Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Al vanaf de onboarding zetten wij in op training en ontwikkeling’

Ellen Arts, Elia (© Frank Toussaint)

Als transmissienetbeheerder van het Belgische hoogspanningsnet opereert Elia op het kruispunt van duurzaamheidsinnovatie, supranationale samenwerking en de digitale transformatie. ‘Wij geven onze meer dan 1.500 mensen alle mogelijkheden om hun kennis, vaardigheden en loopbaan in beweging te houden’, zegt Learning & Development Designer Ellen Arts.

In de snel evoluerende wereld van vandaag, waar contexten voortdurend veranderen en er zelfs nieuwe ontstaan, is levenslang leren geen optie meer, maar een must. Dat inzicht deelt Elia ook als werkgever. Vorig jaar in april bundelden het voormalige L&D departement en het technical training center binnen Elia hun krachten en zag de Elia Academy het levenslicht.

‘Een aparte entiteit binnen de organisatie die zich toespitst op alles wat met leren en ontwikkeling te maken heeft. Via die toegangspoort kunnen mensen, volgens hun persoonlijke voorkeuren, jobfunctie én op eigen tempo, hun kennis bijspijkeren of uitbreiden binnen bepaalde vakdomeinen’, verduidelijkt Ellen Arts, die als Learning & Development Designer bij Elia leerinitiatieven en ontwikkelingsmogelijkheden ontwikkelt op maat van de organisatie, van teams en functies. ‘Zo geven we onze mensen de mogelijkheid om hun kennis en hun carrière in beweging te houden.’

Talent aan het stuur

Elia beschouwt die aanpak ook als een onderdeel van haar bedrijfscultuur, om mensen te stimuleren, geprikkeld en up-to-date te houden. Zelfleiderschap hoort daar eveneens bij: de idee dat iedereen binnen de organisatie een leider is, het best geplaatst is om zijn of haar ontwikkeling zélf mee in handen te nemen en daar ook de nodige vrijheid voor krijgt. Dat verhoogt de motivatie en betrokkenheid.

‘De leer- en ontwikkelingstrajecten starten bij ons al vanaf de onboarding’, zegt  Ellen Arts. ‘Zo kunnen nieuwe talenten meteen na een eerste onthaal dag deelnemen aan verschillende workshops, inspiratiesessies of infomomenten én worden ze door hun manager en team on the job ondersteund.’

De bijbehorende leertrajecten gaan veel verder en zijn breder dan een aanbod van trainingen die noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld verplichte veiligheidscertificaten te behalen. De formele leermomenten worden actief aangevuld met leren on the job, maar ook leren on demand.

Nieuwe talenten kunnen al na een eerste onthaaldag deelnemen aan workshops, inspiratiesessies én ze worden on the job ondersteund.

Ellen Arts
Learning & Development Designer bij Elia

‘Mensen kunnen al vanaf de onboarding buiten hun functie specifiek technische opleidingstraject extra topics kiezen die ze persoonlijk interessant vinden en waarin ze willen groeien’, verduidelijkt Ellen Arts. ‘Denk bijvoorbeeld aan klassikale trainingen of e-learnings rond het versterken van softs skills, projectmanagement, tijdsbeheer, wellbeing, enzovoort.’

Ook individuele- en/of teamcoachings zijn mogelijk om onze mensen te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling.

In sommige functies krijgen mensen standaard een coach toegewezen die er mee voor zorgt dat ze zich zowel binnen hun functie als op persoonlijk niveau optimaal kunnen ontplooien.

De kracht van jobshadowing

Ook jobshadowing behoort voor sommige functies tot de mogelijkheden. Daarbij volgt een (nieuwe) medewerker gedurende een bepaalde periode de activiteiten en het takenpakket van een collega binnen een andere functie. Ellen Arts: ‘Door te ontdekken wat mensen doen binnen hun job in een ander departement, en hoe ze hun werk doen, ontstaan er meteen leerrijke inzichten.’

