Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Star Fund, de derde pijler door ING Investment Management

Pierre Nicolas, Senior Investment Manager Equities bij ING IM ©rv

Het Star Fund fonds van ING Investment Management bestaat al 27 jaar. Met 3,5 miljard euro activa in beheer, is het fonds hét voorbeeld bij uitstek van een derdepijlerbelegging. Een woordje uitleg door Pierre Nicolas, Senior Investment Manager Equities bij ING IM.

U benadrukt vaak dat de derde pensioenpijler meer is dan alleen maar een belastingvoordeel voor vooruitziende gezinnen.

Inderdaad. Het individueel pensioensparen wil ook bedrijven in staat stellen een beroep te doen op andere financieringsbronnen. Dat blijkt duidelijk uit het koninklijk besluit van 22/12/1986 dat in februari 1987 geleid heeft tot de oprichting van ons pensioenspaarfonds. Dat is zeker vandaag belangrijk, nu banken wordt verweten dat ze hun rol in de ‘reële economie’ onvoldoende spelen.

Hoe beheert u uw Star Fund pensioenfonds?

Op een dynamische, maar niet agressieve wijze. Dat is de beste aanpak voor een belegging op middellange en lange termijn, zoals het pensioensparen. Vier beheerders hadden het fonds in zijn 27-jarig bestaan onder hun hoede. En drie van hen zijn nog altijd actief in het bedrijf. Dat stabiel beheer is ook de garantie op een stabiel fonds. Die groep beheerders, van wie ik deel uitmaak, baseren zich onder meer op de aanbevelingen van onze Multi-Asset Group, een team van 19 personen die allemaal gespecialiseerd zijn in een bepaalde activaklasse. Gevolg? Ons Star Fund – dat goed is voor 3,5 miljard euro en de voorkeur kreeg van duizenden toekomstige gepensioneerden – is evenwichtig samengesteld. Het fonds wordt uiterst zorgzaam beheerd, zonder toe te geven aan modegrillen. Maar het past zich wel aan aan de marktvoorwaarden.

Hoe wordt een derdepijlerfonds samengesteld?

De wetgever legt zeer precieze voorwaarden op. Zo mogen derdepijlerfondsen niet meer dan 75 procent aandelen bevatten. Bij ons is dat 60 procent bij een neutrale positie, met een relatief lage rotatie. De wetgever heeft ook een minimumaandeel vastgelegd voor bedrijfsaandelen met een kapitalisatie van minder dan 1 miljard euro. Bovendien mag het aandeel zuivere liquiditeiten niet meer dan 10 procent bedragen. Tot slot is de blootstelling aan wisselkoersrisico’s beperkt. Zonder dat daarbij de spreiding en de bescherming van de belegger uit het oog verloren worden. Er is weliswaar geen kapitaalgarantie, maar wij behalen een zeer behoorlijke verhouding risico/rendement. Sinds de oprichting van het fonds bedraagt het gemiddeld rendement op jaarbasis ongeveer 7 procent.

Langetermijnbeheer is in dit geval een zeer grote troef. We zien dat bijna alle gelijkaardige fondsen de verliezen die ze opliepen tijdens de crisis in 2008 en 2009 volledig hebben weggewerkt. Naast het fiscaal voordeel is het individueel pensioensparen dus een zeer goede belegging en een must met het oog op een comfortabele oude dag.

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.