Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Bij CFE steekt finance de handen uit de mouwen

Fabien De Jonge, CFO van CFE. ©Thomas De Boever

Eind vorig jaar werd bagger- en bouwconcern CFE voor honderd procent eigenaar van DEME en verdubbelde het eigen vermogen. Dat brengt de groep op de radar van een ander klasse investeerders. CFE reageert met een herschikkingsoefening, waarbij de vele kleinere filialen van de Pool Multitechnieken en Spoor & Wegeninfra bouwpoot in clusters gegroepeerd worden. ‘De belangrijkste drijfveer is het optimaliseren van de reporting’, vertelt Fabien De Jonge, CFO van CFE.

Hoe wordt de financiële functie in de bouwpoot van CFE georganiseerd?

De Jonge: De contractingactiviteit van CFE heeft een sterk gedecentraliseerde structuur. De groepsondernemingen zijn te vergelijken met een netwerk van kmo’s. Elk filiaal heeft een eigen directeur en een eigen financieel team. Dat werkt in een matrixstructuur: operationeel gezien hangt het af van de lokale directeur, terwijl het functioneel deel uitmaakt van het financieel departement van de groep.

Advertentie

Hoe zijn jullie reportingprocessen gestructureerd?

Onze processen zijn gebaseerd op een driemaandelijkse rapportering van de business units – filialen of groepen van filialen – naar de hoofdzetel. Daarbij worden telkens de balans, de P&L en het cashflowstatement naar de holding gestuurd, waar het financieel departement die resultaten consolideert. Het orderboek wordt maandelijks opgevolgd, en de kasposities van alle filialen worden zelfs dagelijks gerapporteerd. Verder wordt de rapportering vijf keer per jaar aangevuld met een budgetteringsoefening. Dat is een vergadering met de CEO en de CFO van de groep en de directeur van de business unit met zijn financiële directeur. Elke business unit presenteert er de actuele status tegenover de gebudgetteerde, de zogenoemde 'present view'. Dat geeft ons genoeg informatie om in te grijpen waar nodig. Op termijn willen we ook van elke werf maandelijks de marges opvolgen. De implementatie van dat project is nu aan de gang.

Uitdagingen

Wat zijn voor u de voornaamste uitdagingen omtrent rapportering?

Vorig jaar was een moeilijk jaar, het geheel van onze entiteiten herpositioneren is nu onze prioriteit. Een aantal business units waren te klein en te veel gedecentraliseerd. Nu willen we die in clusters samenbrengen, zodat we meer controle krijgen hebben over de kwaliteit van de reporting. Een andere grote uitdaging is het optimaliseren van de datacollectie op de werkvloer. Dat gebeurt bij de bouwpoot van CFE door projectmanagers die de leiding over een werf hebben. Die worden bijgestaan door financiële controllers, die de geleverde informatie kritisch bekijken.

Je processen kunnen nog zo perfect zijn, als de samenwerking op de werkvloer niet optimaal verloopt, heeft dat gevolgen voor de betrouwbaarheid van de data. Een controller die op kantoor blijft zitten om zijn tabellen met cijfers te vullen, kan onmogelijk voeling hebben met de realiteit van de werf. Daarom zijn we met een project van start gegaan waarbij de controller mee de werf opgaat. Tezelfdertijd werken we ook aan de verantwoordelijkheid van de projectmanagers. Gedurende de laatste jaren, gaven we een opleiding financiën voor niet-financieel geschoolden.

Het gevolg moet zijn dat er van op de werkvloer permanent gewaakt wordt over de performantie van de werven. Op die manier kan finance toegevoegde waarde creëren, zich echt profileren als businesspartner. Dat is een werk van lange adem, maar het begint zijn vruchten af te werpen.

Vanwaar de nood aan een dagelijkse reporting van de cashposities van de filialen?

Voor een bouwbedrijf kan een tekort aan cash zeer snel nefaste gevolgen hebben. Bovendien werken we als bouwpromotor met een cyclisch model. Onze contracting-activiteiten genereren cash, terwijl projectontwikkeling en PPS (publiek-private samenwerking) cash nodig hebben om te investeren, waardoor ze dan weer activiteit genereren voor contracting. Om die cash-cyclus te optimaliseren, werken we met een reële cashpooling. Elke avond worden de rekeningen van de business units op nul gebracht, en elke ochtend worden ze opnieuw geprovisioneerd naar behoefte. Daarbovenop vragen we elk filiaal maandelijks een rollende cashforecast voor de komende 12 maanden.

Stakeholders

Welke informatie geven jullie aan externe stakeholders?

Onze rekeningen worden twee keer per jaar op onze website gepubliceerd, vergezeld van presentaties voor de analisten. Dat is erg gedetailleerd: ons jaarrapport telt bijna 200 pagina's. Als beursgenoteerd bedrijf volgen we bovendien al jarenlang de volledige IFRS-standaard. Aan de banken hoeven we dan ook geen extra informatie te rapporteren. We leggen hen attesten voor die tonen dat we onze convenanten respecteren, en dat volstaat. Door de nieuwe wet worden we ook niet meer verplicht elk kwartaal onze cijfers te publiceren. Maar we vinden het belangrijk onze aandeelhouders degelijk te informeren. Daarom geven we, naast de verplichte rapportering, twee maal per jaar een supplementaire tussentijdse verklaring. Daar houden we het bij een beperkter aantal indicatoren: vooral de omzet en het orderboek.

Wat is uw ervaring met het rapporteren van niet-financiële informatie?

We hebben een aantal performantieindicatoren van verschillende aard gedefinieerd. Naast de zuiver financiële parameters, meten we ook parameters in verband met maatschappelijk verantwoord ondernemen. De bonussen van onze managers hangen daar ook deels van af. Voor ons is veiligheid een belangrijk thema: we streven naar nul incidenten, en volgen dat maandelijks op. Ook onze energieconsumptie wordt nauwgezet in het oog gehouden. Het gaat daarbij niet alleen over ons verbruik, maar ook over de creatie van gebouwen met minder energienoden. Dat is voor ons een belangrijke trend. Daarnaast rapporteren we ook indicatoren voor diversiteit. Hoewel we traditioneel in een zeer mannelijk milieu werken, zien we gelukkig dat meer vrouwen zich nu manifesteren als ingenieur. De verschillende indicatoren worden nog op een afzonderlijke manier behandeld. Aan een volledig geïntegreerde reporting zijn we dus nog niet toe, maar op termijn evolueren we wel naar een harmonisatie.

Hoe ondersteunen jullie de rapportering technologisch?

We zijn bezig met een analyse van gebruikte softwarepakketten. Sommige filialen gebruiken KPD, andere hebben een pakket van SAP. Dat moet nu geharmoniseerd worden. Dat is mijn uitdaging voor de komende maanden.

Wat doet CFE?

CFE, genoteerd op Euronext Brussels, is een industriële Belgische groep met een omzet van 2.267 miljoen euro (2013). De groep is wereldwijd actief in de sector van marine engineering, bouw, spoor- & wegeninfrastructuur, multitechnieken, vastgoed en PPS-concessies.

De belangrijkste activiteit, bagger- en maritieme werken, wordt uitgevoerd door volle dochter DEME, een van de wereldleiders in baggerwerken. Ackermans & van Haaren bezit 60,40 procent van het kapitaal. CFE is genoteerd op Euronext.

De groep CFE vormt een geheel waarin elke pool kan profiteren van de inbreng van de andere activiteiten. Zo zijn bijvoorbeeld de concessionarissen en de promotors opdrachtgevers van de algemene aannemingsbedrijven.


Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.