Mensen zullen elkaar daardoor beter begrijpen, net als welke rol ze spelen in bepaalde functies. In die zin versterkt deze functie-overschrijdende en transversale leervorm de samenwerkingen tussen mensen en departementen binnen de volledige organisatie.

Wij bekijken levenslang leren ook als de motor van innovatie.

Ellen Arts
Learning & Development Designer bij Elia

Een andere manier van businessline overschrijdend leren is ons “young graduates program” dat hier speciaal op inzet: twee jaar lang kan je als interne consultant proeven van verschillende projecten binnen Elia waarbij je door een expert wordt ondersteund en geadviseerd. Elke zes maanden schuif je door naar een ander project. Dit programma geeft jonge starters de kans om voeling te krijgen met wat ze zelf leuk vinden, waar ze goed in zijn en waar ze nog verder in kunnen groeien. Na afloop kan men vervolgens intern solliciteren voor een functie die perfect aansluit bij hun eigen talenten en ambities.

Ook mensen die al langer werkzaam zijn binnen de organisatie, bieden we de mogelijkheid om een nieuw pad in te slaan. Als bedrijf zien we dit als een onderdeel van levenslang leren. Collega’s krijgen de kans om hun carrière zelf in handen te nemen maar kunnen steeds rekenen op steun vanuit de organisatie via trainingen, opleidingen en ontwikkelingsmogelijkheden’, klinkt het. Deze initiatieven stimuleren ook de interne mobiliteit. Jaarlijks roteren meer dan veertig mensen naar een andere functie binnen het bedrijf.

Externe kennisinstellingen, interne incubator

Elia werkt ook samen met externe business schools en universiteiten voor een verdere verbreding van het opleidingsaanbod voor medewerkers. ‘Sommige van die trainingen zijn specifieke gericht op de energiesector en de energietransitie’, zegt Ellen Arts.

‘Maar ook opleidingen rond leadership en change management behoren tot de mogelijkheden. Wij bekijken levenslang leren als de motor van innovatie.’ Met andere woorden: door bepaalde trainingen te volgen, ontwikkelen mensen nieuwe inzichten of raken ze geïnspireerd om zelf nieuwe voorstellen te lanceren.

Mede daarom richtte Elia enkele jaren geleden ook The Nest op: een interne incubator. ‘Elke medewerker met een innovatief idee – ook iemand die nog in het onboardingstraject zit – kan daar zijn of haar concept introduceren aan een projectteam, dat – indien relevant – verdere ondersteuning kan bieden’, vertelt Ellen Arts.

‘In die zin voorziet The Nest een veilige context waarin nieuwe ideeën geanalyseerd en uitgetest kunnen worden.’ Ook die co-creatie ziet Elia als een vorm van ontwikkeling. ‘Dergelijke processen genereren dikwijls heel wat nieuwe kennis en ervaring.’

Alles is mogelijk

Tot slot vestigt Ellen Arts nog de aandacht op het feit dat mensen bij Elia jaarlijks samenzitten met hun manager om hun persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden te bekijken. ‘Dat staat los van het evaluatiegesprek op het einde van het jaar. Bij dit gesprek wordt ingezoomd op waar iemand zich op dat moment bevindt op het vlak van ontwikkeling, vaardigheden en competenties, en waar die persoon graag zelf naartoe wil evolueren en in wil groeien.’

Daar wordt dan vervolgens een persoonlijk leerplan rond opgesteld, als een soort roadmap of een doelgericht stappenplan. Mensen krijgen bij Elia qua ontwikkeling dus niet alleen heel veel flexibiliteit en keuzemogelijkheden, maar ze worden ook waar nodig ondersteund en aangemoedigd.

‘Trainingen volgen, opleidingen kiezen en nieuwe zaken uitproberen die ver buiten de comfortzone liggen: álles is mogelijk’, besluit Ellen Arts. ‘En dat ondersteunen wij maximaal vanuit onze bedrijfscultuur en mindset. Wij zijn echt een lerende organisatie.’

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.