Innovatie is een Belgische troef geworden

Rik Vanpeteghem, CEO Deloitte Belgium.

Te midden van heel wat geklaag in het huidige economische klimaat is de innovatie nu uitgegroeid tot een lichtpunt voor België. Ons land scoort in internationale vergelijkingen ter zake almaar beter. Voor Rik Vanpeteghem van Deloitte Belgium slaat onze innovatiebalans door aan de positieve kant. Dit elan en deze nieuwe cultuur mogen we niet verliezen, want het is geen luxe. Onze economie heeft innovatie nodig als levensnoodzakelijke zuurstof.

Hoe vitaal de innoverende en ondernemende factoren zijn voor onze economie, blijkt nog het duidelijkst als Rik Vanpeteghem, CEO van dienstenadviesgroep Deloitte Belgium, de alternatieven tegen het licht houdt. ‘Op kostprijs en productie kunnen we het niet meer halen van de rest van de wereld. Een Belgische hooggeschoolde kost al gauw 60 dollar per uur, terwijl een gelijkwaardige Indiër nu zowat 20 dollar per uur kost, een langere werkweek heeft en er vaak zeer op gebrand is om het werk uit te voeren. We hebben dus innovatie en entrepreneurship nodig om überhaupt de economie te laten overleven en om de industrie leefbaar te houden.’

Goed rapport

Vanpeteghem, jurylid voor de essenscia Innovation Award, stelt gelukkig vast dat design en technologie steeds meer als innoverende instrumenten worden gebruikt, ook in de meest bedreigde, arbeidsintensieve industrieën. ‘Volgens het jaarlijkse Global Competitiveness Report van het World Economic Forum handhaaft België zich nog goed in de top 20, vooral dankzij hoogstaand onderwijs en vooruitstrevende research. Innovatie is zelfs een troef voor ons land geworden. Misschien zijn we te bescheiden. We zijn goed bezig op dit gebied. België telt ook meerdere topuniversiteiten. De creatie van spin-offs verloopt behoorlijk efficiënt. We zijn wereldtop in biotechnologie. Kortom, we hebben een solide plaats verworven met behulp van innovatie.’

Rik Vanpeteghem beseft zeer goed dat we niet mogen rusten op onze lauweren. ‘We mogen niet zelfgenoegzaam worden. We moeten blijven investeren in innovatie met een goede return. Er zijn ook tal van prima initiatieven, maar het blijft vaak een heikel punt dat bedrijven de nodige schaal niet halen voor een goede lancering van hun innovatie. Bedrijven moeten de middelen hebben of vinden om hun ambities waar te maken. Dat moeten ze kunnen en durven. Daarnaast worden de samenwerkingsverbanden tussen universiteiten en bedrijven steeds nauwer aangehaald. Dit weerhoudt bepaalde bedrijven er zelfs van om hier te vertrekken.”

Nieuwe cultuur cultiveren

Is er nog wel een nieuwe award nodig om innovaties in de kijker te zetten? ‘Uit onderzoek dat tijdens het recente VBO Forum ‘Be.international’ werd gepubliceerd, blijkt dat de Belgische export achteruitboert. Gelukkig vertonen precies de essenscia-sectoren chemie en farmaceutica nog het grootste netto-overschot op de handelsbalans. Zij zijn niet alleen de grootste qua exportvolumes, maar ook trendsetters in innovatie.

Dit lijkt vanzelfsprekend voor geneesmiddelenmakers, maar is dat veel minder voor chemische fabrieken. Toch blijken ook zij constant hun producten én hun processen te vernieuwen. En dat in een periode waarin de impact van chemie op alles wat we consumeren en doen, revolutionair uitbreidt. Maar deze revolutie vergt dan ook meer vernieuwing, van het geleidelijke soort én in de vorm van doorbraken.’

‘De sectoren die samen essenscia vormen, beschikken over disproportioneel veel onderzoek en ontwikkeling in België’, stelt de CEO van Deloitte vast. ‘Er is hier een innovatiecultuur geschapen. De overheid heeft ook enkele uitstekende maatregelen genomen, zoals het belastingkrediet voor R&D-investeringen en de belastingaftrek voor octrooirechten. Dit stuurt bedrijven de goede richting in. Net zoals deze award, en alle aandacht die hij trekt.’

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud