×

Optimaliseer de informatiestroom naar externe bestuurders

  • 10 juni 2014 10:37

Externe bestuurders hebben een erg gefilterd zicht op wat zich in een onderneming afspeelt. Die filter optimaliseren komt de hele onderneming ten goede. De selectie en presentatie van bevattelijke informatie is daar cruciaal bij.