Financiële sector schuift op naar creatievere innovaties

De financiële sector is traditioneel niet op innovatie gebaseerd. Maar ze leert. Vaak gaat het nog om procesverbeteringen, maar er dagen ook creatieve combinaties op. En de sector leert inspelen op behoefte, merkt innovatieprofessor Walter Van Dyck.

Professor Walter Van Dyck volgt de Accenture Innovation Award van dichtbij op. Hij merkt dat de oogst aan financiële innovaties perfect beantwoordt aan de algemene tendensen in het bedrijfsleven. ‘Je hebt drie soorten innovaties: de ontdekkingen, de creatieve combinaties en de optimalisering van aanwezige assets. Ontdekkingen worden het sterkst door technologie gedreven. Assets optimaliseren wordt vooral vooruit getrokken door de vraag en de latente behoeften van de markten. Het creatief combineren van zaken tot een nieuwigheid zit tussen die technologiedruk of ‘technology push’ en de aantrekking van vraag of ‘demand pull’. Banken en verzekeringen innoveren vooral met dit laatste.’ Walter Van Dyck is hoogleraar aan de Vlerick Business School, daarvoor werkte hij aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij volgde er de life sciences op. ‘Qua innovatie in diensten was de financiële sector bij de eerste. De basis is hier niet zozeer R&D, maar de IT-kennis’, weet hij.

Leren combineren om te creëren

Wat valt op aan de inzendingen voor de award? ‘Momenteel zit de innovatie nog sterk in procesverbeteringen, wat minder in de creatieve combinatie van bestaande middelen tot een nieuwe dienst, al zijn die ook al present. De sector mag nog meer opschuiven naar zulke innovatieve combinaties, zoals je er nu al ziet. Daarvoor heb je niet alleen experts nodig. Het vergt een ruimere kijk, van multidisciplinaire teams, liefst met de inbreng van mensen uit andere branches. Maar hoofdzaak is dat er een visie achter zit. Het innoveren moet een hoger doel of een belangrijke ambitie nastreven om er richting aan te geven.’

Daarmee zit hij op één lijn met Accenture, dat het motto ‘Combine to excite’ hanteert. Stilaan steken ook vraaggedreven, financiële innovaties de kop op. ‘De opkomst van business intelligence of andere vormen van steeds krachtigere en preciezere gegevensanalyse maken het veel meer mogelijk om in te spelen op behoeften’, meent Walter Van Dyck.

Kleine stappen worden een sprong

Uiteraard zoekt iedereen naar de heilige graal, de innovatie die voor een grote doorbraak zorgt. Maar daarom mag je volgens de professor het innoveren in kleine stappen niet vergeten, ‘incrementeel’ zoals dat heet. ‘De geleidelijke innovatie zal altijd 90 procent van alle innovaties uitmaken. En zij kan leiden tot meer of veel meer. Vaak komt uit een combinatie van kleine innovaties ook die grotere voort. Eén voorbeeldje: Apple had al een hele tijd pc’s en zijn MP3-standaard toen het die combineerde in de iPad. Uiteindelijk creëer je een nieuw ecosysteem, waarmee je uit je vakgebied breekt. Financiële dienstverleners leren dat nu ook.’

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud