Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘In elk nieuw investeringsdossier ligt AI vandaag prominent mee op tafel’

Andreas De Neve (ceo TechWolf) en Jeroen Van Godtsenhoven (partner Fortino Capital) ©Emy Elleboog

AI is vandaag overal, zo lijkt het wel. Maar welke technologiebedrijven slagen er daadwerkelijk in om AI relevant te maken voor Software As A Service en zo meerwaarde te creëren? Die lastige afweging maakt Fortino Capital voortaan bij elke nieuwe investering. Dat deden ze ook bij TechWolf, een piepjong maar ambitieus Gents technologiebedrijfje dat al tal van multinationals tot zijn klanten mag rekenen.

Vers van de schoolbanken stampte Andreas De Neve samen met twee studiegenoten in 2018 TechWolf uit de grond. Bedrijfservaring hadden ze niet, maar ze konden wél een ingenieursdiploma met specialisatie AI en natuurlijke taalwerwerking voorleggen. Het idee? Met AI zo veel mogelijk data van medewerkers bij elkaar schrapen en verwerken zodat bedrijven een zo exact mogelijk beeld krijgen van de vaardigheden van hun werknemers.

Het Gentse bedrijfje groeit als kool en telt intussen een zeventigtal medewerkers. In 2020 haalde TechWolf een eerste miljoen euro investeringskapitaal op, twee jaar geleden volgde een tweede investeringsronde ter waarde van 10 miljoen euro. Vanuit Fortino Capital zette onder meer Jeroen Van Godtsenhoven mee zijn schouders onder die operatie. Hij was ruim twintig jaar aan de slag bij een aantal grote softwarebedrijven maar maakte bijna drie jaar geleden de overstap van het operationele niveau naar de investeringswereld.

Advertentie

Meneer Van Godtsenhoven, voor u is TechWolf een soort van perfecte investering voor Fortino Capital. Enerzijds omdat nieuwe softwaretoepassingen zonder AI voor jullie geen toekomst meer hebben, anderzijds omdat AI ook echt centraal staat in het hele businessmodel van TechWolf. Maakt u dat even concreet?

Jeroen Van Godtsenhoven: We hebben de voorbije tien jaar consequent met B2B Software As A Service (SAAS)-bedrijven gewerkt, dus bedrijven die software ontwikkelen voor andere bedrijven, denk bijvoorbeeld aan bedrijven als Teamleader en Efficy die ERP-toepassingen of CRM-systemen ontwikkelen. Voornamelijk dankzij cloudtechnologie konden die bedrijven de voorbije jaren een stevige groeispurt maken. Maar wij gaan ervan uit dat we vandaag op een nieuw scharniermoment zitten: dankzij de doorbraak van AI gaat het niet langer alleen om betere of snellere technologie, maar wordt er ook nog eens intelligentie aan toegevoegd. Daardoor zullen we exponentieel veel sneller kunnen gaan in de automatisering van processen en zal ook de productiviteit van nieuwe software weer een gigantische boost krijgen.

Daarom is de AI-factor dan ook van doorslaggevend belang in alle investeringsbeslissingen die wij nu nemen - of het nu gaat over de mogelijke transformatie van bestaande softwarebedrijven of over de zoektocht naar jonge bedrijven. Die laatste moeten voor ons AI echt in hun kern hebben zitten. In elk nieuw investeringsdossier ligt AI vandaag dus prominent mee op tafel.

Wat onderscheidt TechWolf van andere veelbelovende technologiebedrijven die ook met AI bezig zijn?

Andreas De Neve: Mensen zijn deels het product van hun tijd. In die zin hebben wij het geluk dat AI uitgerekend vandaag zo belangrijk blijkt en zo veel potentieel in zich meedraagt. De markt is ronduit gigantisch. Veel bedrijven springen daar nu enthousiast op, maar wij zitten er al met de neus op sinds het begin van onze universitaire opleiding. Het is altijd dé rode draad geweest. Dat geeft ons een voorsprong.

Vanuit een investeerdersperspectief bekeken is dat wellicht ook een tweesnijdend zwaard: het is dé technologie van het moment, maar zowat iedereen doet wel ‘iets’ met AI. Waarom pikte Fortino er dan uitgerekend TechWolf uit?

Van Godtsenhoven: In de eerste plaats omdat ze een écht probleem oplossen. Net op een moment dat alle grote bedrijven volop moeten inzetten op de cruciale transitie in skills, komen zij met een technologie die de vaardigheden van de medewerkers in kaart brengt. Een technologie die ook nog eens schaalbaar is. Daarnaast geloven we volop in de drie oprichters van TechWolf, Andreas, Jeroen en Mikaël: ze weten precies wat ze kunnen, maar ze omringen zich ook perfect met medewerkers die hun leemtes en lacunes aanvullen. Ik herinner me een situatie waarbij we hen advies gaven over hoe TechWolf als uitdager een grote aanbesteding kon winnen. Twee dagen later was dat helemaal uitgewerkt en geadopteerd. Het resultaat? Ze wonnen de aanbesteding.

Los daarvan: het uitgangspunt is dat voor ons AI niet onder een aparte categorie valt. Eigenlijk is de potentiële markt van AI het bbp van de hele wereld. Binnen enkele jaren zullen softwarebedrijven ofwel AI geïntegreerd hebben in hun technologie, ofwel niet meer bestaan. Maar de vertaling naar toegevoegde waarde moet ook altijd binnen de reële wereld kunnen gebeuren. Software is het vehikel bij uitstek om dit te realiseren.

Jonge bedrijven die vandaag geen duidelijke visie over AI ontwikkeld hebben, vertrekken echt wel met een handicap

Jeroen Van Godtsenhoven
Fortino Capital

TechWolf wil uitgroeien tot een nieuwe Vlaamse unicorn, een start-up die meer dan 1 miljard dollar waard is: is dat een realistische ambitie? Waar staan jullie vandaag al, en hoe kan Fortino jullie de komende jaren verder op weg zetten?

De Neve: TechWolf bestaat om elke persoon te laten floreren op het werk. Wij geloven dat de toekomst skills-based is en we bouwen de fundamentele technologie om dat te verwezenlijken. Wij verkopen onze software al aan een dertigtal multinationals: van KLM of HSBC over Engie en Booking.com tot een aantal grote banken. Die worstelen stuk voor stuk met dezelfde uitdaging: nieuw talent aantrekken met een vaak welbepaalde technologische expertise. Door het inzichtelijk maken van de vaardigheden van bestaande werknemers, zorgen we ervoor dat we kansen kunnen creëren voor zij die zich kunnen om- en bijscholen. Zo gebruikte een Europese grootbank door AI opgestelde skills data om 200 werknemers te begeleiden om hun vaardigheden in te zetten in een nieuwe functie. Zo werden ontslagen vermeden. We hopen tegen 2026 de medewerkers van zo’n 100 grote bedrijven te kunnen helpen. Onze unicorn ambitie is dus rechtstreeks gelinkt aan maatschappelijke impact. Dat is wat ons drijft. Als je in deze markt kunt uitgroeien tot wereldleider, dan creëert dat meteen zo veel schaalvoordelen dat het verschil met de tweede of de derde alleen maar groter zal worden. Markten die draaien rond B2B software en data worden daarom meestal gedomineerd door amper een handvol zéér grote spelers. Zeer snel groeien is dus een absolute vereiste voor ons, en daarvoor is de financiële inbreng van bijvoorbeeld Fortino zo belangrijk.

Advertentie

Welk advies zou u vanuit Fortino Capital – vanuit het investeerdersperspectief dus – geven aan jonge en ambitieuze technologiebedrijven? Waar moeten ze op focussen?

Van Godtsenhoven: Wij gaan in de eerste plaats op zoek naar bedrijven die échte problemen oplossen, die daarvoor een schaalbare technologie hebben ontwikkeld én die al een eerste prototype in huis hebben waarmee ze klanten konden binnenhalen. Dat impliceert dat ze niet alleen op zoek zijn naar geld voor hun productontwikkeling, maar ook centen nodig hebben voor hun marktbenadering en een snelle opschaling. Doe je dat te vroeg – als je product nog niet voldoende matuur is - dan riskeer je heel wat geld te verbranden, bijvoorbeeld in nieuwe kantoren, marketing en sales. Wij gaan dus in eerste instantie op zoek naar de échte maturiteit van zo’n technologiebedrijf, en onderzoeken waar ze al precies zitten in hun groeicurve. Op basis daarvan beslissen we of, hoe en waar we zo’n bedrijf kunnen ondersteunen.

Verder is het ook een marathon met vele sprints waarbij je zowel visie en ambitie combineert met de juiste cultuur en organisatie. Elk softwarebedrijf is bij uitstek een mensen bedrijf. Het management en leiderschapsteam maken hier het verschil.

AI is altijd dé rode draad geweest - al sinds onze universitaire opleiding. Dat geeft ons een voorsprong

Andreas de Neve
TechWolf

Vormt AI vandaag een doorslaggevend criterium in de investeringsbeslissingen van Fortino?

Van Godtsenhoven: Jawel. Als we geen antwoord vinden op de vraag of AI voor een bepaald bedrijf een opportuniteit dan wel een risico is, dan zullen we een bepaalde investering niet doen. Want jonge bedrijven die vandaag zelfs nog geen duidelijke visie over AI hebben ontwikkeld, vertrekken echt wel met een handicap. Softwarebedrijven worden anno 2024 ook anders gebouwd dan pakweg 15 jaar geleden. Mét AI schrijf je niet alleen sneller code, de verwachting in vele studies vandaag is dat je ook minder sales- marketing- of customer support mensen nodig hebt. Het perspectief is dus ingrijpend veranderd, en jonge bedrijven móéten daarin mee zijn.

Tegelijk stellen we vast dat ook meer mature bedrijven daar vaak mee worstelen. Net daarom screenen we nu samen met Bain & Company onze bedrijven om te meten in welke mate ze aan dit soort AI-risico’s blootgesteld zijn.  Van daaruit bouwen we een sterk plan zodat ze de opportuniteit kunnen grijpen.

Was die benadering voor TechWolf ook een belangrijke meerwaarde in de samenwerking met een investeerder als Fortino?

De Neve: Voor ons speelden er twee belangrijke criteria. In de eerste plaats heb je in je aandeelhoudersstructuur mensen nodig die net zo hard als de oprichters zelf geloven in het potentieel van de technologie en van de oplossingen die je bedrijf aanreikt. Al van bij onze eerste kapitaalronde in 2020 wist ik dat dat bij Fortino echt wel snor zat. Het enthousiasme voor elkaar was wederzijds.

Daarnaast moet je om een softwareproduct succesvol te doen landen in de echte wereld, die echte wereld ook door en door kennen. Ook op dat vlak heb ik altijd alle vertrouwen gehad in de mensen die bij Fortino aan de touwtjes trekken: ze kunnen stuk voor stuk terugvallen op gigantisch veel ervaring. Ofwel in de commercialisering van softwarebedrijven, ofwel in uitvoerende functies bij vaak zeer grote bedrijven. Meer dan eens hebben ze ons geholpen om het verschil te maken: bijvoorbeeld bij verwerven van grote klanten of praktische hulp in complexe situaties. Zij kennen dus de andere kant. Die complementariteit is voor ons zeer waardevol.

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.