Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Groeiende nood aan kwalitatieve reporting voor kmo's

©Shutterstock

Tien jaar geleden konden de meeste kmo-bedrijfsleiders zich nog tevreden stellen met het inzicht dat de dagelijkse betrokkenheid bij het bedrijf hen bood. En wat rapportering naar externe partners betreft, volstond vaak de jaarrekening. De nood aan gedetailleerde en frequente rapportering was dan ook niet groot.

Maar intussen zijn de tijden geëvolueerd. De zakenomgeving verandert sneller dan ooit tevoren. Er duiken nieuwe concurrenten op, nieuwe zakenmodellen, nieuwe producten en nieuwe tools. De marges staan onder druk en beslissingen moeten snel en kordaat genomen worden. Afhankelijk van de grootte en de aard van de onderneming, kan de CEO intern vaak nog wel zicht houden op wat er reilt en zeilt in de onderneming, maar de nood aan een dashboard dat de beslissingen van de bedrijfsleiding met correcte cijfers ondersteunt, groeit zienderogen.

Bekijk reporting als de GPS van een onderneming. Of u nu aan het stuur zit van een grote of een kleine wagen, dat maakt niet zoveel uit. Wat telt is dat u zeker bent dat u altijd op de goede weg zit. ‘Onlangs hoorde ik nog van een klein bouwbedrijf dat in zeer korte tijd failliet ging’, vertelt Koen Van Haudt van EY. ‘Een gebrek aan liquiditeit deed hen de das om. Toen we de situatie analyseerden, bleek dat de forecast van de cashflow verre van optimaal was. Maar toen was het kalf al verdronken. Als je processen achter een aantal sleutelindicatoren niet goed functioneren, kunnen de gevolgen dramatisch zijn.’ Intussen neemt ook de druk van de externe stakeholders toe.

Zeker als het bedrijf vers kapitaal nodig heeft, verlangen de externe partners steeds frequenter geüpdatete en steeds meer gedetailleerde indicatoren. De banken zijn sinds de crisis, en zeker met Basel-III voor de deur, veel voorzichtiger met kredietverstrekking aan ondernemingen. Ze willen ondernemingen waaraan ze kapitaal verschaffen, echt in de diepte kennen. De regelgever verplicht hen meer equity aan te houden; hun behoefte aan informatie om aan te tonen dat die equity aanwezig is, neemt dan ook toe.

Intussen vragen ook eventuele private-equityspelers en externe aandeelhouders steeds frequentere en meer gedetailleerde updates. ‘Een klant kwam in de problemen omdat een bank een belangrijke lening weigerde’, vertelt Nicolas Valette van EY. ‘De onderneming verhuurde wereld wijd machines, maar kon niet op korte termijn voldoende gedetailleerde cijfers over hun bezettingsgraad voorleggen. Daar haakte de bank af. Als je vers kapitaal nodig hebt, ben je maar beter klaar om inzicht te geven in je business.’ De toegenomen externe en interne druk is een belangrijke drijfveer voor kmo’s om reporting ernstiger te nemen. Dat vraagt om rationeel gestructureerde processen. Hou bij het uittekenen van die processen rekening met welke informatie welke stakeholders nodig hebben, en met welke frequentie. Als u daarvoor niet voldoende kennis in huis hebt, kunt u altijd een beroep doen op een ervaren externe partner.

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.