Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Levenslang leren is een must voor financiële professionals’

‘90 procent van onze cursisten is ervan overtuigd dat ze de vaardigheden hebben om zich te blijven ontwikkelen', Ann Van Lommel, Managing Director Febelfin Academy

Jaarlijks volgen meer dan 30.000 financiële professionals een opleiding bij Febelfin Academy. Zo blijven ze up-to-date met de evoluties in hun vakgebied én zijn ze klaar voor de uitdagingen van morgen. ‘Driekwart van onze cursisten vindt levenslang leren de moeite waard’, weet Managing Director Ann Vanlommel.

Febelfin Academy biedt opleidingen aan voor iedereen die actief is binnen de brede financiële sector. Dat kun­nen medewerkers van banken en verzekeraars zijn, maar ook financiële consultants, fintech-ontwikkelaars tot zelfs medewerkers uit de retailsector die hun klan­ten aankopen op krediet aanbieden. 366 docenten geven er jaarlijks 350 verschillende opleidingen in open aanbod, en ongeveer evenveel via maattrajecten binnen bedrijven.

Regels en competenties

‘Dankzij onze opleidingen updaten cursisten hun ken­nis over de nieuwste regelgeving en wetten binnen hun vakgebied’, verduidelijkt Ann Vanlommel, Managing Director bij Febelfin Academy. ‘De financiële sector kent immers een bijscholingsplicht, zoals ook accountants en advocaten die hebben. Daarnaast bevindt onze sec­tor zich ook middenin een digitale transformatie en verandert deze continu door diverse maatschappelijke evoluties en wijzigende klantennoden.’

Daarom is het noodzakelijk om bij te blijven met de recentste voorschriften én ontwikkelingen. Daarnaast kunnen mensen via diverse trainingen ook hun compe­tenties en vaardigheden verbeteren of er nieuwe aanleren.

'Driekwart van de cursisten vindt dat de voordelen van levenslang leren opwegen tegen de inspanningen'

Ann Van Lommel
Managing Director bij Febelfin Academy

Favoriete leervormen

Sinds 2018 bevraagt Febelfin Academy elk jaar uitge­breid zijn cursisten en docenten om meer inzicht te krijgen in zaken als de leermotivatie, het leerrende­ment en de favoriete opleidingsvormen van financiële professionals. ‘De digitale versnelling van covid, toen cursisten per definitie online moesten leren, heeft geen blijvende veranderingen opgeleverd’, weet Ann Vanlommel.

‘De favoriete leervormen– klassikaal, via live-webinars of e-learnings – hangen sterk af van de persoonlijke voorkeuren. Maar voor elk onderwerp is er wel een leervorm die efficiënter is dan een andere.’ Sociale

vaardigheden leren cursisten bijvoorbeeld beter bin­nen een klassikale sessie of een 1-op-1-coaching en niet via een e-learning. ‘Als opleidingsinstituut bieden wij daarom voor elke cursus een zo breed mogelijke waaier aan leervormen aan.’

Ook de dataskills van cursisten werden zowel alge­meen als heel specifiek bevraagd. ‘Daarbij merken we dat mensen hun dataskills overschatten’, zegt Ann Vanlommel. Zo’n 60% van de ondervraagden vindt van zichzelf dat ze goed overweg kunnen met dataverwer­kingstools. En 70% voelt zich competent genoeg om onderbouwde conclusies te trekken uit data.

Anderzijds wordt slechts een kwart van de bevraagden door de collega’s gezien als een expert op het vlak van dataverwerking. ‘Er is dus nog veel ruimte voor de ver­betering van de digitale kennis. Dat is bovendien een must, want data zijn alomtegenwoordig en zullen in de toekomst een nog veel grotere rol gaan spelen binnen onze sector.’

Leren voor de toekomst

Iets meer dan de helft van de deelnemers volgt een op­leiding in functie van de actuele job. 45 % studeert daar­naast echter ook expliciet met het oog op de toekomst: als een vorm van upskilling of reskilling. ‘Mensen reali­seren zich dat in de toekomst andere vaardigheden van belang zullen zijn’, vertelt Ann Vanlommel. ‘Zo zou het bijvoorbeeld kunnen dat een back office medewerker vermoedt dat die functie deels zal verdwijnen, maar dat hij of zij ook terecht kan in een compliance functie.’

Driekwart van de cursisten meent tot slot dat de voorde­len die ze halen uit levenslang leren opwegen tegen de inspanningen. ‘Nog positiever is dat 90 % van onze cur­sisten ervan overtuigd is dat ze de vaardigheden hebben om zich verder te blijven ontwikkelen’, besluit Ann Van­lommel. ‘Dat maakt financiële professionals zeer gemo­tiveerd om permanent bij te blijven leren.’

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.