanten. Boordevol nieuwe diensten die je met je smartphone kan activeren of betalen.

‘De consument wil vergroenen en diensten aangeleverd krijgen die hem helpen bij zijn energiemanagement. Het leveren van elektronen wordt minder belangrijk.’ - Chris Peeters, CEO Elia Group

Wat zijn de belangrijkste succesfactoren?

Guillaume Boutin: Bij de uitbouw van zo’n nieuw ecosysteem is een diepgaande kennis van de lokale markt en van het gedrag van lokale consumenten essentieel. Daarom kunnen sterke lokale merken, zoals Proximus, daarin de komende jaren een grote rol spelen. Hier in Europa hebben we de eerste internetveldslag verloren aan de Googles en Facebooks van deze wereld. De tweede veldslag zal zich op een ander terrein afspelen: lokaal, zoveel mogelijk gepersonaliseerd en met veel respect voor de privacy. Denk daarbij aan een hele rist dagelijkse diensten. Gaande van mobiliteit over een snelle toegang tot zorg tot een efficiënt en flexibel energieverbruik. Met het oog hierop zullen die sterke lokale merken vaak partnerships moeten opzetten. Hierdoor kan een dynamiek van digitale innovatie ontstaan.

In die nieuwe digitale realiteit komt de consument in de cockpit te zitten?

Johan Thijs: Absoluut. Dankzij de technologie zit de klant aan de knoppen. Bedrijven zullen steeds minder producten en meer diensten afleveren. Bijvoorbeeld: geen lampen meer, maar licht. De shift die vele bedrijven nu maken, is er vooral op gericht het leven van de consument in de meest uiteenlopende domeinen te vergemakkelijken.

Als we specifiek op de energiesector focussen, wat zijn dan de belangrijkste factoren in die digitale transitie?

Chris Peeters: Je hebt de ambities van de Green Deal maar ook de technologische evoluties die ervoor zorgen dat de klantennoden veranderen. We zien de opkomst van elektrische auto’s en zonneboilers. De consument wil vergroenen en diensten aangeleverd krijgen die hem helpen bij zijn energiemanagement. Het leveren van elektronen worden minder belangrijk. Zijn elektrisch auto zal op termijn geïntegreerd worden in een concept van smart house waarbij de batterij ingezet wordt voor licht en verwarming in huis. Zo komen diverse sectoren samen. Het is belangrijk dat wij ervoor zorgen dat dit op een naadloze manier gebeurt. We zien hetzelfde gebeuren bij onze industriële klanten. Een Arcelor of een Google wil zeker zijn dat de stroom die ze verbruiken groen geproduceerd is en niet op basis van een certificaat. Deze evoluties maken de interactie met ons net veel complexer en dat moeten wij zien te managen.  

‘Via onze app bieden we een waaier diensten aan die onze corebusiness overstijgen. Zo verkochten we er de voorbije maanden gemiddeld meer dan 100.000 trein-en bustickets.’ - Johan Thijs, CEO KBC

Hoe lastig is het om klanten ervan te overtuigen mee te stappen in zo’n nieuw ecosysteem?

Guillaume Boutin: We moeten ons leren in te schrijven in het digitale parcours van die klanten. Dat lukt niet als je maar op één of twee diensten blijft focussen. Ook als telecombedrijf moeten we er dus naar streven dat volledige parcours zo comfortabel mogelijk te maken. Als digitale assistent zeg maar. En reken maar: als de Belgische bedrijven het niet doen, dan duiken er binnenkort grote buitenlandse spelers op om die rol over te nemen.

Hoe ver staan we al in de transitie van de energiesector?

Chris Peeters: Onze sector heeft het voor- en nadeel van een fysieke service. De elektronen moet geleverd worden. Maar dat fysieke heeft ook beperkingen waardoor digitalisering wordt afgeremd. Als iedereen in eenzelfde straat zijn auto oplaadt, moeten we rekening houden met de beperkingen van het net en met de hernieuwbare productie van het moment. Wij moeten dat samenspel juist krijgen. Wij evolueren naar een hernieuwbare energiemarkt die je wel kan voorspellen maar weinig kan sturen. Met de kern- en gascentrales kunnen we dat vandaag wel. We moeten dus zorgen dat de vraag zich aanpast aan de productie. Het goede nieuws is dat elektrische voertuigen en warmtepompen flexibel kunnen worden ingezet. Het verbruik kan je opschuiven in de tijd.  Als netbeheerder bouwen wij nu aan een systeem dat de klant centraal zet en diensten aanlevert die hem aanzetten om zijn flexibiliteit in de markt te zetten. De gebruiker zal maar warm lopen voor de digitale meter als die vergezeld gaat van comfort verhogende digitale diensten. Net daarom heeft Elia, samen met alle Belgische distributienetbeheerders het Internet-of-Energy ecosysteem opgezet waar in een eerste fase meer dan 60 Belgische bedrijven hebben op ingeschreven.

‘Bij de uitbouw van zo’n nieuw ecosysteem is een diepgaande kennis van de lokale markt en van het gedrag van lokale consumenten essentieel. Daarom kunnen sterke lokale merken daarin de komende jaren een grote rol spelen.’ - Guillaume Boutin, CEO Proximus

Hoe breed kunnen bedrijven gaan in die nieuwe ecosystemen en dat platform-denken?

Johan Thijs: Net zoals financiële transacties altijd onze corebusiness zullen blijven, zullen ook al die andere bedrijven vasthouden aan hun kernmetier, maar we vervagen wel in de uitvoering daarvan. En die nieuwe ecosystemen kunnen op termijn belangrijk worden voor de economische toekomst van dit land. Vandaag zien we dat vooral buitenlandse technologiespelers hier de markt beheersen, maar ze leveren lokaal weinig toegevoegde waarde op.

Chris Peeters: Exact. Als we het specifiek over de energiesector hebben, dan is elke stap die we zetten in belangrijke mate welvaartverhogend. In eerste instantie omdat we – door optimaal in te zetten op vraagbeheer en lokale opslagsystemen – minder moeten investeren in nieuwe lijnen, centrales of transformatoren. Daarnaast verbeteren we de klantenervaring: we bieden niet alleen veel meer flexibiliteit en comfort, maar ook nieuwe diensten.

Guillaume Boutin: Ook Proximus vervult een dubbele rol: wij bouwen een nieuw gigabitnetwerk uit om al die digitale toepassingen mogelijk te maken, ook voor externe partners. Tegelijk bieden we zelf digitale services aan, en die B2C-diensten zullen de komende jaren sterk aan belang winnen. We creëren dus twee keer toegevoegde waarde.

Chris Peeters (CEO Elia Group), Johan Thijs (CEO KBC) en Guillaume Boutin (CEO Proximus)

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.