Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Talenten als ondernemerszin en flexibiliteit zijn meer doorslaggevend dan diploma's'

Sabine Schellens, directeur HR en organisatieontwikkeling bij Aquafin

Aquafin verscherpt de komende jaren zijn digitale ambities. Daarbij beseft het afvalwaterzuiveringsbedrijf dat innovatie niet alleen gerealiseerd wordt met nieuwe technieken en digitale tools. ‘Het menselijke kapitaal speelt de hoofdrol bij onze digitale transformatie.’

Afvalwaterzuiveringsbedrijf Aquafin trekt volop de kaart van innovatie en vernieuwing. Het bedrijf investeert in het verder digitaliseren, linken en automatiseren van zijn bedrijfsprocessen - niet alleen om de efficiëntie te verhogen of de werkingskosten te verlagen, maar ook om maatschappelijke uitdagingen zoals waterschaarste en -vervuiling aan te pakken. ‘Onze ambities worden aangestuurd én gedragen door onze talenten’, zegt Sabine Schellens, directeur hr en organisatieontwikkeling. ‘Het zijn zij die onze strategieën naar de realiteit vertalen. Een organisatie die dat beseft, krijgt heel wat verwezenlijkt.’

Intern en extern digitaliseren

Aquafin zet maximaal in op digital ter versterking van zijn bedrijfsprocessen, waar met nieuwe tools getest en geëxperimenteerd wordt: van drones die data verzamelen in het rioleringsstelsel om lekken en defecten sneller te detecteren tot slimme sensoren die in combinatie met controllers en regelaars waterstromen sturen in functie van een teveel of een tekort aan water. Het waterzuiveringsbedrijf bekijkt ook of en hoe private regenwaterputten aan elkaar gekoppeld zouden kunnen worden zodat ze voor extra buffering kunnen zorgen bij veel regen. ‘Digitalisering moet ons ook helpen om intern beter samen te werken,’ zegt Sabine Schellens.

‘We tekenden een digitale roadmap uit om de meer dan duizend medewerkers mee aan boord te krijgen. Met Digital4us willen we ook onze financiële-, hr- en juridische processen en afdelingen efficiënter maken via onder meer softwareautomatisering. We bekijken hoe we alles nog beter op elkaar kunnen afstemmen.’

Eigen opleidingscentrum

Om al die innovatieambities gerealiseerd te krijgen, heeft Aquafin bijkomende talenten nodig: mensen met nieuwe, toekomstbestendige vaardigheden. Momenteel staan er bij de organisatie meer dan 60 vacatures open. In de zoektocht naar geschikte kandidaten kunnen ook interne opleidingen helpen. Sabine Schellens: ‘Intern kan iedereen, zich bijscholen of zich specialiseren in bepaalde disciplines. Ook bieden we via de Aquafin Academie begeleiding en training aan voor vaste medewerkers die zich willen omscholen voor andere functies binnen het bedrijf. Dat zorgt voor een blijvende jobvoldoening.

‘Onze ambities worden aangestuurd én gedragen door onze talenten’
Sabine Schellens
directeur HR en organisatieontwikkeling bij Aquafin

Daarnaast stomen we er de aangeworven talenten klaar voor hun nieuwe functies.’ Ook pas afgestudeerden uit het middelbaar onderwijs met technische interesses zijn welkom bij Aquafin. ‘Hen leiden we op tot wateroperator. Er bestaan geen schoolopleidingen voor specialisten die over het waterzuiveringsproces en riolering waken, dus vormen we ze zelf. Aquafin organiseerde vorig jaar in totaal 3.607 opleidingsdagen voor medewerkers en nieuwe talenten.’

Talent versus diploma

‘Het boeiende en unieke aan onze organisatie is dat we toekomstbestendige vaardigheden en talenten zoals ondernemerszin en flexibiliteit meer doorslaggevend vinden dan diploma’s’, zegt Sabine Schellens. ‘Ik ben daar zélf een mooi voorbeeld van. Ik heb geen hr-achtergrond maar heb bij Aquafin alle kansen gekregen om me te specialiseren en te groeien in mijn rol: dat is goud waard.’ In 2019 werden van de 94 vacatures bij Aquafin er 35 ingevuld door interne kandidaten.

Het bedrijf wil interne sollicitaties nog meer stimuleren. Sabine Schellens: ‘Bezoek je Collega is bijvoorbeeld een programma waarbij elke werknemer één werkdag kan optrekken met een collega binnen een andere functie – om te ontdekken of bepaalde aspecten van die job hem of haar liggen. We organiseren ook individuele groeigesprekken en in werkgroepen kunnen mensen met uiteenlopende achtergronden en afdelingen nieuwe ervaringen op doen.’

Betekeniseconomie

Medewerkers hechten ook almaar meer belang aan het maatschappelijk belang van hun job – de opmars van de betekeniseconomie, zeg maar. Sabine Schellens: ‘Weten en beseffen dat ze met hun werk bijdragen aan een efficiënter waterbeheer, wat toch grote impact heeft op onze samenleving, de leefomgeving en de gezondheid van velen, geeft onze talenten zin in hun job. Dat zorgt voor gelukkige werknemers én een zeer laag personeelsverloop. Mensen blijven doorgaans jarenlang bij ons gemotiveerd aan de slag.’

Laura Overlaet, manager digital products bij Aquafin

‘Ik hou van een job met een maatschappelijk doel in een bedrijf met (digitale) ambitie’

Laura Overlaet werkte bijna 10 jaar binnen de bankensector en maakte in februari de overstap naar Aquafin. Daar leidt ze een team dat de digitale transformatie van de organisatie mee stuurt en verwezenlijkt. ‘De maatschappelijke relevantie van mijn job in combinatie met de digitale ambities trekt mij enorm aan.’

De bankensector speelde geruime tijd een voortrekkersrol op vlak van digitalisering. ‘Het is boeiend om die ervaring en kennis nu te gebruiken in een compleet andere sector’, vertelt Laura Overlaet, manager digital products bij Aquafin. ‘Ik help mee de digitale transformatie in goede banen te leiden. Mijn team bestaat onder andere uit enterprise architecten, IT-projectleiders en data-analisten. Die kunnen allemaal prima zelfstandig werken, maar ik zorg mee voor coördinatie, opvolging, coaching en het opzetten van projecten waar de overgang naar agile werken in belang toeneemt.’

Multidisciplinair samenwerken

IT had vroeger een eerder ondersteunende rol binnen Aquafin, maar vandaag evolueert digital naar een cruciale partner voor de realisatie van de businessstrategie. Boeiend, afwisselend en uitdagend: zo vat Laura Overlaet haar job samen. ‘Het versterken van de multidisciplinaire samenwerking, over de afdelingen heen, is ontzettend leerrijk en vind ik een van de aantrekkelijkste aspecten van mijn job. Met de IT oplossingen die we vandaag ontwikkelen richten we ons op efficiënt werken, data-gedreven handelen en data architectuur.’

Maatschappelijk relevant

Ook de maatschappelijke relevantie van het werk bij Aquafin is een extra drijfveer. ‘Beseffen dat we met slimme IT-toepassingen oplossingen tegen droogte ontwikkelen en processen bedenken voor het hergebruik van reststromen uit de waterzuivering, geeft mijn werk zin en betekenis. We ontwikkelen tools om klaar te zijn voor de toekomst. Onze operatoren zullen kunnen werken op de meest efficiënte wijze, op basis van de meest actuele data. Dit is meer dan werken om geld te verdienen. Ik draag via mijn job bij aan een groter maatschappelijk doel: dààr doe ik het voor.’

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.