Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Groeimarkten bieden interessante opportuniteiten

‘Een jonge, vaak goed opgeleide, bevolking: dat is de grootste troef van de groeilanden op de lange termijn.’ Jeremy Brewin, directeur beleggingen Emerging Markets Debt bij ING Investment Management.

De groeimarkten hebben sinds begin dit jaar een mooie weg afgelegd. Dat was ook verwacht aangezien globaal weer met groei werd aangeknoopt. Toch blijven de groeimarkten aantrekkelijk gewaardeerd. Volgens Jeremy Brewin, directeur beleggingen Emerging Markets Debt bij ING Investment Management, is het een mooie gelegenheid voor beleggers om de samenstelling van hun portefeuille te herzien.

‘Het is een goed moment om te overwegen in te stappen’, zegt Jeremy Brewin. ‘In het eerste kwartaal van 2014 bedroeg het rendement op obligaties van groeilanden uitgegeven in USD 5,75 procent. Dat is een stuk hoger dan het rendement van Amerikaanse staatsobligaties, want dat bedraagt slechts 2,75 procent.’ Bedrijfsobligaties hebben weer een kortere looptijd, maar bieden ook nog steeds een hoger rendement dan de staatsobligaties van de ontwikkelde landen.

Hoe gaat de schuld van de groeilanden evolueren? ‘Er zijn in de eerste plaats grote verschillen tussen de verschillende landen onderling’, waarschuwt Jeremy Brewin, die op 36 jaar ervaring in die materie kan bogen. Er spelen heel wat verschillende elementen mee: de geopolitieke context, het belang van de industrie en het gewicht van de uitvoer, vooral dan van grondstoffen. Want als die daalt, heeft dat gevolgen voor de handelsbalans.’

Invloed van de Fed

De manier waarop de groeimarkten zich in de toekomst zullen gedragen, hangt ook af van het beleid van de Fed. Die koopt in vergelijking met de jaren 2009 tot 2011 minder Amerikaanse staatsbons aan. We mogen dus verwachten dat de Amerikaanse rente zal stijgen. Volgens de specialist zal dat de komende twee jaar ook gebeuren. De signalen die de Fed de komende maanden geeft, zouden een geleidelijke stijging van de dollar ten opzichte van de meeste andere munten tot gevolg kunnen hebben. Dat feit zal mede bepalen of obligaties uit groeilanden in een sterke dan wel een lokale munt zullen worden aangekocht.

Fundamentals onderzoeken

Groeilanden worden vaak als instabiel en risicovol beschouwd. ‘In India zijn de verkiezingen die momenteel aan de gang zijn over drie weken gespreid. En in Rusland en Oekraïne lopen de spanningen hoog op. Maar beleggers moeten in de eerste plaats naar de fundamentals kijken’, vindt Jeremy Brewin. Sommige groeilanden werden door de ratingbureaus onder negatief toezicht geplaatst en riskeren hun rating te zien dalen. Maar volgens de specialist is dat slechts een tijdelijk fenomeen.

‘Zowat alle groeimarkten hebben één ding gemeen: een zeer jonge bevolking. En dus een gunstige verhouding tussen werkenden en gepensioneerden’, vervolgt hij. ‘Er ontstaat een nieuwe maatschappij met een goed opgeleide middenklasse. De wereldgroei zal de komende decennia vooral plaatsvinden in de groeilanden.’

Hoe kunnen we die verwachte groei benutten? ‘Door te beleggen, maar wel in functie van het risicoprofiel van onze cliënten en van het rendement dat zij verwachten’, zegt Jeremy Brewin. ‘Een ding is zeker: tenzij u op zoek bent naar liquiditeit, zijn de ontwikkelde markten minder interessant.’

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.