Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Haal uw budgetteringsproces uit het slop

©Shutterstock

De meeste ondernemingen worden jaarlijks geconfronteerd met een terugkerend budgetteringsproces. Waar we vandaag verwachten dat alles snel, licht en accuraat verloopt, is budgetteren nog steeds een saai en tijdrovend proces. Met behulp van nieuwe technologieën zoals Big Data en Predictive Analytics, kan budgetteren echter ongeziene toegevoegde waarde creëren voor de onderneming in de vorm van grotere accuraatheid, betere kwaliteit en waarom niet … meer fun in de uitvoering ervan!

Elke onderneming snapt de belangrijkheid van een budgetteringsoefening. Al te vaak moet men echter afwegingen maken tussen “snel of accuraat”, “gedetailleerd of op hoofdlijnen”, “flexibel of robuust”. Kiezen is verliezen, en dat doet altijd wel érgens pijn. De lengte van het hele proces van budgetteren is in het verleden altijd recht evenredig geweest met het niveau van detail waarop men het proces wil baseren. In-memory technologie maakt het vandaag de dag echter mogelijk om géén compromissen hierin te moeten vinden aangezien men alle details ter beschikking kan hebben en zelfs automatisch kan laten voorberekenen met een veel grotere accuraatheid dan voorheen ooit denkbaar was.

Daarnaast wordt budgetteren vaak ook als een taak voor de financiële afdeling gezien, terwijl de échte waarde ervan vooral bij de business gezocht zou moeten worden. Eén van de grootste chemische bedrijven is er echter in geslaagd om een eenvoudig en strak uitgetekend proces met beperkte iteraties aantrekkelijk te maken voor de business door directe terugkoppeling van resultaten in concrete acties en inzichten op parameters en KPI’s. Realtime verwerking en simpele, grafische apps op mobile devices waren hier één van de belangrijkste succesfactoren.

Advertentie

Forecast

Daar waar een budget een momentopname is, maken nieuwe inzichten en realisaties doorheen het jaar, een bijsturen onontbeerlijk. Dit kan gebeuren door gebruik te maken van forecasts –hetzij rolling of niet–, waarbij een snelle herberekening en aansluiting met het budget onontbeerlijk is. Vandaag de dag staat realtime berekening op grote hoeveelheden data de financiële afdeling toe om hun closing steeds sneller en accurater uit te voeren zodat we qua rapportage niet achter de feiten zitten aan te lopen. Conclusie: we staan vandaag de dag op een kantelpunt waar de vooruitstrevende onderneming zal gescheiden worden van de rest. Een doordachte en begeleide keuze in toepassing van innoverende ondersteuningen is hierbij van doorslaggevend belang en zal dé beslissende factor voor competitief voordeel gaan vormen.

Trends in budgettering

Toekomstgerichte ondernemingen weten steeds beter toegevoegde waarde te destilleren door het slim combineren van één of meerdere van onderstaande technologieën met een strak afgelijnd budgetteringsproces.

Big Data

De mogelijkheid om véél meer data –zowel gestructureerde als ongestructureerde– te gebruiken bij uw budgetteringsproces, zal ten goede komen aan de volledigheid van uw proces. Bovendien is deze data in vele gevallen in realtime aanwezig, zodat de aansluiting met een accurate forecast géén utopie meer hoeft te zijn.

Predictive Analytics

Achterom kijken en feiten orakelen, dat kan iedereen, maar hebben we niet allemaal onze buik vol van “ik had het nog zo gezegd”. Beeldt u eens in wat een wereld aan mogelijkheden open gaat als u in staat bent om bijvoorbeeld toekomstige prijs of volume-effecten op een statistische manier te voorspellen en als input te gebruiken voor uw budgetteringsoefening!

Real-time mobility

Het ellenlang doorrekenen van input verkregen vanuit de business, gezeten achter de laptop in een bijna verlaten kantoorgebouw kan écht tot het verleden behoren. Door realtime processing vanop mobile devices kan de business zélf de nodige what-if analyses doen (op de baan of thuis) en kan er direct resultaat verkregen worden die bottom-up onmiddellijk zichtbaar is voor de hogere gelederen.

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.