Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Wie is er bang van private equity?

©Shutterstock

Private-equityfirma’s ondersteunen managementteams en fungeren als partner voor de volgende generatie in familiebedrijven. Ze bieden toegevoegde waarde op acht vlakken:

1) Extra middelen: een onderneming heeft regelmatig nood aan groeikapitaal voor investeringen. Denk aan uitbreiding van de productie, onderzoek en ontwikkeling, personeelsuitbreiding of eventueel een overname.

2) Risicospreiding: dikwijls is het vermogen van een ondernemer volledig geconcentreerd in het familiebedrijf. Door een private-equitypartij aan boord te halen, krijgt de ondernemer geld waarmee hij zijn vermogen kan diversifiëren.

3) Uitkoop van een aandeelhouder: familiebedrijven, zeker in tweede of derde generatie, maken vaak een onderscheid tussen actieve en passieve familieleden. Een private-equitypartner kan een oplossing bieden, zodat de passieve aandeelhouders hun kapitaal kunnen verzilveren, terwijl de actieve aandeelhouders opnieuw een dynamische partner krijgen.

4) Professionalisering: een private-equityaandeelhouder zorgt voor een zekere mate van professionalisering. Denk daarbij aan interne-managementrapportering met KPI’s (key performance indicators), implementatie van best practices, streng beleid qua werkkapitaal, implementatie van goed bestuur door het splitsen van de rol van management en bestuur en het aantrekken van onafhankelijke bestuurders, ondersteuning bij onderhandelingen voor bankfinanciering.

5) Sectorexpertise: private-equityfirma’s hebben soms meerdere participaties in dezelfde sector, soms hebben ze sectorkennis als gevolg van de achtergrond en werkervaring van de investmentmanagers. In dat geval zijn ze een echt waardevol klankbord, onder meer bij onderhandelingen met klanten of leveranciers, het aansturen van onderzoek en ontwikkeling, het producttechnisch meedenken of het mee aansturen van de productiefaciliteiten.

6) Internationaal netwerk:wil u uitbreiden naar het buitenland of buitenlandse verkoopkanalen aanboren? Dan kan het helpen dat uw aandeelhouder er al aanwezig is of al relevante contacten heeft ontwikkeld.

7) Geloofwaardigheid: de ondersteuning van een private-equitypartner, met ruime financiële middelen, kan de geloofwaardigheid bij leveranciers en/of klanten substantieel verbeteren, waardoor het vertrouwen groeit en ze de onderneming meer business toevertrouwen.

8) Herstructurering: bij moeilijke marktomstandigheden of interne inefficiënties, kan een private- equity-investeerder bogen op jarenlange ervaring. Hij staat de ondernemer bij tijdens de kostenbesparingen. het overwegen waard De kunst zit ‘m in het aantrekken van de juiste partij, afhankelijk van de noden van de onderneming. Deze keuze hangt onder meer af van de investeringshorizon, de sectorkennis en het bedrag. Gelukkig is het private-equitylandschap de laatste jaren enorm uitgebreid, met ook heel wat lokale spelers. Zelfs voor een paar miljoen euro kapitaal vindt u al geïnteresseerde investeerders.

 

CONTACT:
Mark Sheikh Director
EY M&A Advisory
T. +32 2 774 61 52
Email: mark.sheikh@be.ey.com

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.