Advertentie
analyse

Het gunstigste filantropieklimaat sinds 2011

2016 was een grand cru voor de Belgische filantropie. Niet alleen was het sentiment tegenover filantropie nog nooit zo positief als in het voorbije jaar, ook de filantropische activiteit bereikte een nieuw hoogtepunt.

Hoe groot is de filantropische sector in ons land? En hoe is het gesteld met de vrijgevigheid van de Belg? Dat zijn de centrale vragen waarop de Koning Boudewijnstichting en denktank Itinera een antwoord zoeken met hun filantropie-index (voor de filantropische activiteit) en de filantropiebarometer (voor de filantropische gevoeligheid). De resultaten voor 2016 zijn bemoedigend voor wie gehecht is aan een warme maatschappij.

Neem nu de filantropie-index. Die is gebaseerd op uiteenlopende objectieve data van talrijke (overheids)instellingen. Wat blijkt? Het aantal non-profitinstellingen in ons land blijft jaar na jaar stijgen, terwijl die instellingen hun inkomsten uit schenkingen en legaten ook nog eens fors de hoogte zien ingaan. Bovendien zit het aantal filantropische stichtingen in de lift en zijn er tegenover de voorgaande jaren ook meer mensen die giften doen aan het goede doel.

Draagvlak

‘Bijna alle cijfers wijzen in dezelfde richting: de filantropische sector is volop aan het groeien en krijgt een steeds grotere economische betekenis’, zegt Ivan Van de Cloot van Itinera. Hij ziet twee verklaringen: ‘Om te beginnen zijn in de filantropische sector het professionalisme en daardoor ook de efficiëntie sterk toegenomen. Tegelijkertijd is er ook een veel groter bewustzijn omtrent filantropie. Mensen zien leemtes ontstaan in de samenleving en ze vinden het belangrijk om zelf een bijdrage te leveren.’

Dat laatste wordt ook bevestigd door de filantropiebarometer, op basis van een enquête bij meer dan duizend Belgen. Zo erkent 80 procent van de Belgen het maatschappelijk belang van filantropie en 80 procent gelooft ook dat een gift bijdraagt aan een betere wereld. Sterker nog: voor 54 procent is dat niets minder dan een morele plicht. En ruim zes op de tien Belgen deden volgens de enquête het afgelopen jaar ook daadwerkelijk een gift. Ter vergelijking: in 2013 was dat nog slechts iets meer dan de helft van de Belgen. ‘De filantropiebarometer toont bijna over de hele lijn het beste resultaat van de vier metingen sinds 2011. Er is in België onmiskenbaar een maatschappelijk draagvlak voor filantropie en de populariteit van het thema is het voorbije jaar sterk toegenomen. Bovendien zien we al indicaties dat de trend zich ook dit jaar voortzet’, zegt Van de Cloot. Gelukkig, want de noden blijven hoog.

Stichtingen

Ook bij de filantropische stichtingen merken ze dat het klimaat meezit. ‘Door de budgettaire krapte heeft de overheid haar steun aan tal van projecten moeten terugschroeven. Daardoor is het besef gegroeid dat de overheid niet voor alles kan instaan. Meer mensen zijn bereid om geld te doneren, op voorwaarde natuurlijk dat het geld efficiënt wordt besteed’, zegt Luc Luyten, voorzitter van de Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen.

En niet alleen het publiek evolueert, hetzelfde geldt ook voor de stichtingen zelf. Zo is er een verjonging aan de gang. ‘Vroeger werd een filantropische stichting al wat vaker opgericht om aan het einde van je leven goede doelen te ondersteunen. Nu richten ook jongeren een stichting op: ze zien voor zichzelf een maatschappelijke verantwoordelijkheid weggelegd en zijn bereid om daar veel tijd in te investeren’, zegt Luyten.

Vertrouwen

De stichtingen in ons land staan wel voor enkele uitdagingen. ‘Met stip op nummer één staat het opkrikken van professionalisme en transparantie. Alleen zo kunnen we het vertrouwen behouden van de donateurs. Geen enkele donateur wil achteraf horen dat de helft van zijn donatie is opgegaan naar werkingskosten in plaats van concrete steun op het terrein’, zegt Luyten. En daar lijkt wel één en ander te bewegen. Dat stelt ook Virginie Xhauflair vast. Zij is hoogleraar bij de HEC Management School aan de Universiteit van Luik en auteur van een studie die de Belgische stichtingen in kaart brengt. ‘Steeds meer stichtingen worden opgericht door meerdere personen. Dat is een goede zaak: partnerschappen – ook met andere stichtingen – brengen een grotere injectie van expertise en professionalisering. En uiteindelijk maakt dat ook een grotere sociale impact mogelijk.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud